České národní obrození

30. srpna 2007 v 20:42 |  Maturitní otázky - Český jazyk

České národní obrození

6.) České národní obrození

- během 18. st se feudalismus stal přežitkem, vzorem byly evropské země (Francie, VB- Francouzská revoluce 1789-1793). Marie Terezie a Josef II. u nás prosazovali osvícenství, z obavy před nespokojeností lidu-> 1773 zrušení jezuitského řádu
- omezení cenzury, školská reforma, 1781 patenty Josefa II (toleranční, zrušení nevolnictví)
- zároveň byl upevňován absolutismus a germanizace->odmítavý postoj obrozenců
- po Bílé hoře byl úpadek národa, čeština byla udržována jen na venkově

1. FÁZE NO (70.léta 18.st- 1805)
Čj neustálena ve spisovnosti, obsažena v náboženských spisech, jarmarečních tiscích, lidovém čtení-> jazykový ráz
- literatura plní lidověvýchovné a vzdělávací cíle, pro nejširší vrstvy
- vědní obory- kritický dějezpyt, lit.historie, jazykozpyt -1774- Královská společnost nauk
- muzea, divadla, poezie i próza

- HISTORIE
Gelasius Dobner- Moderní kritický dějepis, přepracoval Hájkovu Kroniku českou
František Martin Pelcl- Nová kronika česká

- JAZYKOVĚDA
Bohuslav Balbín- nejstarší jazyková obrana (1775)
Thám, Kinský, Pelcl
Josef Dobrovský
- usiloval vždy o hledání pravdy, nepsal téměř česky, studoval nejst.dějiny a lit.historii, Byl proti RKZ
Dějiny českého jazyka a literatury, Zevrubná mluvnice JČ, Dvojdílný N-Č slovník, Institutiones linguae slavicae dialecti vetereys

- VZDĚLÁVACÍ A LIDOVÝCH. PROZA
Václav Matěj Kramerius- nakladatelství Česká expedice (1791)
vydavatel Pražských poštovních novin-> Krameriovy c.k. vlastenecké noviny

- POEZIE
Václav Thám- Básně v řeči vázané- 2-dílný almanach, založil č.divadlo Bouda
Antonín Jaroslav Puchmajer- 1.č.básnická škola- 5 almanachů básní- Sebrání básní a zpěvů, Nové básně
Šebastian Hněvkovský, Vojtěch a Jan Nejedlí

- DIVADLO
Od r.1738 měla Praha stálé něm.divadlo v Kotcích-> 1.č.hra Kníže Honzík 1771
1.č.divadlo Bouda- Václav Thám- Vlasta a Šárka- historické hry
Prokop Šedivý- frašky- Masné krámy, Pražští sládci
20.léta 18.st- Stavovské divadlo, vedl jej J.N. Štěpánek- Břetislav I.


2. FÁZE NO (do 20.let 18.st)
Vybrušoval se jazyk do podoby reprezentativní pro všechny kulturní a společenské oblasti, tvorba základů č.vědy, osvícenství ustupuje preromantismu (zaměření na přírodu)

Josef Jungmann
- sjednotitel celé generace, psal česky
Stať v Mladém hlasateli- Rozmlouvání oJČ- proti poněmčování ve školách ("Čech je ten, kdo mluví česky, nikoli, kdo žije v Česku")
Slovesnost, Historie literatury české, Slovník Č-N, Zápisky
Oldřich a Božena (poezie), překlady z AJ- Ztracený ráj (Milton), z NJ- Heřman a Dorota (Goethe)
Jungmannova vědecká družina- položení základů odborného názvosloví- Antonín Marek, J.S.Presl, K.B.Presl, J.E.Purkyně
Milota Zdirad Polák- Vznešenost přírody

František Palacký- 1831- zrov Matice české- vydavatelství č.vědecké literatury
Starší letopisové čeští- události 14-16.st
Dějiny národu č.v Čechách i v Moravě (zápas němectví a slovanství, vyzdvihuje husitství, jazyk na úrovni, pravdivé, čerpal z rukopisů)

BOJE O RUKOPISY KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ
- nalezeny Václavem Hankou a Josefem Lindou jako zlomky větších básn.skladech-> přílišná idealizace vedla k bojům o jejich pravdivost-> odpůrci J.Dobrovský, J.Gebauer, T.G.Masaryk
- Královédvorský- 1817 ve Dvoře Králové, označen za památku konce 13.st
obsahuje 6 větších epických básní, 2 l-e skladby a 6 lyr.básní
- Zelenohorský- 1818- Zelená Hora v JČ, památka konce 10.st
Obsahuje krátký zlomek básně o staročeském sněmu kmetů a vladyků a skladbu Libušin soud o dědickém sporu bratří Chrudoše a Šťáhlava

PANSLAVISMUS- Všeslovanství
Jan Kollár- básnický představitel myšlenky slovanské vzájemnosti
Slávy dcera- alegorie slovanstva, sbírka znělek s časoměrným předzpěvem, má 5 částí (Sáva, Dunaj, Labe, Léthé- nebe, Acheron- peklo) vlastenecká
O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými
František Ladislav Čelakovský
Slovanské národní písně, Mudrosloví národu slovanského v příslovích
Ohlasy slovanské lidové poezie- Ohlas písní ruských a českých (více lyrické)
Toman a lesní panna, Kvítí (epigramy), Růže stolistá (L)
Pavel Josef Šafařík- Slovanské starožitnosti- dějiny slov.národů do konce 1.tisíciletí


3. ETAPA NO (30.- 40.léta 18.st)
Píše se ve stylu romantismu, vzniká veřejný společenský život, čj se dostala do středních vrstev, ale nevznikala umělecká literatura, nebyl žádný český pohlavní život
Literatura byla sentimentální, zábavná, zaměřená do středních vrstev

Karel Hynek Mácha
- nar.se na Malé Straně, otec mlynář, matka umělkyně-> KHM si počeštil jméno z K.Ignáce-> gymnázium-> filozofický obor, kurz práv
- egocentrický, výstřední, jeho dívka Lori Šomková (čekal s ní dítě), vedl si deník, byl sadista, rád cestoval
psal německy, pak česky
próza- lyrické a dramatické prvky, hudebnost- Obrazy ze života mého- Večer na Bezdězu, Márinka
Krkonošská pouť- osamělý poutník= touha po svobodě, rozchod se společností, básnický styl, pesimismus
Cikáni- povídka- naznačení podoby Máje-> MC svede milou SC->SC zabil pěstoun MC
Pokus o historickou tetralogii Kat- Křivoklad, Valdek, Vyšehrad, Karlův Tejn

Poezie- víra v posmrtný život, oslava krásy-> rezignace
báseň V svět jsem vstoupil- kontrast: krása a smrt, ošklivost, ráj a realita
Aniž křičte, že vám stavbu bořím
Máj- 1836- kritikou nebyla pochopena, rozpitvával rozporuplné pocity, že byl hrdina lupič, přijato až následující generací a máchovci
l-e báseň, psána jambem, nebo trochejem s předklonkou= sylabotonický nestopový verš jambického spádu
eufenie, onomatopoie, kontrast, personifikace, anastrofa, inverze, posouvání významu, paronomazie
ohlasy- 1858 almanach Máj (Neruda, Hálek)
30.léta 20. st surrealisté, sborník Ani labuť ani lůna
100.výročí Máchovy smrti- Josef Štola rozepisuje Máchovy motivy- Máchovské variace 36´
F.X.Šalda- Mácha snivec a buřič
Nezval, Seifert, Holan

Karel Sabina- operní libreta- Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách, próza- román Na poušti, povídka- Oživené hroby
Josef Václav Frič- Paměti

Josef Kajetán Tyl
- nar. Se v Kutné Hoře-> Praha-> kočovný herec-> novinář, psal do Květů, Pražského posla
Díla Rozervanec- kritika Máchy
Poslední Čech
Próza- historická- Dekret Kutnohorský, Rozina Ruthardová
Současná- Láska básníkova, Rozervanec, Poslední Čech
Drama- vlastenecká, převýchovná snaha- fraška- Fidlovačka (Kde domov můj)
Báchorka- Strakonický dudák, Vocilka prospěchář, Kalafuna, Tvrdohlavá žena, Lesní panna
Současnost- soc.problémy-> mír
Pražský flamendr, Paličova dcera, Bankrotář, Chudý kejklíř
Historie- aktualizace- Kutnohorští havíři, Krvavé křtiny, Jan Hus


4. ETAPA NO (40.-70.léta 18.st)
Byl vytvořen český politický program, NO zavrženo v dílech Borovského, Erbena a Němcové. Počínal realismus v české literatuře.
12.6.1848 Slovanský sjezd (povstání potlačeno)
1851- Bachův absolutismus, cenzura

Karel Havlíček Borovský
- Borová-> kněžský seminář-> vychovatel v ruském šlechtickém rodu-> z Ruska 1848 utekl-> cestopisné úvahy Obrazy z Rus
- Epigramy= krátká satirická báseň s pointou v závěru; múzám, církvi, králi, vlasti, světu
Svatý Jene
Svatý Jene z Nepomuku
Drž nad námi svoji ruku,
Ať nám Bůh dá, co dal tobě,
By náš jazyk neshnil v hrobě.

- zpolitizoval Pražské noviny-> 1848 Národní noviny
- vyhnanství v Brixenu-> satiry- Křest sv.Vladimíra, Tyrolské elegie, Král Lávra

Karel Jaromír Erben
- úls-> archivář muzea, venkovské archivy, národopis, starší české spisy, vliv Grimmů
- sbírky- lyrika Prostonárodní písně a říkadla, epika 100 prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních
- Kytice (1853)- nemá smysl odporovat osudu, navazuje Neruda, Vrchlický, Wolker, Bezruč, Mánes, Aleš, Zrzavý

Božena Němcová
- tvrdé dětství-> samostudium-> manžel Josef Němec- neměli se rádi, hodně se stěhovali-> v Praze-> poezie, vlastenecká a lidová-> sbírala pohádky a pověsti- Obrazy z okolí Domažlického
- dílo Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti- sběratelství
Babička- obrazy z venkova (F.X.Šalda- Básnický typ BN, J.Fučík- Božena Němcová bojující
Povídky- Barunka, Divá Bára, Dobrý člověk, Pan učitel, Chýže pod horami (krátké nár-výchovné povídky blízké Tylovi)
Novely- Pohorská vesnice, V zámku a podzámčí (soc.nerovnosti)
Básníci- Halas, Seifert
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 husa husa | 15. října 2008 v 13:07 | Reagovat

smrdííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííššššššššššššš

2 slepičkaa slepičkaa | 15. října 2008 v 13:07 | Reagovat

slíííííííííííípi

3 slepičkaa fakov slepičkaa fakov | 15. října 2008 v 13:08 | Reagovat

milujutě ty čuráááááááááááááákůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů

:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.