10b Humanismus a renesance ve světě a u nás

13. listopadu 2007 v 17:27 |  Maturitní otázky - Dějepis

10b Humanismus a renesance ve světě a u nás

(renesance = znovuzrození; 14.- 16. stol.)

RENESANCE

= jedna z nejvýznamnějších epoch společenského a duchovního vývoje evropských zemí -> kulturní, ekonomický a politický vzestup v 14. - 16. stol.
- vznik v Itálii na přelomu 13. a 14. století -> odtud se šíří do Evropy
- předpoklady k vzniku:
o úspěchy ve velkých námořních plavbách
o prudký rozvoj poznání -> stoupá úroveň obecné vzdělanosti
o rozvoj věd
o podmíněno bohatstvím měst -> hl. šiřitel měšťanstvo
- období mezi gotikou a barokem:
o nový způsob života a myšlení
o obrat k člověku -> pokles víry k pozemským radostem
o inspirace a vzory v antické kultuře a návrat k ní -> zájem o latinu a řečtinu

HUMANISMUS

= myšlenkový proud renesanční doby
- touha po pravdivém poznání člověka -> důraz na přirozené lidské schopnosti a vlastnosti -> snaha stát se dokonalejším
- mládež vychovávána světsky - v duchu kalokagathie
- základ humanistické učenosti = dokonalé jazykové vzdělání -> hl. klasické jazyky: řečtina, latina + hebrejština
- r. 1450 - Jan Gutenberg - vynález knihtisku => možnost šíření humanistických myšlenek = kulturní přelom
renesanční věda:
-> rozvoj přírodních věd:
- matematika - zavedeny imaginární veličiny
- mechanika - objev zákona volného pádu
- astronomie:
o Mikuláš Koperník - polský astronom, zdůvodnil heliocentrický obraz světa: Slunce e středem Vesmíru a obíhají kolem něj planety + předpoklad rotace Země kolem své osy
o Jan Kepler - německý hvězdář, žil na dvoře Rudolfa II., sestrojil dalekohled
o Galileo Galilei - pronásledován inkvizicí, donucen odvolat své učení o kulatosti Země, aby se zachránil před upálením a mohl tak dokončit své vědecké dílo
o Tycho de Brahe - dánský astronom, Keplerův spolupracovník v Praze
renesanční architektura:
= první umělecký sloh konce středověku a počátku novověku
- znaky:
o kamenné kvádry nebo cihly
o vodorovné římsy, svislé sloupy - hl. jónský
o půlkruhový nebo oválný oblouk; místo žebrové klenby oblouková klenba
o základní tvary: čtverec, obdélník, krychle
o arkády = oblouková podloubí
o stavba často spojena se zahradou - oživená jezírky, fontánami
o fasády zdobeny rustikou (= obklad neotesanými kameny nebo jejich napodobeninami) nebo sgrafity
typické stavby:
zámek - sídlo šlechty, přepych a pohodlí
palác - sezónní sídlo + kašny, míčovny, letohrádky atd.
vily, chrámy, mosty, měšťanské domy
- stavitelé:Fillipo Bruneleschi (dóm ve Florencii), Donato Barmate (nádvoří Vatikánu), Benedikt Ried (Ludvíkovo křídlo paláce na Hradě)
- renesanční stavby: letohrádek Hvězda, Lobkovický palác na Hradčanském náměstí, letohrádek královny Anny = Belveder, zámky na Loiře ve Francii atd.
výtvarné umění:
- sochařství - antické vzory, snaha zobrazit co nejvěrněji krásy lidského těla
o Donatello: David, Máří Magdaléna
- malířství - znovuobjevení přirozenosti a půvabu nahoty člověka -> akt
- technika: fresky, desková malba, knižní malba, olejomalba
o Sandro Boticelli - obraz Zrození Venuše
o Tizian - Venušina toaleta, Mariina cesta do chrámu
- další všestranné osobnosti
o Leonardo da Vinci - sochař, malíř, architekt: Mona Lisa, Dáma s hranostajem, Poslední večeře Páně
o Rafael Santi - portréty -> hl. Sixtinská madona
o Michelangelo Buonarroti - malíř, sochař, architekt: sochy - Mojžíš, David, Pieta + výzdoba Sixtinské kaple - fresky Poslední soud a Stvoření světa
- HUMANISMUS V ČECHÁCH
è převážně naukový ráz literatury:
§ latinští humanisté
o Jan z Rabštejna
§ národní humanisté
o Viktorín Kornel ze Všehrd
§ cestopisy:
o Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
§ kroniky:
o Václav Hájek z Libočan
o Jan Blahoslav
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.