13a Politická a ekonomická expanze francouzské buržoazie od Velké francouzské revoluce do Vídeňského kongresu

13. listopadu 2007 v 17:31 |  Maturitní otázky - Dějepis

13a Politická a ekonomická expanze francouzské buržoazie od Velké francouzské revoluce do Vídeňského kongresu

- v období vlády direktoria (1795 - 1799) ve Francii politická a ekonomická moc v rukou buržoazie => oživení obchodu a průmyslu
x vnitřní nepřátelé -> spiknutí proti soukromému vlastnictví a nerovností mezi lidmi x potlačeno + strach z jakobínů => buržoazie nastoluje režim pevné ruky -> vhodný kandidát = Napoleon Bonaparte -> 1799 pro neúspěšnou politiku direktoria se vrací z výpravy z Egypta (s cílem přerušit spojení Anglie s Indií) proveden státní převrat = konec vlády direktoria
-> v čele země místo direktoria kolegium 3 konzulů:
§ 3 konzulové:
· Sieyes, Ducos
· Napoleon -> skutečná rozhodující moc ve Francii - 1. konsul (-> později prohlášen doživotním konzulem -> 1804 korunován císařem = Napoleon I. Bonaparte = konec republiky)
= definitivní konec VFR
o význam a přínos:
§ politické a ekonomické sjednocení země
§ rozvoj tržní ekonomiky
§ vítězství nad stavovským uspořádáním společnosti a absolutismem
o Napoleonův režim - naprostá osobní diktatura (= konec republiky):
§ položen základ francouzským státním, finančním a soudním institucím
§ zásahy do ekonomiky:
· zřízena francouzská banka -> zaveden zlatem krytý frank
· soukromé podnikání
· zásobování chudých levnými potravinami -> Napoleonova popularita
§ zavedena moderní školská soustava
§ zaveden občanský zákoník Code civil -> zaručuje základní občanská práva
§ tajná policie -> cenzura tisku a mluveného slova
§ vybudována velká armáda
- > Napoleon se proslavil v období direktoria:
o 1795 velitel fr. armády -> pozdeji povýšen na generála
o 1796 v čele armády - zastaven vpád Rakouska do Francie + dobytí severní Itálie
o hl. zájem o porážku Británie (tradiční rival) -> k setkání došlo r. 1798 v Egyptě a na území Asie -> 1799 se vrací do Francie -> státní převrat
- > výsledek: vytvořena protifr. koalice + připojení Ruska
o 1799 svrhnul direktorium -> rozehnal parlament, zrušil ústavu a v prosinci 1799vyhlašuje novou: všechna moc ve státě v rukou 1. konzula, jmenuje s ministry i zákonodárný senát
o napoleonské války (1799-1815):
o po uchopení moci musel Napoleon rychle vyřešit situaci Rakouska-> po rychlé porážce 1801mír v Luneville -> nechává si potvrdit připojení s. Itálie
o 1804 se nechává korunovat a prohlašuje se fr. císařem
o 1805zahájení napoleonských válek na podrobení Evropy - cíl: zisk spojenců a nového území a nadvlády, svrhnout Anglii ze světového velmocenského postavení
- > příprava na vylodění x fr. loďstvo zničeno admirálem Nelsonemu mysu Trafalgar -> přehodnocuje válečný plán
o prosinec 1805 proniká do Rakouska -> 2. prosince 1805bitva 3 císařů u Slavkova na Moravě -> poražena spojenecká armáda Rakouska a Ruska -> odtud do Německa
o 1806ruší SŘŘ národa německého -> vytváří svazek něm. států Rýnský spolek
o říjen 1806 - útok na Prusko -> poraženo v bitvě u Jeny
o listopad 1806 obsazení Berlína => vyhlášena kontinentální blokáda - zaměřená proti VB = zákaz dovozu brit. zboží na evrop. kontinent => snaha o hosp. zničení VB x neúspěšná - Francie není sama schopna o dodání zboží evrop. státům -> státy ji nedodržují = záminka pro napadení Ruska
o březen 1808 - napadeno Španělsko -> obsazen Madrid, na trůn dosazen bratr Josef Bonaparte
o červen 1812 překračuje hranice Ruska (s ½ mil. armádou!!) -> srpen 1812dobyt Svolenc a Dněpr -> rozhodující střetnutí 7. zářív bitvě u Borodina (Napoleon x maršál Kutuzov) -> oslabení fr. armády => Kutuzov vstupuje do Moskvy a po cestě vše drancuje -> 13. září vstup na vyčerpaných napoleon.vojsk do Moskvy -> Kutuzov ji nechává zapálit -> Francouzi ji musí opustit - ústup na západ x hnáni předem vypleněnou cestou + velké mrazy -> po přechodu přes řeku Berezin - fr. vojskou zcela zničeno ruským => Napoleon své vojsko opouští a vrací se do Paříže
- > obětoval početnou armádu tažení, které Francii nic nepřineslo + odčerpalo fin. prostředky x1813 narychlo sestavil novou neprofesionální armádu ->
o říjen 1813 proti koalici nepřátel = Rakousko, Prusko, Rusko, Švédsko => bitva národů u Lipska x poražen zbaven trůnu -> intervenován na Elbu
x nekončí jeho působení: vzchopil se a v únoru 1815 z Elby uprchl -> cesta zpět do Paříže - oblíben, podpora, cestou shromažďuje vojsko
o 23. března 1815 vstup do Paříže => druhé Napoleonovo císařství = tzv. STODENNÍ CÍSAŘSTVÍ
x opět narychlo sestavená armáda podlehla vojskům VB, Pruska a Rakouska 15. června 1815 bitva u Waterloo -> snaha Napoleona utéct x neúspěch, vzdal se VB -> vypovězen na ostrov sv. Heleny -> 5. května 1821 umírá
o Vídeňský kongres (1814 - 1815)
= mírový kongres ve Vídni po Napoleonově sesazení
- účast všech evropských států kromě Turecka
- cíl:
o ukončení válek s Francií + obnovení politických poměrů v Evropě
o projednání poválečného uspořádání Evropy a zajištění míru -> dohoda o společném zásahu proti revolučním hnutím
o územní vyrovnání + potvrzen vznik Německého spolku
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.