14a České národní obrození

13. listopadu 2007 v 17:32 |  Maturitní otázky - Dějepis

14a České národní obrození

= hnutí, které chtělo pozdvihnout český jazyk na úroveň ostatních jazyků
- podmíněno především osvícenskými reformami Marie Terezie a Josefa II. :
o zavedená povinná školní docházka
o zrušení nevolnictví
o toleranční patent 1781
- úkoly a obsah činnosti:
o nutnost obrany a obrození českého jazyka -> jeho rozvoj a udržení
o myšlenka slovanské vzájemnosti důkladné poznání národní minulosti -> vyzdvihována doba Karla IV. a husitství
§ 3 etapy:
o 1. etapa národního obrození = obranná (70. léta 18. stol. - poč. 19. stol.)
- > generace vědců -> teoreticky formulována Dobrovským
= období zvýšeného zájmu o český jazyk, dějiny a kulturu:
o Josef Dobrovský = položil základy novočeskému jazyku:
§ 2dílný Německo-český slovník
§ Podrobná mluvnice česká
§ Dějiny české řeči a literatury atd.
o František Martin Pelcl: Stručné dějiny Čech od nejstarších dob do nynějších časů
- > centrum vědecké činnosti = Česká společnost nauk
- > centrum literární činnosti = nakladatelství a knihkupectví Česká expedice - zásluha Václava Matěje Krameria:
o vydávání českých knih, kalendářů a prvních českých novin -> Krameriusovy c. - k. vlastenecké noviny => rozvoj žurnalistiky
o šíření vlasteneckých a osvícenských názorů
- rozvoj divadla:
o první scény:
§ v Kotcích - německy
§ Nosticovo divadlo (později Stavovské) - česky se hraje jen výjimečně
§ Vlastenecké divadlo - tzv. Bouda - pravidelná česká představení
· repertoár:
o překladové hry
o hry českých spisovatelů:
§ veselohry: Prokop Šedivý
§ vlastenecké hry: Václav Thám
§ organizátor: Karel Ignác Thám
o 2. etapa národního obrození = ofenzivní (poč. 19. stol. - 20. léta 19. stol.)
- propagace myšlenky slovanské vzájemnosti, snaha o nejširší rozvoj a uplatnění českého jazyka -> o jeho vyrovnání s vyspělými evropskými jazyky
- > vytvořen 1. novodobý český národně kulturní program - uveřejněn Jungmannem = obroda českého jazyka dovršena
- základy novodobé české terminologie -> vydán 5dílný Česko - německý slovník
- vznik literárních padělků - rukopisných podvrhů :
o rukopis královédvorský
o rukopis zelenohorský
-> měly dokázat, že čeština měla uměleckou hodnotu už v 10. století, pocit méněcennosti české kultury ve srovnání s evropskou kulturou
- vznik 1. obrozeneckého programu = austroslavismus
§ František Palacký = zakladatel moderní české historie: Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě
o 3. etapa národního obrození = vrcholná fáze (30. - 50. léta 19. stol.)
- přechod od jazykových cílů k politickým cílům = boj za politická práva českého národa:
§ politický program - 2 formy:
· liberální proud: Palacký, Rieger, Brauner - austroslavismus, nutnost zachovat rakouskou monarchii, požadavek rovných pol. práv pro všechny občany
· radikálně demokratický proud: Sabina, Kampelík, Frič - svržení monarchie, zrušení roboty, rozbít Rakousko
- rozmach českého národního života:
o 1831 vznik Matice české - vydávání českých vědeckých a kulturních děl, překlady z cizích literatur
o 1846 Měšťanská beseda založena F. L. Riegrem
o vlastenecké působní českého divadla -> kočovné společnosti, ochotnická představení, loutková divadla atd.
- literatura a kultura:
o Karel Havlíček Borovský: spisovatel a redaktor Pražských novin a pak Národních novin
o Nástup a vyvrcholení romantismu: Karel Hynek Mácha
o počátky realismu: Božena Němcová
o hudební tvorba a výtvarné umění: František Škroup, Jakub Jan Ryba, Josef Mánes, Karel Purkyně atd.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.