15b Nástup Habsburků na český trůn, doba rudolfinská

13. listopadu 2007 v 17:35 |  Maturitní otázky - Dějepis

15b Nástup Habsburků na český trůn, doba rudolfinská

- 1526 bitva u Moháče -> zahynul zde poslední jagellonský panovník Ludvík Jagellonský -> nástup Habsburků na trůn - čeští stavové se rozhodují o volbě panovníka:
o Ferdinand I. Habsburský (1526 - 1564)
- nebyla uznána dědičná práva jeho manželky Anny Jagellonské, ale jeho nástup byl považován za výsledek volby; bratr Karla V. -> panovník Svaté říše římské - podílí se s ním na vládě
= 1. Habsburk na českém trůně - jeho nástupem se stali Habsburkové nejmocnější dynastií v Evropě
- katolík x slíbil dodržovat kompaktáta a svobody českých stavů,a že bude sídlit v Praze x volební sliby nedodržel:
o úsilí o centralizaci - ve Vídni zřízeny vedle říšských ústřední dvorské úřady -> omezování svobod stavů a práv měst
o podpora katolicismu
o nedodržel slib o sídlení v Praze
- 1541 - požár na Pražském hradu, shořely významné dokumenty týkající se č. státu -> do nových listin nechává zapsat dědičné právo Habsburků na český trůn + výstavba Belvederu
- 1547 odboj českých stavů x tvrdě potlačen (neschopnost jednotného postupu) - popravy a konfiskace majetku
- 1556 příchod jezuitů -> šíření kultury a vzdělanosti x pálení knih a pronásledování odpůrců
- 1558 německým císařem -> 1564 umírá
o Maxmilián II. (1564 - 1576) tzv. "černá ovce"
- liší se od habsb. panovníků jiným založením -> podpora lutherské reformace, stýká se lutheránskými kazateli, pohrdá katol. zvyky -> znepokojení Habsburků - chtěl být císařem, musel přísahat věrnost katolicismu
x č. stavy vědí, že bude tolerantní v oblasti náboženství -> snaha donutit ho rozšířit náboženských svobod -> 1575 - ČESKÁ KONFESE - poddaný nemusel mít stejné náboženské vyznání jako jeho pán
- > tlak dynastie - reakce: přislíbeno pouze ústně, písemně nepodepsal (ochrana vl. zájmů -> v případě podpory - nebezpečí života)
o Rudolf II. (1576 - 1611)
- psychicky nemocný -> nevyrovnaná osobnost, genetické problémy -> z pohledu Habsburků nejslabší panovník
o rozporuplná vláda - spíše než politice se věnoval kultuře -> 1583 Praha centrum kultury a sídelním městem krále
- snaha bratra Matyáše vydobýt pomocí moravských stavů trůn a stát se panovníkem celé říše -> uznává právo Matyáše na rak. a uh. země a ponechává si Čechy -> 1608 Libeňský mír
- za podporu č. nekatolíků musí potvrdit českou konfesi -> 1609 vydán Rudolfův majestát = uzákoňuje českou konfesi
- 1611 snaha změnit poměry s pomocí psovského biskupa x neúspěch - rezignace na českou korunu, ponechání titulu císaře sv. říše římské -> 1612 umírá, nástup Matyáše -> konec éry Prahy jako sídelního města, vláda místodržících
o KULTURA:
- rudolfinská Praha - tzv. "zlatá Praha" - výstavné a pohostinné město = politické, společenské a kulturní centrum Evropy -> od r. 1583 sídelní město, nejlidnatější město habsburské říše
- manýrismus (= sloh mezi renesancí a barokem) - odklon od ren.zákonů a přesnosti, příklon k subjektivnímu vnímání x nebyl moc přijat lidmi -> těžko zařaditelný
o nejcennější předměty shromážděny na Hradě -> nejbohatší sbírky díky Rudolfově zálibě v cenných předmětech x rozkradeno Švédy za 30 - ti leté války
o osobnosti:
§
§ vědci: Jan Kepler, Tycho de Brahe, Giordano Bruno
§ různí podvodníci, alchymisti -> snaha najít kámen mudrců, vytvořit zlato z jiných kovů, elixír života, vytvořit umělého člověka: Golem
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.