17a Sociální poměry na počátku kapitalismu, chartismus, utopický socialismus, marxismus, I. a II. internacionála, Pařížská komuna

13. listopadu 2007 v 17:37 |  Maturitní otázky - Dějepis

17a Sociální poměry na počátku kapitalismu, chartismus, utopický socialismus, marxismus, I. a II. internacionála, Pařížská komuna

o sociální poměry na počátku kapitalismu
- 1. průmyslová revoluce = zavádění strojů do výroby -> sociální důsledky:
§ přesun venkovských obyvatel do měst -> vznik nových společenských vztahů:
· podnikatel = zaměstnavatel
· dělník = námezdní pracovní síla
- > kapitalismus = sociální, politický a ekonomický systém založený na soukromém vlastnictví, volném trhu a prodeji pracovní síly soukromým zaměstnavatelům
§ růst počtu obyvatel ve světě díky urbanizaci, omezení úmrtnosti díky lékařství, zlepšení hygieny, jak pracovní síla používány i děti
§ přesuny obyvatel a to nejen v rámci státu -> přistěhovalectví
§ vznik moderní kapitalistické průmyslové společnosti
x stinné stránky: ničení přírody, dloubá pracovní doba (14-16 hodin), využívání levnějších pracovních sil = ženy, děti; zaváděním strojů propouštěni dělníci => rozbíjení strojů - pokládány za příčinu bídy => počátky organizovanosti dělníků => oborová hnutí
o chartismus
- 30. léta 19. století, UK
- vzniklo z Charty lidu
- požadavky :
- zrušení majetkového censu pro vstup do parlamentu
- poslanecký plat, tajné hlasování
× odmítnuto ® bouře (1939)
1940 založena Národní chartistická asociace
O´Connel
® 2. petice
- - většina realizována později
o utopický socialismus
= reakce na sociální nerovnost, učení o ideální, sociálně spravedlivé společnosti -> nespokojenost se stavem společnosti, úsilí vybudovat dokonalý společenský systém a odstranit sociální problémy => utopičtí socialisté z počátku měli vliv na dělnické hnutí
- Claude Henry Saint-Simon - šlechtic - vzdal se výsad -> odmítá příživnictví ve společnosti: hnací síla pokroku = věda a morálka -> každý má pracovat podle svých schopností -> bohatství z práce, snaha vytvořit industriální společnost pro ty, kteří se podílejí na práci prospěšné pro společnost = dělníci, továrníci, obchodníci
- Charles Fourier : příčina nespravedlnosti je v systému rozdělování => návrh na přestavbu společnosti, chce zřídit tzv. falangy = výrobní a spotřební družstva zřízena z prostředků podnikatelů
- Robert Owen: hl. příčina společenského zla = soukromé vlastnictví, náboženství a současná rodina => zkracuje v továrnách pracovní dobu, ruší dětskou práci, stavba dělnických domků, podpora ve stáří x plány nevyšly
o marxismus
- navazuje na utopický socialismus (ale kritizuje ho), anglickou politickou ekonomii a německou filosofii (Hegelovy zákony dialektiky) => hl. představitelé = Marx a Engels - dílo Kapitál a Manifest komunistické strany
§ 3 části:
· dialektický a historický materialismus
· marxistická politická ekonomie
· vědecký komunismus
- > chtějí beztřídní společnost, jejich učení má vliv na programy některých pol. stran, dělnické hnutí - sjednocení dělnických stran:
o I. a II. internacionála
- 1864 - 1876Mezinárodní dělnické sdružení -> tzv. 1. internacionála - zakládá sociálně demokratické strany, odborové a družstevní organizace, přijímá marxismus
- >teorie pak rozpracována Leninem
- 1889 - na sjezdu socialistů v Paříži založena 2. internacionála - nejednotná, sdružovala dělnické strany a odborové organizace
- > proti válce a zbrojení, odmítá revoluční postup, chce zlepšit pracovní podmínky
x za 2. světové války se rozpadá -> 1919 obnovena pod vedením britské Labour Party -> 1923 se sdružuje s tzv. 2. internacionálou - pracuje dodnes
o Pařížská komuna
- po porážce Francie v prusko - francouzské válce r. 1871 musí přijmout mírové podmínky:
§ přichází o Alsasko a Lotrinsko
§ válečná daň míru = 5 miliard franků ve zlatě do 3 let
- růst nespokojenosti (nerozhodnost vlády, vojenské neúspěchy, růst cen, špatné zásobování) -> vláda odzbrojuje násilím gardu x ozbrojené střetnutí koncem března 1871 -> občanská válka, vládní vojsko vyhnáno z Paříže -> gardisté spolu s dělníky a řemeslníky obsazují vládní budovu
- březen 1871 vyhlášena revoluční vláda = Pařížská komuna -> cílem pokus uskutečnit představy o nápravě sociálních křivd
- po uzavření míru s Pruskem příprava vládních vojsk + pomoc Bismarcka -> květen1871 útok na Paříž: týden bojů - tzv. krvavý týden - poslední zastřeleni u zdi hřbitova Pére Lachaise
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.