18b Hospodářské, politické a národnostní poměry v ČSR po vzniku republiky do nástupu světové hospodářské krize

13. listopadu 2007 v 17:40 |  Maturitní otázky - Dějepis

18b Hospodářské, politické a národnostní poměry v ČSR po vzniku republiky do nástupu světové hospodářské krize

- 28.10.1918 na Václavském náměstí vyhlášena Československá republika -> prezidentem TGM + předseda vlády K. Kramář
- 30.10.1918Martinská deklarace Þ prohlášení o připojení Slováků k Čechám
- 1920 přijata nová ústava - Československo = stát jednotného československého národa = Češi a Slováci; součástí nového státu Podkarpatská Rus
- prezident volený na 7 let; zákonodárná moc = Národní shromáždění (2 komory: poslanecká sněmovna, senát), výkonná moc = vláda; všeobecné, rovné a přímé hlasovací právo (i pro ženy)

Politická situace

- 3 politické proudy:
o republikánský:agrární,křesťanskéasocialistickéstrany
o nacionální: krajní pravice, národnostní strany bez vzájemné spolupráce a tolerance -> konflikty: česko-německé bouře v listopadu 1920
o komunistický:krajní levice, úsilí o světovou bolševickou revoluci
§ do roku 1921 součást Soc. dem => rozkol v Soc. dem (pravice x levice) Þ z levice ustanovena komunistická strana
- nejvýznamnější strany v Čechách:
o Československá strana sociálně demokratická - většina dělnictva
o Československá strana socialistická (Klofáč, Beneš) - živnostníci, inteligence
o Agrární strana (Švehla, Beran, Hodža atd.) - venkovské obyvatelstvo
o Československá národní demokracie (Kramář, Rašín) - bývalí mladočeši - podnikatelé
o Československá strana lidová (kněz Jan Šrámek) - nábožensky smýšlející občané
- 30. léta- důsledky krize = radikalizace levice a pravice v souvislosti se soc. důsledky krize => v pohraničí posílení německého nacionalistického hnutí představované od pol. 30. letSudetoněmeckou stranou(K. Henlein) = odnož Hitlerovy nacistické strany (NSDAP) v Německu

Ekonomická situace

- hospodářsky nejsilnější nástupnický stát (v Čechách 70% veškeré prům. výroby bývalé monarchie)
x nový stát musí vyřešit řadu problémů => 1919 významná ekonomická opatření:
§ provedena měnová odluka -> zavedena československá měna (koruna československá)
§ pozemková reforma Þ oslabení pozic šlechty, posílení pozic velkých sedláků
- hospodářské rozdíly: průmyslové české země ´ zemědělské Slovensko
· banky
o Živnobanka, Agrární banka
· podniky
o ČKD, Tatra, Baťa atd.
- počátkem 30. let ČSR zasaženo hospodářskou krizí -> vyvrcholení v r. 1932 poklesem průmyslové výroby o 40% => provázena velkou nezaměstnaností (1 milion)

Zahraniční politika

- orientace na západ, hlavní zahraniční spojenec Francie -> do roku 1935 ministr zahraničí Dr. Edvard Beneš - hlavní autor ženevského protokolu z r. 1924 = návrh všeobecného garančního paktu = obrana proti útočníkům)
- 1920smlouva s Německem = základ hosp. a pol. vztahů
- 1925 čsl. - francouzská spojenecká smlouva (pomoc v případě napadení) = základ čsl. obranného systému
- 1920 - 1928 Malá Dohoda = úzká spolupráce s Rumunskem a Jugoslávií = uskupení malých států střední a jihovýchodní Evropy - původně z obavy před restaurací Habsburků, z opětovného růstu Německa, potom k zajištění stability mezi Německem a Ruskem
- postupný rozklad versaillského systému po nástupu Hitlera k moci poč. 30. let => nutnost ČSR postarat se o ochranu své bezpečnosti:
o 1935spojenecká smlouva s Sovětským svazem => vojenská pomoc vázána na Francii
x britská a francouzská politika appeasementu nedodržela veškeré spojenecké smlouvy => po anschlusu Rakouska v r. 1938 vydáno ČSR jako jedna z prvních obětí - snaha usmířit Hitlera x 1938 konference v Mnichově -> připojení českého pohraničí k Německu - česká vláda nucena přijmout mnichovský diktát + podstoupení dalšího území Polsku a Maďarsku
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.