19a První průmyslová revoluce v evropských zemích i v českých zemích, její důsledky

13. listopadu 2007 v 17:40 |  Maturitní otázky - Dějepis

19a První průmyslová revoluce v evropských zemích i v českých zemích, její důsledky

= hromadné zavádění strojů do výroby, manufaktury nahrazovány továrnami -> vznik průmyslových států
- umožněna technickým pokrokem -> začala v 18. stol. v Anglii (později do dalších zemí):
o nejdříve v textilním průmyslu:
§ využití pracovních strojů:
· 1763tkalcovský stav s létajícím člunkemJohna Kaye = zdvojnásoben výkon => ručně poháněný spřádací stroj tzv. Jenny -> pak zdokonalení - pohon vodním kolem => 1785 první model mechanického tkalcovského stavu => levné výrobky, dobrý dobyt
· vynálezy i v soukenictví, hedvábnictví
o zdroje energie:
§ původně stroje na ruční pohon, pak vodním kolem -> James Watt zdokonaluje parní stroj = nový zdroj pohonné síly, univerzální motor
o růst nároků na základní suroviny -> rozvoj těžkého průmyslu:
§ rozvoj hutnictví a železářství - zlepšení technologického postupu při tavení železa:vysoké pece, místo dřevěného uhlí koks
§ bessemerování = výroba oceli ze surového železa vháněním vzduchu do konvertoru -> spalování dusíku z rozžhaveného železa
o revoluce v dopravě:
§ zdokonalování dopravních cest, zpevňování silnic -> použití asfaltu
§ kolejnicová železniční doprava -> vagóny nejprve taženy koňmi, pak parní pohon - využití parního stroje -> 1814 George Stephenson sestavil lokomotivu => 1825 pravidelná doprava
§ vynález 1. parníku - Robert Fulton -> 1807 plul proti proudu řeky New York - Albana -> 1818 parník přeplul Atlantik
o revoluce v zemědělství:
§ využití technického pokroku na velkých plochách :
· zemědělské stroje a nářadí (ruchadlo, parní pluh, žací a secí stroje atd.) -> dokonalejší obdělávání půdy
o důsledky:
§ přesun mnoha venkovských obyvatel do měst => vznik velkoměst, modernizace středověkých měst => vznik průmyslových center: např. Londýn, Essen, Manchester, Hamburk, Marseille, Kolín nad Rýnem, Paříž, Berlín, Petrohrad atd.
§ růst počtu obyvatel ve světě, přesuny obyvatel i v rámci zemí
§ ničení krajiny a přírody, nízké mzdy x dlouhá pracovní doba, zaváděním strojů -> propuštění dělníků -> růst nezaměstnanosti -> rozbíjení strojů
§ změna životního stylu - přístup ke vzdělání, kultuře
§ vznik moderní průmyslové společnosti
§ vznik moderní kapitalistické průmyslové společnosti -> Anglie v čele světového hosp. rozvoje
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.