1a Charakteristika římského císařství

13. listopadu 2007 v 17:13 |  Maturitní otázky - Dějepis
periodizace starověkého Říma:
o předřímská doba: 2 tis. - 8. stol. př. n. l.
- osidlování Apeninského pol., více kmenů různého původu (Italikové, Ligurové, Keltové, Féničané atd.) - významný kmen - Etruskové : kmen neznámého původu, vyspělá kultura
o doba královská: 8. stol. př. n. l. - 510 př. n. l.
- 753 - základ města Řím - Etruskové, Latinové -> 200 let nadvláda Etrusků x poslední Etruský král vyhnán r. 510 = konec doby královské, počátek republiky
o doba republiky: 510 - 31 př. n. l.
§ raná římská republika: 510 - 265 př.n.l.
- počátek republiky, boje plebejů a patricijů -> PRÁVO VETA (umožňovalo zamítnout rozhodnutí nejvyšších patricijů poškozující plebeje nebo stát) + ZÁKONY12 DESEK (= 1. římský zákoník)
§ vrchol římské republiky: 265 - 133 př.n.l.
- vrchol - Řím se stává světovou říší, spor o nadvládu nad Středomořím s Kartágem -> punské války:
· 1. punská válka (264 - 241 př.n.l.): výhra Říma díky lepším lodím
· 2.punská válka (218 - 201př.n.l.): v čele u Kartagiňců Hannibal -> 2 vítězné bitvy: 217 u Trasimenského jezera + 216 u Kann
X
dlouhé tažení na Řím - vyčerpaná armáda -> 202 tvrdá porážka u Zamy
· 3. punská válka (149 - 146 př.n.l.): zničení Kartága -> úplná nadvláda nad Středomořím
- 133 - konec vrcholného rozvoje v Římě
§ krize a pád římské republiky: 133 - 31 př.n.l.
- vnitřní problémy - nedostatek vojáků
- boje o moc: populárové (stoupenci lidu) x optimáti (stoupenci senátu) -> vítězství - Sullova diktatura
- velké množství otroků -nespokojenost -> Spartakovo povstání (73 - 71 př.n.l.) . povstání otroků v čele se Spartakem, ze začátku úspěch, později nejednotnost -> ukřižování podél Via Appia
- 60. léta - 1. triumvirát - Pompeius, Crassus, Ceasar -tajná úmluva o vzájem. pol. moci - zisk neomezené moci - > nakonec Ceasarova diktatura (2. triumvirát - Antonius, Octavianus, Lepidus) - 15. 3. 44 př.n.l. zavražděn -> definitivní konec republiky - Octavianus Augustus císařem
o období císařství: 37 př. n. l. - 476 n.l.
o Gaius Octavianus Augustus (27 př.n.l. - 14 n.l.)
o Juliansko - claudiovská dynastie (27 - 68 n.l.):
§ Tiberius ( 14 - 37)
· shoda ve vládě se senátem
· nedůvěra v okolí -> stěhuje se na Capri -> toho využívá velitel jeho ochranky a vládne místo něj v Římě, své nepřátele bez vědomí vládce odstraňuje - > popravy; nakonec to Tiberius zjistí a nechá ho popavit x nakonec sám udušen svými protivníky
§ Caligula (37 - 41)
· tyranské sklony, spotřeba všech státních financí ve svůj prospěch
è hrozba hosp. katasrofy
è zvaný šílený: jmenoval svého koně senátorem, nutil bohaté lidi, aby psali závěť v jeho prospěch -> zavražděn pretoriány (císařská garda)
§ Claudius (41 - 54)
· snaha uspořádat státní správu, doplnit finance, dosazuje lidi do úřadu bez ohledu na původ a majetek, rozšiřování území
· otraven manželkou Agrippinou -> chtěla zajistit následnictví synovi Neronovi
§ Nero (54 - 68)
· nejdříve vládne s pomocí rádců (Seneca) a v souladu se senátem x později tyran + psychická nemoc -> domnívá se, že může všechno
· obava o trůn -> nechává zavraždit svého bratra, matku a ženu
· 64 - nechává zapálit Řím -> boj proti křesťanům -> mohl je nařknout ze založení požárů a mohl je nechat vyvraždit
· vzpoura v jeho armádě a vojsku -> prchá z Říma a spáchá sebevraždu
-> po jeho smrti boje o moc mezi jeho 3 vojevůdci; nástup dynastie Flaviovců
o Dynastie Flaviovců (69 - 96 n.l.):
§ Vespasianus
§ Titus
§ Dominitianus
o Adoptivní císaři (2 stol.n.l.):
§ Nerva (96 -98 n.l.)
§ Traianus (98 - 117 n.l.)
§ Hadrianus (117 - 138 n.l.)
§ Marcus Aurelius (161 - 180 n.l.)
§ Commodus (180 182 n.l.)
o Pozdní císařství = "dominát" (284 - 476 n.l.):
§ Dioklecianus
§ Konstantin Veliký (306 - 337 n.l.)
§ Apostata
§ Theodosius -> po jeho smrti rozdělení říše:
· Východořímská (byzantská) - do r. 1453
· Západořímská - do r. 476 n.l.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.