2. Podnikání, podnikatel, podnik

12. listopadu 2007 v 18:59 |  Maturitní otázky - Ekonomika
Podnikání - soustavná cílevědomá činnost vykonávananá za účelem dosažení zisku (podnikatelem).
Finanční efekt je hlavním zdrojem příjmů.
Podnikání je činnost soustavná a uspokojující potřeby jiných osob (uspokojení statky a služby)
Podnikatel
Musí být osoba starší 18 let, trestně bezúhonná, způsobilá k právním úkonům (zbavit může jen soud)
Při zakládání podniku,živnosti musí doložit výpis z trestního rejstříku (krajské soudy).
Podnik - základní jednotka národního hospodářství, jednotka podnikající s cílem dosažení zisku
Souhrn osobních (pracovní síla), hmotných (stroje, budovy, materiál, ...) a nehmotných (patenty, licence, vynálezy, ... ) složek podnikání.
Druhy podniků
Podle činnosti: podnik vyrábějící statky a služby
Podle vlastníka: státní, družstevní, soukromný, kombinovaný
Podle velikosti: malé ( do 100 zaměstn.), střední ( 101 do 500 zaměstn.), velké (nad 500 zaměstnaců)
Podnikání jednotlivce
Živnostenské podnikání - zákon definuje jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně vlastním jménem,na vlastní odpovědnost,za účelem dosažení zisku a za podmínek stanoveným tímto zákonem
Živnost musí provozovat fyzická nebo právnická osoba (včetně zahraničních subjektů), splňující podmínky dané živnostenským zákonem
Všeobecné podmínky:
§ dosažení 18 let
§ způsobilost k právním úkonům
§ trestní bezúhonnost
§ předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky vůči státu
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živností a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli
Druhy živností:
ohlašovací - ohlášení začátku živnostenské činnosti
koncesované - např. pohostinství, taxi - ohledy na zdraví lidí (žádost o povolení koncese)
Koncese = povolení pro prozkoumání způsobilosti
Ohlašovací živnosti: a) volné živnosti (způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost)
b) řemeslné živnosti (činnost v určitém oboru, vyučení a zručnost v oboru) c) vázané živnosti (speciální odborná způsobilost, která je
doložena oprávněním, osvědčením nebo jiným
dokumentem)
Živnostenský úřad vydá do 15 dnů živnostenský list. Živnostenský úřad zašle opis živnostenského listu. Správci daně (finanční úřad), Českému statistickému úřadu, úřad práce. Změny uvedených údajů je živnostník povinen ohlásit ŽÚ do 15 dnů od nastání těchto změn.
Podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti (nemusí tedy čekat, než živnostenský úřad fyzicky vyhotoví a předá živnostenský list)
Koncesované živnosti
podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
V žádosti o koncesi uvedou osoby obdobné náležitosti jako u ohlášení.
Zánik živnostenského oprávnění
úmrtí podnikatele
bankrot (přerušení činnosti - rozhodnutí soudu)
rozhodnutí ŽÚ o zrušení oprávnění
uplynutí doby
zánik právnické osoby
dobrovolně
Živnostenské úřady vedou živnostenské rejstříky (evidenční funkce). Rejstřík je veřejným seznamem a údaje uvedené v rejstříku předávají živnostenské úřady do ústřední evidence podnikatelů. Živnostenské úřady provádějí v rámci své působnosti živn. kontrolu.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jan Jan | E-mail | Web | 25. července 2014 v 15:47 | Reagovat

Každé firmě pomůže, když si nechá vyhotovit stránky. Já jsem si přišel na své, když jsem oslovil odborníky z Grawe Art (tvorba www).

2 Kája Kája | E-mail | Web | 24. listopadu 2014 v 14:23 | Reagovat

Co se týče podnikání, je dobré pro začátek zvládat alespoň to minimum. Já se ho učím na O čem se mluví http://ocemsemluvi.cz/category/podnikani/

3 seawest seawest | Web | 7. září 2016 v 10:00 | Reagovat

pujcka online kadaň :-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.