20. Cenné papíry, druhy, charakteristika

12. listopadu 2007 v 19:56 |  Maturitní otázky - Ekonomika
Úvěrové cenné papíry:
Obligace
Je to CP dlouhodobého charakteru
Jedná se o dlužnický závazek emitenta vůči majiteli
Vlastníkovi přinášejí zajištěnou výši úroku
Neumožňují zasahovat vlastníkovi do řízení podniku, který obligace vydal
Složení obligace
- skládá se ze 2 částí
1. Plášť obligace
- označení emitenta, nominální hodnota, název a číselné označení, způsob stanovení výnosu ,závazkové prohlášení emitenta, datum vydání, podpisy emitenta a údaje o povolení emise
2. Kupónový arch
- poukázky na výplatu výnosu, talon k získání nového kupónového archu
Zástavní listy
v podstatě jsou druhem obligace s tím, že obsahují potvrzení emitenta, že veškeré závazky jsou kryty hypotekárními nebo jinými pohledávkami. Vzhledem k dokonalému jištění je nízké úročení
Pokladniční poukázky
jsou emitovány státem či jinými veřejně právními osobami, jsou to v podstatě střednědobé dluhopisy, které se vyvinuly z krátkodobých pokladničních poukázek.
Majetkové cenné papíry
Akcie
je majetkový CP a vyjadřuje právo akcionáře jako společníka podílet se na majetku, řízení, zisku a likvidačním zůstatku akciové společnosti
patří mezi nejrizikovější CP, protože akcionář může přijít o celý investovaný kapitál
akcie mají výhodu v tom, že dobře investovaný kapitál se neznehodnocuje, protože nepodléhá inflaci
Akcie má hodnotu nominální (jmenovitou), která se uvádí na akcii. Hodnota tržní nebo-li kurz akcie, to je cena, za kterou se akcie prodává na burze nebo i mimo burzu.
Druhy akcií
kmenové - jsou to akcie bez dalšího označení a jsou s nimi spojena základní práva akcionáře
prioritní - umožňují přednostní právo na výplatu dividendy, majitelé mají omezené právo hlasovací
zaměstnanecké - jsou prodávány výhradně zaměstnancům společnosti za zvýhodněnou cenu
úrokové - majiteli této akcie je vyplácen úrok v předem stanovené výši
Akcie se skládá tak jako obligace z pláště akcie a kupónového archu.
Plášť akcie musí obsahovat
obchodní jméno a sídlo společnosti, číselné označení akcie, jmenovitou hodnotu akcie, označení druhu akcie a u akcií na jméno akcionáře, výši základního jmění, počet akcií v době vydání akcie, datum vydání akcie, podpisy členů představenstva
Druhou částí akcie je kupónový arch s talónem, který slouží k odebírání dividendy. Kupóny jsou také CP, kdežto talón CP není.
Cenné papíry peněžního trhu
Směnka - obchodovatelný krátkodobý CP, dělí se na:
Směnku vlastní- obsahuje písemný závazek výstavce (trasant) zaplatit určitou částku peněz na určitém místě, v určitou dobu majiteli směnky (tzv. remitentovi)
Směnku cizí
- obsahuje písemný příkaz výstavce určité osobě (tzv. směnečníkovi), aby v určitém čase místo něho zaplatila majiteli směnky směnečnou částku
Předepsané náležitosti směnky
- musí tam být slovo "směnka", bezpodmínečný příkaz k zaplacení určité částky peněz ("zaplatím" nebo "zaplaťte"), údaj o splatnosti, údaj o místu, kde se má platit, jméno toho, kdo má platit, jméno toho, komu se má platit, datum a místo vystavení směnky, vlastnoruční podpis výstavce směnky
Šek
- je cenný papír (splatný ihned), kterým výstavce šeku dává příkaz bance, aby osobě uvedené na šeku nebo doručiteli zaplatila částku, na kterou je šek vystavený
Podstatné náležitosti šeku
- označení CP slovem "šek", bezpodmínečný příkaz zaplatit, jméno kdo má platit, místo, kde se má platit, datum a místo vystavení šeku, podpis výstavce
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.