22. Daně a daňový systém České republiky

12. listopadu 2007 v 20:01 |  Maturitní otázky - Ekonomika
Daň = povinná, pravidelná, zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu.
Poplatky =platby za služby poskytované veřejným sektorem, protiklad daní. Mají zprostředkovaně ekvivalentní vztah k úkonu orgánu státní správy.(např dálniční popl.)
Poplatník = FO nebo PO, která daň platí
Plátce = FO nebo PO, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu
Rozdělení daní:
1.Přímé daně a), daně z příjmu - (univerzální -daň z příjmu FO a PO)
b), majetkové - (z nemov., z pozemku, dědická, darovací, z převodu nemov., silniční)
2.Nepřímé daně a), všeobecné (univerzální-DPH)
b), výběrové - daň spotřební (paliva,líh,pivo, víno, tabák.výrobky)
-- k ochraně životního prostředí =připravované daně
Majetkové daně
Nejvyšší výnos z majetkových daní se předpokládá z nemovitostí
Daň z nemovitosti
se vybírají podle polohy nemovitosti, výnos daně je příjmem měst a obcí. (daň z pozemku a staveb)
Daň z pozemků
Vybírá se ze zemědělské půdy, stav.pozemků, základem je výměra v m2 v zemědělství násobená průměrnou cenou půdy, Sazba daně je pevná a diferencovaná
Daň ze staveb
Daní se zastavěná plocha staveb v m2, sazba daně je pevná a diferencovaná.
Daň z převodu nemovitostí
Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převodce (prodávající), nabyvatel je v tomto případě ručitelem. Nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí
Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem
Daň silniční
Je příjmem do státního rozpočtu a hradí ji obvykle držitelé motor.vozidel zapsaných v techn.průkaze.Předmětem daně je vozidlo, které je používáno k výdělečné činnosti. Sazba daně je pevná a diferencovaná u os.aut.(podle zdvih.objemu motoru,počtu náprav atd.)
Daň dědická
Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů
Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou:
věci nemovité a věci movité
Daň darovací
Poplatníkem daně darovací je nabyvatel, při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce.
Předmětem je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Majetkem pro účely daně darovací jsou:
nemovitosti a movitý majetek a jiný majetkový prospěch
základ daně - částka, ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daň
daň - vypočítaná částka, kterou plátce odvádí finančnímu úřadu
sazba daně - procentem vyjádřený poměr daně k základu daně
daně z příjmu - platí poplatníci podle výše svého příjmu
daně majetkové - platí poplatníci podle druhu a velikosti svého nemovitého majetku, při majetkových převodech (darování, dědictví, prodej či převod nemovitostí) a při využívání silničních motorových vozidel pro podnikání
daně univerzální (DPH), jsou vybírány při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Terezka Terezka | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 8:59 | Reagovat

Novela zákona o daních z příjmů pro podnikatele (web)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.