22a Druhá světová válka, příčiny, průběh, výsledek, důsledky

13. listopadu 2007 v 17:49 |  Maturitní otázky - Dějepis

22a Druhá světová válka, příčiny, průběh, výsledek, důsledky

= konflikt mezi demokratickým a totalitním světem, boj o znovurozdělení světa
- válku rozpoutal agresivní blok fašistických států: Německo, Japonsko, Itálie
o příčiny:
§ postoj velmocí - F., VB -> politika usmiřování
§ USA - politika izolacionismu
§ politika SSSR - místo myšlenky kolektivní bezpečnosti sledování vl. zájmů -> snaha o co nejdelší neúčast
o charakter války =totální (bojiště - Evropa, Asie, Afrika a Oceánii)
1) podřízen veškerý hosp. a společenský život ->ovlivnila světový vývoj na desetiletí
2) ve válce postupně cca 70 zemí -> 110 mil.vojáků -> 58 mil. mrtvých
3) využita nejmodernější voj. technika - tanky, letadla = rychlý přesun front, rakety, otravné plyny
4) ze strany agresora = válka rasově motivovaná a antisemitská = s vyhlazovacím charakterem (holocaust) => ze strany protihitlerovského bloku válka obranná
o etapy války:
§ 1)září 1939 - červen 1941: od Hitlerova útoku na Polsko, okupace evrop. států, do napadení SSSR
- > počátek války = 31.8.1939fingovaný přepad německé vysílačky = záminka pro útok => 1. září německý útok na Polsko => Francie a VB vyhlašují Německu válku x ozbrojenou pomoc Polsku neposkytly -> tzv. podivná válka: vyhýbají se všem větším střetům, Hitler čelí pouze ekonomické blokádě
+ 17. září se k agresi připojuje SSSR -> okupuje východní část Polska, později připojen k SSSR => 28.9. 1939Varšava kapituluje => uzavřena sovětsko - německá smlouva o přátelství a hranicích = vzájemné rozdělení sfér vlivu v Evropě
- Finsko odmítá návrh na podstoupení části území -> listopad 1939 sovětsko - finská válka x 1940 poraženo -> březen 1940 obsazena Karelská šíje -> SSSR vyloučeno ze SN + odsouzena jeho agrese -> červen 1940 připojeny k SSSR pobaltské státy jako svazové sovětské republiky
- duben - červen 1940Německo napadlo Skandinávii (-> okupace Dánska a Norska - snaha získat nezamrzající přístavy + zisk surovin) + na západě tažení do Holandska, Belgie, Lucemburska v květnu 1940 - blesková válka - porušena neutralita území -> útok na Francii - spojenci zatlačeni do přístavu Dunkerque -> 14.6. 1940obsazena Paříž -> 22.6.kapitulace vlády -> dohoda o příměří v Compiégne
- červenec 1940 tažení Itálie proti britským územím do Afriky x neúspěch - ztráta všech držav - pomoc r. 1941 Německa -> Britové odraženi k Egyptu
- srpen - říjen 1940 letecká bitva o Anglii - při odrážení Němců pomoc Britům z Belgie, Československa, Francie i Polska => porážka Němců = 1. velký neúspěch
- září 1940 podepsán Pakt tří mezi Německem, Japonskem a Itálií = vymezení sféry vlivu
- říjen 1940tažení Německa na Balkán -> neúspěch Itálie v Řecku, útok i na Jugoslávii - napadení bez vyhlášení války -> poraženy, osamostatnění Chorvatska - spojenec Německa
§ 2)červen 1941 - leden 1943: do stalingradské bitvy + boje v Tichomoří; protihitlerovská koalice
- 22. června 1941 Němci napaden SSSR bez vyhlášení války na území (plán Barbarossa) => porušen pakt o neútočení = rozhodující moment celé války; Hitlerův cíl: likvidace protivníka, ovládnutí země, využit moment překvapení - podpora Finska, Itálie, Slovenska, Maďarska, Chorvatska a Španělska => blesková válka, obsazena Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí, Moldavsko x vojenská pomoc USA a VB - německý postup zastaven v prosinci 1941 v bitvě pod Moskvou
- napadení SSSR => změna mezinárodní situace -> vznik protihitler. koalice: 14. 8. 1941 podepsána Atlantická charta (= ideový základ budoucí OSN) Churchillem a Rooseveltem: zničení fašismu, obnova práv národů, obnovení míru, hosp. spolupráce na základě rovnosti -> ztotožnění SSSR + dalších zemí
- úsilí Japonska o nadvládu v Pacifiku -> 7.12. 1941napadena bez vyhlášení války největší vojenská základna USA v Pearl Harboru na Havajských ostrovech => 7. 12. USA a VB vyhlašují válku = vstup USA do války: 1. fáze = úspěch Japonců x 1942 růst síly spojenců => 4.června 1942u Midwayských ostrovů porážka Japonců = definitivní konec tichomořské války
§ 3)1943 (přelom): upevnění protihitler. koalice, definitivní protiofenziva
- od porážky v bitvě u Moskvy - nedostatek sil německého vojska -> léto 1942 Rusové získávají Kavkaz -> v listopadu 1942 zahájena bitva o Stalingrad -> únor 1943 porážka Němců = rozhodující a nejkrvavější bitva v 2.SV = obrat ve válce - oslabení něm. sil na východě -> zahájení sovětské ofenzivy - Hitlerovy plány na dobytí SSSR skončily
- leden 1943konference v Casablance = jednání Churchilla a Roosevelta o dalším postupu záp. mocností -> rozhodnuto o vylodění na Sicílii -> červenec 1943svržena fašistická diktatura Mussoliniho (uvězněn) => přechod Itálie k protihitler. koalici x sev. a stř. Itálie obsazena Hitlerem, Mussolini osvobozen -> vytvořena Republica de Salo až do r. 1944
- v Africe porážka německo-italských sil v Tunisu => válka prakticky ukončena
- červenec - srpen 1943bitva u Kurska - poslední velká ofenziva Němců - odveta za Stalingrad x poraženi sovětským vojskem -> zahnáni až za Dněpr
- 28. listopad - 1. prosineckonference tzv. Velké trojky: Churchilla, Roosevelta a Stalinav Teheránu -> dohoda o otevření druhé fronty
§ 4)1944 - poč.1945: otevření 2. fronty a osvobozování zemí a okupantů
- boje o Filipíny u ostrova Leyte = největší námořní bitva 2.SV -> zdrcující porážka Japonska -> přestalo existovat jako námořní velmoc
- 6. červen 1944vylodění spojenců v Normandii - překvapení, nadvláda spojeneckého letectva => 25. srpna 1944osvobozena Paříž
- září 1944sovětská vojska pronikají na Balkán -> září - prosinec Němci vytlačeni z většiny jihovýchodní Evropy
- 16. prosinec 1944 pokus o poslední něm. protiofenzivu v Ardenách -> únor 1945 protiútok spojenců => Němci zastaveni
- únor 1945Jaltská konference na Krymu - podruhé velká trojka - dohoda o společném postupu závěrečné fázi války -> cíl: zničení fašismu, nutnost potrestání válečných zločinců + rozdělení Německa na 4 okupační pásma po skončení války + závazek SSSR, že vyhlásí do 3 měsíců válku Japonsku
§ 5)závěrečná fáze 1945: konečná porážka fašismu
- východní fronta na poč. r. 1945: únor - osvobození Polska, duben - Rakouska -> postup na Berlín
- západní fronta: po porážce v Ardenách pokračování spojenců do nitra Německa -> 25. dubnasetkání s americkými vojsky u Torgau, s britskými u Schwerinu a Rostocku => společně likvidace německého odporu
- > 30. dubnaspáchal sebevraždu Adolf Hitler + Goebels, Himmler atd. => 8. května Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v Remeši = konec 2. SV v Evropě
- 17.7-2.8. 1945postupimská konference = poslední jednání Velké trojky (Truman, Churchill, Stalin) -> dohoda o poraženém Německu: 4 okupační zóny: sovětská, americká, britská, francouzská => program čtyř D:
§ demilitarizace - omezení vojenských sil
§ denacifikace - odstranění nacistů z vedoucích míst
§ dekartelizace - zrušení hosp. monopolních organizací
§ demokratizace - uplatnění dem. zásad
- po porážce Německa snaha dokončit válku v Tichomoří x Japonsko odmítlo výzvu k bezpodmínečné kapitulaci => americké řízení vydalo rozkaz shodit atomové bomby na přístavní města Hirošimu a Nagasaki = demonstrace síly USA + do války se zapojilo i SSSR => 2. září 1945konečná kapitulace Japonska podepsaná na křižníku Missouri = definitivní konec války
§ výsledky:
o velké materiálové škody a lidské oběti
o změna politické mapy -> v popředí 2 velmoci: USA a SSSR -> vzestup prestiže komunistických stran, poválečná radikalizace => posila levicových sil v Evropě
o vznik OSN - ustanovena na konferenci v San Francisku -> schválena charta OSN
o v popředí nejsilnější USA => prvenství ve svět. hospodářství + v popředí svět. politiky
o rozpad koloniálního systému
o potrestání válečných zločinců = 3 druhy zločinů: proti míru, válečnézločiny a proti lidskosti => Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku (1945 - 1946)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.