24a Světový poválečný vývoj, vztahy mezi Západem a Východem

13. listopadu 2007 v 17:51 |  Maturitní otázky - Dějepis

24a Světový poválečný vývoj, vztahy mezi Západem a Východem

- základem poválečného uspořádání v Evropě = výsledky mírových jednání ve Versailles 18. ledna 1919 -> účast 27 vítězných států x Rusko nebylo přizváno, hlavní orgán = Rada pěti: Francie, Velká Británie, USA, Itálie a Čína
x z počátku rozpory => 28.6.1919podepsána mírová smlouva s Německem:
o teritoriální požadavky:
§ ztráta 13% svého předválečného území, odňaty veškeré kolonie: Alsasko a Lotrinsko Francii, Hlučínsko Československu, Poznaňsko Polsku
§ muselo uznat samostatné Československo, Polsko, Rakousko
o vojenské ustanovení:
§ zrušení všeobecné branné povinnosti, rozpuštění dosavadní armády
§ zákaz leteckých sil a těžkých a moderních zbraní, vydání válečného loďstva Spojencům atd.
o hospodářské ustanovení:
§ povinnost zaplatit 20 miliard marek ve zlatě, zbožím a cennými papíry, odevzdat část loďstva vítězům atd.
- > Německo označeno za viníka rozpoutání světové války a muselo respektovat ustanovení mírových smluv uzavřených s jeho bývalými spojenci:
o září 1919smlouva s Rakouskem v Saint - Germain: musí uznat samostatnost nástupnických států + zákaz připojení k Německu
o listopad 1919smlouva s Bulharskem v Neuilly
o červen 1920smlouva s Maďarskem v Trianonu -> Slovensko a Podkarpatská Rus připojena k našemu území
o srpen 1920smlouva s Tureckem v Sévres
= versailleský mírový systém - cíl:zajistit mír a poválečné uspořádání světa x nerespektoval politické a ekonomické požadavky řady států, nevyřešená otázka národnostních menšin + poražené státy považují vnucené podmínky za nespravedlivé
- > hl. význam těchto mírových smluv vymezení hranic nově vzniklých států
- 1920 vznik netradičního seskupení Malé Dohody = systém postupných smluv mezi Rumunskem, Jugoslávií a Československem => obrana proti možnému pokusu o znovuvytvoření Habsburské monarchie + proti pronikání Ruska a Maďarska na území
- > zájem Československa o spolupráci s Francií a Polskem x neúčastnilo se kvůli sporům o Těšínsko
- problémy a velmocenské rozpory v Tichomoří a Dálným Východem => námořní soupeření a zbrojení => řešení = Washingtonská mírová konference12.11. 1921 - 6.2. 1922-> 9 zemí (USA, Velká Británie, Francie, Japonsko, Itálie, Čína, Belgie, Nizozemí a Portugalsko) - přijetí smluv rozdělení sfér vlivu na Dálném východě a Tichomoří mezi USA, VB, Francií a Japonskem
- > spolu s versailleskou mír. konferencí vytváří hlavní obrysy poválečného uspořádání světa = versaillesko - washingtonský systém = výchozí faktor mezinárodních vztahů
x útoky na tento systém vyvolaly od poč. 30. let mezinárodní krizi a předznamenaly vznik 2. světové války
- důležitým výsledkem mírové konference = založení Společnosti národů (= předchůdce OSN) r. 1919 -1920 z podnětu am. prezidenta Wilsona x Rusko , USA se neúčastní
- > na počátku asi 4 desítky zemí s cílem udržet mír a bezpečnost ve světě -> sídlo v Ženevě
- > usiluje o všeobecné odzbrojení + pomoc napadeným státům x pomoc naprosto selhala -> nebyl vytvořen způsob trestů, řád, bez mezinárodní autority -> pouze kritika Německa, neschopni zastavit rozvoj fašismu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.