2a Charakteristika života v pravěku, rozdělení pravěku, vznik a vývoj člověka

13. listopadu 2007 v 17:16 |  Maturitní otázky - Dějepis

2a Charakteristika života v pravěku, rozdělení pravěku, vznik a vývoj člověka

I. DOBA KAMENNÁ (2,5 mil. - 10 000 př.n.l.)

starší doba kamenná - paleolit (2,5 mil. - 10 tis. př.n.l.)
nejstarší paleolit (2,5 mil - 600 000 př.n.l.)
- australopithekové
- Homo habilis = člověk zručný - nálezy: Afrika - Tanzánie
-> malý, nízké čelo, velké nadočnicové oblouky, malá mozkovna

- nejstarší kamenné nástroje vyrobené štípáním (= první kultura)

- primitivní nástroje: dřevo, kámen, kosti
- počátek života v tlupě, obydlí volné, na jakémkoliv příhodném místě
- sběr plodin, lov malé zvěře (hlodavci)
- počátek náboženství
starý paleolit (600 tis. - 250 tis. př.n.l.)
- Homo erectus = člověk vzpřímený - nálezy: Afrika, Asie (Čína, Jáva), Evropa (Francie, Německo, Maďarsko)
-> zvětšení objemu mozku -> růst schopností: výroba kamenných pěstních klínů, znalost ohně, jednoduché příbytky
- život v tlupách -> lov větší zvěře, život v jeskyních
- zvuky, posunky - základní komunikace
střední paleolit (250 tis. - 40 tis. př.n.l.)
- Homo sapiens = člověk rozumný -> starší poddruh Homo sapiens neandrthalensis = neandrtálec- nálezy: naleziště u Nenadrthalu u Düsseldorfu -> bez nadočnicových oblouků, vetší mozkovna, menší než erectus
- specializace nástrojů: oštěp, bodec, pěstní klín, drásadlo, primitivní nože = zdokonalení zbraní -> lepší obživa: větší zvěř (medvěd)
- umí rozdělat oheň (=zpracovat tvrdou potravu, světlo, teplo, centrum scházení tlupy)
- první pohřby + výbava hrobů -> souvisí s 1. estetickým vnímáním
- základy řeči - artikulace
mladší paleolit (40 - 10 tis. př.n.l.)
- Homo sapiens -> mladší poddruh Homo sapiens sapiens = člověk současný - nálezy: i v Americe a Austrálii - rozšířen po celém světě (u nás Věstonická Venuše, Mikulov)
-> ustoupení čelisti dozadu, zmenšují se zuby, mizí srst
- nástroje i z kostí, později luky a šípy -> lov hlavně velká stáda (lovci mamutů)
- život v tlupě podle pokrevního příbuzenství; rozdělení činností: muži - lov, ženy - starost o děti, sběr plodů, první budování sídlišť
- počátky kultury: počátky výtvarného umění: malby zvěře v jeskyních z lovu (Španělsko - jeskyně Altamira)
sochařství: projev úcty k ženě - sošky ženy - Venuše -> žena matriarcha - pokračování v rozšiřování populace
střední doba kamenná - mezolit (10 - 5 tis- př.n.l.)
- přechod od kořistnického způsobu života k chovu dobytka a zemědělství (změna klim. podmínek)
- usedlý způsob života na urč. území = u řeky
- zdokonalení naástrojů -> kombinované, složené nástroje hlavně k lovu

mladší doba kamenná - neolit (5. - 4.tis. př.n.l.)

- výrobní hospodářství = účast na tvorbě životních potřeb, přechod k výrobě potravin a domestikace zvířat -> neolitická revoluce = vznik zemědělsko-hospodářského hospodaření, zaměření na pěstování plodin nebo chování zvěře
- rozpad tlup -> sdružování v rodové svazy - kmeny = prvotně pospolná společnost
- výroba nástrojů: sekery, klíny, srpy
- umění: počátky hrnčířství a keramiky - zdobená
pozdní doba kamenná - chalkolit (hl. na předním Východě), eneolit (4. - 2. tis. př.n.l.)
- objev kovů, převládají kamenné nástroje
- změna postavení muže ve společnosti - patriarcha
- vznik sousedských občin, řada nálezů: kanelovaná, šňůrová keramika atd.

II. DOBA BRONZOVÁ (2.tis. - 700 př.n.l.)

starší doba bronzová (2300 - 1500 př.n.l)
- únětická kultura
- sociální rozdíly (podle vybavení hrobů)
střední doba bronzová (1500 - 300 př.n.l.)
- mohylová kultura (podle knížecích mohyl)
- pastevci z východu
- žárové pohřbívání, pohřbívání po navršené mohyly
mladší a pozdní doba bronzová (1300 - 750)
- lužická kultura popelnicových polí
- 1. boje mezi jednotlivými kmeny za účelem zisku majetku -> budování opevněných sídlišť
- rozvoj uctívání božských sil -> obětování

III. DOBA ŽELEZNÁ

starší = Halštatské období (750 - 400 př.n.l.) (podle naleziště Hallstat v Rakousku)
- rozvoj obchodu
- sociální a majetkové rozdíly
- rozvoj umění: bronzové, hliněné sošky
mladší = Laténské období (400 - 0)
- od 4. stol. typické nájezdy Keltů = nejvyspělejší kultura evrop. pravěk. vývoje:
- stavba hradišť - oppida( Závist u Zbraslavi), hrnčířský kruh, výroba skla, hutnictví železa

IV. DOBA ŘÍMSKÁ ( 0 - 400 n.l.)

starší doba římská (0 - 200 n.l.)
-1.stol. - germánské kmeny vytlačily Kelty (příchod ze Skandinávie . bída, hlad, zima) -> spojováni v pevné rodové svazy: Markomani (u nás), Kvádové, Frankové, Sasové (Anglie), Langobardi (Itálie), Alamani (Německo)
(barbaři = označení pro více kmenů, kteří neznali řím. Kulturu x vandalové = germ. kmen, který vyplenil Řím)
obživa: zemědělství, pastevectví, spoleh na dom. zvířata: mléko, maso, sýr
obydlí: vesnice - malé příbytky; zpracování železa, zlata, stříbra
mladší doba římská (200 - 400)
- markomanské války (160 - 180 n.l.): pronikání german. kmenů do Itálie x neúspěch -> opěrné stanice podél hranice: Děvín, Mušov, Trenčín -> nápisy na skále
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.