2b Český stavovský odboj 1618 – 1620, třicetiletá válka a její důsledky

13. listopadu 2007 v 17:16 |  Maturitní otázky - Dějepis

2b Český stavovský odboj 1618 - 1620, třicetiletá válka a její důsledky

Matyáš (1557 - 1619)
- žil ve Vídni - vyhrocení napětí u nás - místo panovníka vládnou místodržící - nedodržují Rudolfův majestát (uzákoňoval Českou konfesi = poddaný nemusel mít stejné náboženství jako jeho pán = zajištění náboženské svobody i českým nekatolíkům) -> nespokojenost + nepokoje mezi katolíky a nekatolíky
- > sjezd českých nekatolických stavů v Praze -> stížnost císaři za porušování zemských svobod a Majestátu - Matyášem odmítnuta + zákaz pokračovat ve sjezdu -> pobouření stavů -> schůzka nekatolické šlechty v pražském Karolinu + tajná schůzka radikálů -> vypracován postup proti místodržícím:
o 23. 5. 1618 delegace stavů na Pražský hrad -> improvizovaný soud -> 3. pražská defenestrace = svržení král. místodržících Viléma Slavaty , Jaroslava Bořity a písaře Fabricia z oken => definitivní rozchod s Habsburky, POČÁTEK STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ
o 25. 5. zvolena vláda 30 direktorů = prozatímní převzetí správy země -> složena ze tří stavů: panstva, rytířstva a měšťanstva (= stavovský odboj), ze země vyhnáni jezuité, hledání podpory a spojenců mezi nepřáteli Habsburků
- > direktorium nerespektuje nástup katolického panovníka Ferdinanda II. Štýrského a samo dosazuje na trůn Fridricha Falckého (1619 - 1620) - tzv. "zimní král"
- Češi spoléhali, že jim Falc poskytne pomoc -> poskytla ale jen velmi málo + Ferdinand II. se spojil s vůdcem Katolické ligy (= sdružení katolických knížat v j Německu) bavorským vévodou Maxmiliánem -> tažení na Prahu => 8. 11. 1620bitva na Bílé hoře - drtivá porážka stavovských vojsk => obrovské důsledky pro české země (Fridrich Falcký uprchl a až do své smrti užíval královský titul):
· musí přijmout habsburský diktát
· 21. 6. 1621 - poprava 27 českých pánů: např. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius
· 1627 Obnovené zřízení zemské = vyhlášena dědičnost českého trůnu v habsb. rodě, povoleno pouze katolické náboženství, němčina zrovnoprávněna s češtinou -> odchody ze země: Jan Amos Komenský, Karel Škréta, Václav Hollár
= 1) ČESKÁ FÁZE (1618 - 1620)
o 2) FALCKÁ FÁZE (1621 - 1623)
- odplata Habsburků Falcku za pomoc v českém stavovském odboji -> obsazena celá Falc - další území Habsburků
o 3) KOALIČNÍ FÁZE = DÁNSKÁ VÁLKA (1625 - 1629)
- obava Nizozemců před Habsburky - hledá spojence: Dánsko, Anglie -> v čele dánský král Kristián IV. x Ferdinand II. využívá pomoci Albrechta Valdštejnského - nabízí mu silné vojsko => zvrat ve vývoji války:
§ 1626bitva u Dessavy - porážka generála Mansfelda
§ 1626 bitva u Lutteru porazil Tilly dánského krále -> 1629 mírová smlouva s Dány u Lübecku + vyhlášen restituční edikt = požadavek navrácení veškerého majetku katolické církve
o 4) ŠVÉDSKÁ VÁLKA (1630 - 1635)
- 1630 - vylodění švédské armády Gustava II. Adolfa v sev. Německa -> 1631 - 1. úspěch v habsburském odboji: bitva u Breitenfeldu -> císař poražen Švédy -> Sasové vtrhají do Čech - osvobozeni Albrechtem z Valdštejna
- 1632 bitva u Lützenu -> Gustav Adolf padl -> 1634 Švédové poraženi v bitvě u Nördlingenu -> 1635 pražský mír
o 5) ŠVÉDSKO - FRANCOUZSKÁ VÁLKA (1635 - 1648)
- francouzský a švédský boj proti Habsburkům x nedosahují rozhodujícího úspěchu, ale vyčerpání a dlouhodobé boje urychlují mírová jednání v Osnabrücku -> 1648 vestfálský mír
o výsledky:
- Francie a Švédsko posílily mezinárodní postavení v Evropě x porážka Čech na Bílé hoře -> následuje doba temna
- Habsburkové se neprosadili do čela Evropy: upevnili si postavení v českých zemích
o důsledky:
- zpustošená řada oblastí -> útlum hospodářství v určitých oblastech + rozvrácen vnější a vnitřní obchod
- zadlužování měst
- úbytek obyvatelstva
- konfiskace majetku
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.