3. Právní formy podnikání

12. listopadu 2007 v 19:10 |  Maturitní otázky - Ekonomika
Obchodní společnosti
jsou právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost kterou upravuje obchodní zákoník
Veřejná obchodní společnost
vzniká sepsáním společenské smlouvy mezi dvěma a více osobami
společníci působí pod společným názvem
zapisuje se do obchodního rejstříku
společníci ručí za všechny závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem /i osobním/
zisk se dělí rovným dílem
Komanditní společnost
-vzniká sepsáním společenské smlouvy mezi komplementáři a komanditisty
komplementář = společník, který ručí za závazky společnosti osobně a neomezeně, celým svým majetkem a má ve společnosti rozhodující slovo
komanditista = společník, který ručí omezeně jen do výše svého vkladu
řídit a zastupovat společnost mohou pouze komplementáři - minimální vklad musí mít 5 000 Kč
zisk se dělí rovným dílem, ale může být upraven smlouvou
Společnost s ručením omezeným
společníci ručí za závazky omezeně, jen do výše svých vkladů (jménem firmy jedná jednatel)
vzniká na základě společenské smlouvy nebo notářského zápisu
musí být zapsána do obchodního rejstříku - vzniká dnem zapsání
minimální základní kapitál je 200 000 /na jednoho společníka 20 000/
účast ve společnosti lze nabýt převodem podílu nebo do ní lze dodatečně vstoupit
nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada a kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada
rozdělování zisku se uskutečňuje podle výše vkladů jednotlivých společníků
při zakládání je povinná tvorba rezervního fondu
Akciová společnost
Nejrozšířenější - zejména ve velkých podnicích, protože vydáním akcií je možno získat velký kapitál
základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě /min.
základní kapitál je 2 000 000 - neobch. akcie a 20 000 000 - pokud obchoduje s akciemi na trhu/
pokud společnost zakládá 1 zakladatel podepisuje tzv. zakladatelskou listinu a pokud se společnost zakládá 2 a více zakladateli uzavřou tzv. zakladatelskou smlouvu součástí je návrh stanov společnosti
založení společnosti se může uskutečnit upisováním akcií nebo bez upisování akcií
akcionář neručí za závazky společnosti, může utrpět ztrátu při snížení hodnoty akcií
vrcholným orgánem společnosti je valná hromada, která se skládá ze všech akcionářů /majiteli akcií/
výkonným orgánem je představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti
akcie - je cenný papír, s nímž jsou spojena práva na řízení společnosti, na zisku společnosti /dividendě/ a na likvidačním zůstatku při zakládání společnosti
Družstva
jsou společenstvím neuzavřeného počtu osob založenými za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů
družstvo musí mít alespoň 5 členů a pokud jsou členy alespoň 2 právnické osoby nemusí takto být
základní normou, kterou se řídí činnost družstva jsou stanovy, které schvaluje ustanovující členská schůze, která také volí představenstvo a kontrolní komisi
družstvo vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku
zdroj kapitálu představují členské vklady, které tvoří minimální jmění /min.jmění je 50 000/
družstvo ručí za závazky svým majetkem, členové za závazky družstva neručí
Státní podniky
zřizuje je stát
jejich zakladatelem může být buď příslušné ministerstvo nebo orgány státní samosprávy
jejich činnost se řídí zákonem o státním podniku
při zřizování je vydána zakládací listina a žádost o zapsání do obchodního rejstříku
podnik ručí za závazky svým majetkem, ale za závazky podniku stát neručí
státní podnik řídí ředitel, který zastupuje podnik navenek jako statutární orgán
kontrolním orgánem je dozorčí rada
z vytvořeného zisku musí podnik zaplatit daně a zbytek zisku rozděluje podle vlastního uvážení
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.