3b Osvícenství v našich zemích

13. listopadu 2007 v 17:18 |  Maturitní otázky - Dějepis

3b Osvícenství v našich zemích

- v našich zemích se osvícenství vyznačovalo hlavně formou osvícenského absolutismu -> hl. představitelé:
o Marie Terezie (1740 - 1780)
- po smrti císaře Karla VI. podle pragmatické sankce z r. 1713: vláda může přecházet i na ženské potomky x po nástupu na trůn pragmatická sankce ostatními panovníky zpochybněna + její domnělá slabost-> vznik protirakouské koalice: Španělsko, Bavorsko, Francie, Sasko, Prusko aj.
§ války o rakouské dědictví (1740 - 1748) - snaha rozdělit habsburskou říši -> boj Rakousko x Prusko o Slezsko => války slezské = boj o Korunu českou
o 1. slezská válka (1740 - 1742) -> vratislavský mír - Rakousko musí podstoupit Prusku velkou část svého území (Slezsko, Bavorsko)
+ Karel Albrecht je za souhlasu českých stavů prohlášen za českého krále = Karel III.
o 2. slezská válka (1744 - 1745) -> drážďanský mír - Slezsko stále pruské, pouze dva úspěchy Rakouska: znovuznání pragmatické sankce, potvrzení Františka I. (manžel MT) rakouskoněmeckým císařem
o 3. slezská válka (snaha MT znovu získat Slezsko) = součást širšího mocenského konfliktu tzv. sedmileté války - zapojena téměř celá Evropa - konflikt hl. Anglie x Francie a Prusko x Rakousko -> mírovými smlouvami potvrzen předchozí stav, definitivní ztráta Slezska
- > války poukazují na nutnost provedení reforem -> posilují panovnickou moc:
§ berní reforma
- nové a spolehlivé vyměřování půdy = 1. tereziánský katastr -> daně podle rozlohy půdy a úrodnosti
- 2. tereziánský katastr (dominikál) - zdaněna panská půda
- 1. úřední sčítání lidu a domů (konskripce)
§ reforma správní a soudní
- vytvořeny společné úřady habsburských zemí, zřízena Česko - rakouská dvorská kancelář
- Tereziánský trestní zákoník - zákaz nelidských trestů
§ reforma hospodářská, finanční a sociální
- podpora průmyslu, budování silnic a cest
- zavedena jednotná soustava měr a vah a jednotná měna
§ reforma vojenská
§ reforma školská
- snaha přiblížení nejširším vrstvám - upraven systém zákl. školství: zavedena povinná školní docházka od 6 - 12 let -> zaměření na tzv. trivium - nutnost umět číst, psát a počítat + náboženství
- snaha zavedení jednotného školského systém: na základní školu navazuje střední studium a na to vysokoškolské studium
- > v reformní činnosti pokračuje syn
o Josef II. (1780 - 1790)
- 1773 zrušení jezuitského řádu
- 1781 2 velké patenty:
o toleranční patent = o náboženské svobodě: vyhlášení náboženské snášenlivosti mezi protestantismem a pravoslavnou církví
o patent o zrušení nevolnictví - odstraněna poddanost -> lidé mají právo sňatku bez souhlasu pána, posílat děti na studia, možnost stěhovat se do města atd. => obliba u venkovského lidu x robota zachována (zrušena až r. 1848)
- snaha zavést jednotný jazyk - němčinu -> ohrožení českého národního života
kulturní oživení:
- v této době rozvoj vědecké činnosti -> 1. vědecká společnost Královská česká společnost nauk; zavedeny nové jazykové spisovné normy J. Dobrovským -> přispěl k rozvoji národní kultury
- stavba divadel: Nosticovo, Stavovské, Bouda -> národní hnutí
- 1790KrameriovaČeská expedice
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.