4a Vývoj v řecké oblasti od městských států k otrokářské demokracii

13. listopadu 2007 v 17:19 |  Maturitní otázky - Dějepis

4a Vývoj v řecké oblasti od městských států k otrokářské demokracii

periodizace řeckých dějin:
o temné období (1100 - 800 př.n.l.)
- = období kulturního úpadku -> informace o této době čerpáme z Homérových eposů Illias a Odyssea
- osidlování řecké oblasti Acháji a Ióny -> různé kultury:
§ krétská kultura -> Egejská oblast, Kypr, Kréta hl. město Knóssos
§ mykénská kultura
- 1000 let př. n.l. 1. řecká kolonizace - stěhování na ostrovy v Egejském moři a pobřeží malé Asie -> vznikají nové osady -> města
- kultura:
§ Homérovy eposyIllias (o trojské válce, hlavně o jejím konci) a Odyssea (o cestě ithackého krále Odyssea domů, o soupeření o vlastní ženu)
§ mytologie = soubor mýtů a legend, kde hlavní roli mají bohové -> líčeni jako lidé x krásnější, nesmrtelní, žili na Olympu
o archaické období (800 - 500 př. n. l.)
- sjednocování malých řeckých obcí -> vznik městských států = centrum výroby a vlastní správy
§ obyvatelstvo rozděleno podle majetku, podílí se na jeho řízení (muži - plnoprávní občané)
- rozkvět vzdělanosti - rozšíření používání písma alfabeta
- 8. stol. př. n. l. - velká (druhá) řecká kolonizace - důvody:
§ snaha získat půdu (přelidnění, nedostatek zemědělské půdy v hornatém Řecku)
§ potřeba surovin, dovoz otroků
- plavba po Egejském moři, Středomoří, Černomoří -> zakládání nových osad a kolonií:
§ Itálie, Sicílie
§ Černomořská oblast atd.
- u moci tyrani (samovládci) - většinou aristokrati, sledovali jen své cíle => období tzv. rané řecké tyranidyx pouze přechodná vláda
- politické problémy řešeny pol. prostředky = v řadě, shromáždění = vznik politiky = typický rys a odlišnost řeckých států od jiných starověkých zemí
- nejvýznamnější řecké městské státy:
§ ATHÉNY - poloostrov Attika
- vláda rodové aristokracie - v čele 9 nejvyšších úředníku = archontů
x7. stol. př. n. l.boje o moc: aristokrati x chudí => Drakónova reforma: sepsány reformy a zákony podle zvykového práva + Solónova reforma: zrušeno dlužní otroctví, rozdělení obyvatelstva podle majetku + Kleisthenosovy reformy - položen základ demokracii: zavedena politická práva pro všechny svodně občany = klasická otrokářská demokracie -> společnost rozdělena na otrokáře a otroky
§ SPARTA - Peloponéský poloostrov
- zaměřena hlavně na armádu -> tvrdý vojenský řád aplikovaný už na dětech od 7 let
- 3 vrstvy: Sparťané (svobodní, plnoprávní), perioikové (svobodní, neplnoprávní - cizinci), heilóti (otroci)
- snaha získat nové území - vznik peloponéského spolku -> různé výboje např. messenské války
- kultura:
§ literatura: Homérovy eposy, mytologie, básnířka Sapfó
§ filosofie:fil. antropologie, ontologie, gnozeologie -> hledání pralátky světa
§ architektura: sloupy: dórský, iónský, korintský
o klasické období ( 500 - 338 př. n. l.)
- pomoc Athén řeckým městům v Malé Asii nad perskou nadvládou vyprovokovala řecko - perské války:
§ 490 př. n. l. 1. bitva u Maratonu (pověst o běžci) -> úspěch Athén bez pomoci Sparty
§ 480 př. n. l.bitva u Thermopyl -> výhra Peršanů -> vypáleny předem vyklizené Athény
§ 480 př. n. l.bitva u Salamíny -> jednoznačné vítězství Řeků -> 479bitva u Platají poražen zbytek Peršanů
- 478 založen 1. athénský námořní spolek -> osvobození maloasijských měst
- vrchol demokracie za Periklovy vlády x rozpory se Spartou vrcholí peloponéskou válkou -> vítězství Sparty, rozpad námořního celku x oba státy oslabeny vzájemnými konflikty -> Makedonie nastolila svojí vládu
- kultura:
§ filosofie: období zlaté trojky: Aristoteles, Platón a Sokrates
o helenistické období (338 - 146 př. n. l.)
· vláda makedonského krále Filipa II. (359 - 336 př. n. l.)
- > vytvořeno silné vojsko, ovládnutí Řecka, vytvořen korintský spolek s cílem obnovit válku s Peršany x zavražděn ->
· na trůn syn Alexandr Makedonský (336 - 323 př. n. l.)
- cíl: upevnit vládu v Makedonii a Řecku, potlačit nepokoje po smrti otce
§ 334 př. n. l. připojil k Makedonii celou perskou říši
§ 332 př. n. l. vojenské tažení do Egypta -> založena Alexandrie
§ 327 př. n. l. tažení do Indie x unavené a slabé vojsko -> vrací se do Babylónu, příprava na další tažení x onemocněl, 323 umírá
- > po jeho smrti dlouholetý boj o dědictví -> výsledkem ustanovení helénistických říší Makedonie, Sýrie a Egypta
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.