4b Husitské revoluční hnutí a jeho historický význam

13. listopadu 2007 v 17:19 |  Maturitní otázky - Dějepis

4b Husitské revoluční hnutí a jeho historický význam

- církev je nejbohatším vlastníkem půdy, bohatne díky pravidelným poplatkům = desátky, obchoduje s náboženskými úkony, obřady a úřady, církevní hodnostáři žijí v přepychu atd. -> kritika církve od učenců nebo kazatelů -> úsilí o nápravu = reformátoři:
o Husovi předchůdci:
§ Konrád Waldhauser = kazatel německého původu, kázal pro německou menšinu studentů
§ Jan Milíč z Kroměříže - český kazatel, který kázal v Betlemské kapli => nejradikálnější: zřekl se bohatství = úsilí o nápravu vlastním příkladem
§ Matěj z Janova - psal latinsky, nařčen z kacířství -> donucen své názory odvolat
§ Tomáš Štítný ze Štítného - bez teologické vzdělání; první, který o náboženských otázkách píše česky, aby je přiblížil nevzdělanému lidu
o mistr Jan Hus = vůdce reformní skupiny, teolog, filosof, řečník a kazatel v Betlemské kapli, kritika církve, rozmařilosti bohatých
- vliv na Václava IV. -> 1409 vydán Dekret kutnohorský = změna poměru počtu hlasování -> ubrány hlasy cizincům ve prospěch Čechům
- střet s církví za podporu Wyclifa -> zákaz kázání v Betlemské kapli + výstup proti odpustkům -> dán do klatby po dobu pobytu v Praze => odchází na venkov
- 1414 pozván Zikmundem Lucemburským na koncil do Kostnice x prohlášen za kacíře => 6.7. 1415 upálen
- > jeho smrt = signál odporu v Čechách - Husovi přívrženci: husité stojí proti církvi -> cíl: zrušení světské moci církve, zabavit majetek
§ program:
· 4 pražské artikuly:
§ svoboda kázání
§ právo přijímání podobojí
§ zbavit církev světské moci a zabavit jímajetek
§ spravedlivé trestání smrtelných hříchů
- radikalizace pražské chudiny v čele s Janem Želivským - žádost o propuštění zadržených husitů odmítnuta -> útok na radnici, odpůrci svrženi z oken = 1. pražská defenestrace -> ovládnuta Praha, smrt Václava IV.
o husitské směry:
§ umírnění husité
§ střed
§ radikálové:
· orebité
· táboři
· severočeští husité
- 1420 založen Tábor = vojenský opěrný bod husitů, společný majetek, v čele 4 hejtmanové -> Jan Žižka z Trocnova - r. 1420 první bitva husitů u Sudoměře = zahájení dalších vítězných bitev:
o 1. křížová výprava = boj o Prahu táborů + Pražanů x Zikmund Lucemburský během bojů se nechává korunovat na č. krále -> dvojitá porážka Zikmunda:
§ 14.7. 1420 v bitvě na Vítkově
§ 1. 11. 1420 na Vyšehradě
- > 1421 Čáslavský sněm husitů -> prohlášení 4 pražských artikul za zemský zákon Zikmund sesazen z trůnu
o 2. křížová výprava - po porážce Zikmunda u Německého Brodu nebezpečí zmírněno x spory mezi husitskými svazy + Jan Želivský zatčen a popraven
x spory v Táboře - Žižka přechází k orebitům -> vytvoření pevné organizace s vojenským řádem -> úspěch, tažení na Prahu - smír domluvou -> tažení na Moravu : během tažení 11.10. 1424 umírá u Přibyslavi => nový vůdce Prokop Holý
o 3. křižácká výprava- bitva u Ústí nad Labem
o 4. křížová výprava - vítězství u Tachova -> křižáci před husity utekli
o 5. křížová výprava - u Domažlic -> křižáci utekli ještě před bojem: lekli se zpěvu
- husitské výpravy do zahraničí = spanilé jízdy: šíření husitských myšlenek, zisk kořisti
- ochota církve řešit s husity spor a jednat o mír -> Basilejský koncil :
o rozdíl mezi oběma stranami:
§ církev: povoluje kalich, chce rozpustit polní vojska
x
§ táborité, sirotci: obhajoba 4 artikul pražských
- > jednání přerušeno, konzervativní strana opouští jednání, přání země uzavřít mír -> přeskupení sil: pražané, umírněnci, katolické panstvo x táborité, sirotci v čele s Prokopem Holým -> bitva u Lipan 30. 5. 1434 táborité a sirotci poraženi = konec revoluční fáze husitství
- cesta k dohodě => vydána basilejská kompaktáta r. 1436 na jihlavském sněmu:
· ponecháno přijímání podobojí
· legalizace dvojí víry: katolictví a kališnictví
- 1436 Zikmund přijat za č. krále - poslední husitský odpor proti Zikmundovi Jan Roháč z Dubé 1437 u Kutné Hory x poražen, popraven + spory -> Zikmund odjíždí ze země, na cestě umírá r. 1437
- příčiny úspěchů husitů:
§ boj za přesvědčení, ochota bojovat
§ zkušení velitelé + využití vhodných zbraní: kopí, kosa, sudlice, cep, řemdih, samostříl, prak atd.
§ využití selských vozů k převážení nákladů, k postavení vozové hradby atd.
- význam:
o vedle katolické církve vznikla nová česká církev kališnická
o vznik sněmu se zasedajícími 3 stavy: páni, rytíři, měšťané -> základ stavovského státu
o rozšíření češtiny, růst vzdělanosti
o posila národního sebevědomí -> schopnost uhájit zemi i proti cizincům
o inspirace pro umělce dalších století: Palacký, Jirásek, Vrchlický, Aleš, Dvořák atd.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.