STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE BIBLE

12. listopadu 2007 v 20:26 |  Maturitní otázky - Filozofie
5. STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE BIBLE
KŘESŤANSTVÍ A JUDAISMUS
-vznik 1.-2.stol.n.l. ve východních provinciích římské říše
-krize otrokářského řádu a značný útisk lidu  lidé doufali v zázrak ?příchod božího spasitele?
-přebírá některé prvky od východních náboženství, např. útrapy umírajícího boha a jeho vzkříšení, naděje na záhrobní život
-nejvydatnější pramen - židovství (judaismus) - převzali Starý zákon a slovo Kristus (řecký překlad starožid. mášiah - mesiáš = pomazaný)
-křesťané byli ze začátku krutě pronásledování, avšak za císaře Konstantina se situace stala neudržitelná a křesťanství se stalo oficiálně uznané - Milánský edikt 313 n.l. a roku 325 n.l. se na Nikájském koncilu formulovalo vyznání víry
-10.st. - římskokatolické (církev) + pravoslavné (řeckokatolická církev), 16.st. - protestanti
-dějiny Izraelitů - Abrahám, Izák, Jákob
-13.stol.př. Kr - usídlení Izraelitů v Egyptě - otrocké povstání - Mojžíš = zakladatel judaismu; starozákonní příběh o Mojžíšovi - zjevil se mu Bůh, předal mu desatero, měl vyvést Izraelity z Egypta do země Zaslíbené
-Saul - první vojevůdce - 1.král
-David - 11.stol. př.Kr. - král - panování líčí Samuelova kniha, sjednotil Izraelské kmeny v jedno království, založil hlavní město Jeruzalém
-Šalamoun - syn Davida, započal stavbu Jeruzalémského chrámu
-rozdělení království - judské království - Jeruzalém (6.stol.př.Kr. v područí Babyloňanů)
-izraelitské království - Samaří (8.stol.př.Kr. v područí Asiřanů)
-židovská diaspora - rozptýlení do celého světa
-2.stol.př.Kr. - povstání bratrů makovejských, vůdce Bratru Kohba
-Písmo svaté (Bible) :
I. Starý Zákon - 3 části - převzato od židů, psáno hebrejsky a část aramejsky, vznik 12.stol.př.n.l. - 2.stol.př.n.l.  1.stol.n.l. konečná podoba
1. Pentateuch - 10.-5.stol.př.Kr. - 5 Knih Mojžíšových = Tóra
a) Genesis - počátek, stvoření světa, první historie
b) Genesis exodus - činnost Mojžíše, odchod Židů z Egypta
c) Leviticus - kultovní záležitosti kmene Levi, desatero
d) Numeri - počty, koncentrace židovských kmenů pod horou Sinaj, praktické záležitosti okolo židovské víry
e) Deuteronomium - reforma judaismu, doplnění k Exodu
2. Knihy prorotské - Samuelovy knihy, Kniha soudců, Ezachiáš, Daniel, Abakus, Algeuš, Zachariáš, Joel, Jeremiáš, Královské knihy, Ezechiely, Prorotské knihy, Izariáš
3. spisy - kniha přísloví -židovská moudrost + ovlivněno staroegyptskou poezií, Píseň písní (původně svatební -náboženská), Žalmy (náboženské reflexe), knihy Ester, Růth, Jobova, kazatel (židovské motto: ?Nespravedlivě trpící člověk přemýšlí o spravedlnosti světa.?), přísloví
-Desatero přikázání:
1) V jednoho Boha věřit budeš!
2) Nevezmeš jména Božího nadarmo!
3) Pomni, abys den sváteční světil!
4) Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře to bylo na zemi!
5) Nezabiješ!
6) Nezesmilníš!
7) Nepokradeš!
8) Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!
9) nepožádáš manželky bližního svého!
10) Aniž požádáš statku jeho!
-Talmud - památka z pol.4.stol.n.l., která navazuje na starý zákon úzce ovlivněna změnami během několika století, obsahuje zcela konkrétní poznámky ze zcela konkrétního života
1.část - Mišna - setba - zemědělské předpisy, svátky, předpisy o svatbě, rozvodu, vztahy; škody - soubor civilního a trestního práva, etické normy; svaté věci - kultovní věci, povinnosti kněžstva; očisťování - zákony očisťovacích rituálů
2.část - Gemara - návod použití Mišny
-vznik synagog - synanogé = schůzka, židovská modlitebna sloužící také jako shromáždiště členů židovské obce nebo škola
-svátky a rituály:
? šabat - sobota - den odpočinku
? kypur - den smíření, podzim, pokání
? Svátek stánků - pobyt Izraelitů v poušti a odchod z Egypta
? chanka - svátek svatých - znovu vysvěcení Jeruzalémského chrámu
? kabala - židovská mystika
-od 12.stol - hluboká spekulativní víra spojená s filozofií
-finančnictví a obchod - měli zakázáno provozovat řemesla mimo ghetto a nesměli pracovat v řemeslech a na půdě (zem.)
-čeští Židé - Jehuda Liwa ben Becakel = Rabbi Lów - 16./17.stol. - za vlády Rudolfa II. - zabýval se Golemem, oživená šémem, psal filosofické, pedagogické a etické spisy; Karel Poláček, Lustig, Klíma, O. Fischer
-Einstein, Freud, Huster, Kafka, Proust, Feuchtwanger, Mann, Mahler
-holocaust - vyvražděno 6 milionů evropských židů, 80 tisíc českých a moravských, od r.1935 norimberské zákony - r.1941 deportace
II. Nový zákon - 1.-2.stol.n.l., řecky,
1. 4 evangelia:
a) Matouše
b) Marka synoptická - jsou mezi nimi podobnosti
c) Lukáše
d) Jana - shrnuta hlavní podstata křesťanství, vypráví o životě a skutcích Ježíše Krista, výskyt podobenství = příběhy o tom, jak by se lidé měli chovat
2. Skutky apoštolů - autor je Lukáš (žák sv. Pavla)
3. Listy apoštolů - sv. Pavel je psal obcím, které navštívil
-Kerigma - 4 základní body, které předal Ježíš sv. Pavlovi
1) všichni zhřešili, nesou dědictví po Evě
2) Bůh se nad námi slitoval a poslal svého syna, který nás má vykoupit svou smrtí
3) z mrtvých vstáním nám dal nadějí, že věčný život existuje, musím ale věřit
4) Každý může uvěřit, že ho Bůh miluje a že může žít věčně
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 29. května 2014 v 1:02 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.