5b Revoluční rok 1848 v Evropě

13. listopadu 2007 v 17:21 |  Maturitní otázky - Dějepis

5b Revoluční rok 1848 v Evropě

- v letech 1815 - 1848 -> panovníci strach z revolučních hnutí -> francouzská revoluce dala podnět k revolučním hnutím = boj jednotlivých národů za svou svébytnost, občanská a politická práva
- 20. - 30. léta: v Evropě postihly hlavně Itálii a Německo => snaha o sjednocení ;fáze dekolonizace, národní osvobozenecké hnutí střední a jižní Ameriky
- 30. léta: Řecko nezávislé, revoluce ve Francii, Itálii a Německo potlačeny = neúspěšné
- revoluční rok 1848 = zlom v dějinách řady evropských zemí -> série revolucí s cílem sjednotit rozdrobené území (Itálie, Německo), osvobodit se od vlád cizích dynastií a zbavit se útisku
- příčiny:
o vliv průmyslové revoluce na politiku -> odpor k přežitkům feudalismu
o nespokojenost s politickým uspořádáním: většina lidí bez pol. práv
o odpor k vládnoucím dynastiím -> právo národů na svobodu a samostatnost
o
Itálie
- 1848: nejednotná, hospodářsky rozdrobená, různé životní úrovně, problém vlády cizích dynastií
- hl. úkol = sjednotit se, boj proti feudalismu, svrhnout cizí nadvládu
- snaha sjednotit se zdola - hnutí Mladá Itálie v čele s Mazzinim a Garibaldim
- únor 1849 vyhlášena Římská republika, předtím vyhlášena v BenátkáchRepublika sv. Marka
- rakouský sever: březen 1849 sardinského krále proti Rakousku x král Albrecht znovu poražen v bitvě u Novary -> odstupuje-> nástupce Viktor Emanuel II. - uzavírá mír s Rakouskem
= zlom v italských revolučních snaženích, kapitulace Římské republiky a Benátské republiky před rakouskou přesilou => sjednocení Itálie opět nedokončeno
-> srpen 1849 obnoveny předrevoluční poměry
Francie
1830 červencová revoluce ® červencová republika (Ludvík Filip)
× do popředí opozice, nespokojeny také chudé vrstvy => bankety = lidé, kteří preferují reformy před revolucí x vůči státu nepřijatelné požadavky -> rozehnány -> zakázána činnost ® abdikace Ludvíka Filipa ® utíká do Anglie
24. 2. 1848 - dav přepadl královský palác -> odnesen trůn a spálen
- vláda odhlasovala zákon o zachování monarchie x národní garda vpadla do sněmovny - požadavek republiky
- > 25. 2. 1848 Francie oficiálně republikou
- prezident: Ludvík Bonaparte
o zvolen na 4 roky
- synovec Napoleona -> vypracoval program bonapartismu
- zrušena cenzura tisku, svoboda tisku, zkrácení pracovní doby, zákaz práce dětí a žen
- zřízeny národní dílny = stát garantuje práci x neúčinné, denně výdaj 170 milionů franků -> znovu zrušeny
=> 1851 se prohlásil prezidentem s neomezenou pravomoci na 10 let
- 1852 prohlásil se císařem = Napoleon IIIDruhé císařství
Německo
- rozdrobené - německý spolek, boj proti feudalismu, rozdílné životní úrovně
- centrum změn = Prusko: únor demonstrace za zrušení cenzury tisku a za jeho svobodu -> 1. fáze Bádensko, Sasko, Bavorsko => březen povstání v Prusku
- 18. květen 1848 zasedání říšského sněmu - snaha dát dohromady jednotnou říšskou ústavu platnou pro celé Německo => vypracovány 2 koncepce:
§ velkoněmecká (Řím. říše)
§ maloněmecká (bez RU)
- > prosinec 1848 vyhlášena všeříšská ústava:
- konec roboty, samostatná část o lidských právech: Základní práva německého národa
- všeobecné volební právo pro muže
- > počítá se s tím, že Německo bude císařstvím -> v čele nejprve pruský král, pak císař x povstání v Berlíně, potlačené armádou => rozpuštěn parlament ® zklidnění
× návrat předrevoluční situace
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.