6a Vznik, vývoj a zánik římské republiky

13. listopadu 2007 v 17:21 |  Maturitní otázky - Dějepis

6a Vznik, vývoj a zánik římské republiky

periodizace starověkého Říma:
o předřímská doba: 2 tis. - 8. stol. př. n. l.
- osidlování Apeninského pol., více kmenů různého původu (Italikové, Ligurové, Keltové, Féničané atd.) - významný kmen - Etruskové : kmen neznámého původu, vyspělá kultura
o doba královská: 8. stol. př. n. l. - 510 př. n. l.
- 753 - základ města Řím - Etruskové, Latinové -> 200 let nadvláda Etrusků:
§ reformy krále Servia Tullia: obyvatelstvo rozděleno podle majetku do 5 - ti tříd
· v čele král
· senát = sbor, který měl radit králi
· patricijové - svobodní plnoprávní, urozen. Původu
· plebejové - svobodní, neplnoprávní neurození (přistěhovalci, rolníci, obchodníci atd.)
· proletári - bezzemci, neměli nic, jen své děti
· otroci
x poslední Etruský král vyhnán r. 510 = konec doby královské, počátek republiky
o doba republiky: 510 - 31 př. n. l.
§ raná římská republika: 510 - 265 př.n.l.
- v čele 2 konzulové voleni z patricijských rodů senátem (nejdříve hlavně král. Poradní sbor, později hlavní zákonodárná síla) na dobu 1 roku, v případě války vládl půl roku diktátor, který měl Řím vyvést z krize
- plebejové vyřazeni ze společnosti -> nespokojenost vyhrožují, že odejdou -> r. 494 zřízen úřad tribuna lidu - na 1 rok, hájí zájmy plebejů
§ PRÁVO VETA - umožňuje zamítnout rozhodnutí patricijů poškozující plebeje nebo stát
§ vymohli si sepsání zákonů - r. 449zákony 12-ti desek = 1. římský zákoník
- nová společenská vrstva - nobilita - vládnoucí vrstva bohatých plebejů a patricijů
- r. 326 zrušeno dlužní otroctví
§ vrchol římské republiky: 265 - 133 př.n.l.
- expanze Říma do Středomoří -> střet s Kartágem, spor o nadvládu ve Středomoří vyústil v punské války:
o 1. punská válka (264 - 241 př.n.l.): výhra Říma díky lepším lodím
o 2. punská válka (218 - 201 př.n.l.): v čele Kartagiňců Hannibal -> 2 vítězné bitvy: 217 u Trasimenského jezera + 216 u Kann
X
dlouhé tažení na Řím - vyčerpaná armáda -> 202 tvrdá porážka u Zamy
o 3. punská válka (149 - 146 př.n.l.): zničení Kartága -> úplná nadvláda nad Středomořím
§ krize a pád římské republiky: 133 - 31 př.n.l.
- vnitřní problémy - nedostatek vojáků
- boje o moc: populárové (stoupenci lidu) x optimáti (stoupenci senátu) -> vítězství - Sullova diktatura
- velké množství otroků -nespokojenost -> Spartakovo povstání (73 - 71 př.n.l.) . povstání otroků v čele se Spartakem, ze začátku úspěch, později nejednotnost -> ukřižování podél Via Appia
- 60. léta - 1. triumvirát - Pompeius, Crassus, Ceasar -tajná úmluva o vzájem. pol. moci - zisk neomezené moci - > nakonec Ceasarova diktatura (2. triumvirát - Antonius, Octavianus, Lepidus) - 15. 3. 44 př.n.l. zavražděn -> definitivní konec republiky - Octavianus Augustus císařem
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.