7. Předmět krátkodobého financování, zdroje a formy

12. listopadu 2007 v 19:19 |  Maturitní otázky - Ekonomika
Vlastní zdroje
vklady společníků, převedení DM do podnikání
dělení vlastního kapitálu:
1/ základní jmění - tvoří největší část vlastního kapitálu
pro některé právní formy je stanoveno zákonem a.s. - 1 000 000, s.r.o. - 100 000,- družstvo - 50 000,-
2/ emisní ážio - rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou akcií (u a.s.)
3/ rezervní fond - vytváří ho podle zákona povinně pouze některé podnikatelské subjekty
slouží ke krytí ztrát a k úhradě nepředvídaných rizik z podnikání
jeho velikost je nejčastěji stanovena procentem ze základního jmění
4/ nerozdělený zisk po odvodu daní může podnikatel rozhodnout o použití čistého zisku
- rozšíří podnikání, odměny zaměstnancům, uložení na BÚ
CIZÍ KAPITÁL (Cizí zdroje)
je dluh, který musí podnikatel po určité době svému věřiteli zaplatit (krátkodobý - do 1 roku splatný)
krátkodobý cizí kapitál
krátkodobý bank.úvěr = překlenovací, kontokorent - je stanoven limit čerpání
podnik má veden u peněž.ústavu bank.účet a má sepsánu smlouvu o poskytnutí úvěru
dodavatelské úvěry - do doby splatnosti faktury nám dodavatel poskytuje bezúročný úvěr.
jeden z nejběžnějších zdrojů financování firmy. Vzniká při odběratelsko-dodavatelských vztazích v důsledku časového nesouladu mezi dodáním zboží a zaplacením faktury (dod. poskytuje bezúročný úvěr) Ve stabilní ekonomice je důležitým nástrojem konkurenčního boje
zálohy od odběratelů - jsou k dispozici před dodávkou zboží
nevyplacené mzdy - do výplatního dne - manipuluje podnik s penězi zaměstnanců
závazky vůči státu a vůči institucím soc. zab. a zdrav. poj.nezaplacené daně, pojistné
Kromě vlastního a cizího kapitálu existují i specifické formy kapitálu, např:
Faktoring - odkoupení krátk. pohledávek faktoringovou.společností, která vymáhá peněžní prostředky na odběrateli (spotřební zboží, menší částky)
Dotace (do 1 roku)
může mít podobu přímého daru od státu, obce nebo jiných subjektů, nejčastěji se finanč.podobě
může to být i nepřímý dar - snížení daní, poplatku, bezúročná půjčka, poskytnutí záruky na úvěr
Krátkodobé financování - nákup materiálu - mělo ho by být zajištěno krátkodobými zdroji
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.