Aristoteles (384 - 322)

12. listopadu 2007 v 21:15 |  Maturitní otázky - Filozofie
Aristoteles (384 - 322)
-z města Stageiry na poloostrově Chalkidiké
-syn slavného lékaře Níkomanchose na Makedonském dvoře, studoval na Platónově Academii
-stal se později vychovatelem Alexandra Makedonského, po jeho smrti byl také obviněn z bezbožnosti, ale zachránil se útěkem
-založil školu - Lykeion - žáci se jmenovali peripatetici (=peripateo = procházet se) - při učení se procházeli
-zakladatel logiky - dílo Organon (Nástroj - tj. nástroj k správnému filosofickému myšlení)
- Níkomachova etika
-Politea - sbírka ústav řeckých státu + komentáře
-Rétorika, humanismus: ?Staň se, čím jsi.?
-fyzické a přírodovědné spisy
-logika - určil kategorie nejobecnějším vyjádřením jsoucna  10 kategorií - snížil počet:
1. substance
2. kvantita
3. kvalita
4. relace
5. místo
6. čas
 odpovídají slovním druhům v řečtině
-principy logiky:
1.princip sporu - a jest a a nikoliv non a
2.princip vyloučení třetího - a jest buď a nebo non a
-zajímá se o podstatu věci, nestará se sám o sebe
-snaží se pochopit přírodu - studuje stavbu a vývoj živočichů  entelechie - každý organismus má svůj cíl a účel - člověk se liší od zvířat duchem a rozumem = logos = pravá podstat člověka
-základ skutečnosti je božstvu
-teorie o látce a tvaru - na jsoucnu je rozeznávána látka neexistující bez tvaru či formy, látka obsahuje v sobě možnost přijmout formy (dřevo - tužka), podstata jsoucna, vztah bytí a dění, proměnlivého a neměnného, možného a skutečného, jedinečného a obecného
-látka (hylé) - je vymezována jako podklad světa; je tím co zůstává při všech změnách (a co je zároveň umožňuje), co samo stále setrvaná; jako substrát všech existujícího má možnost přijímat tvary, přecházet od jednoho tvaru k druhému, může se stát vším; je chápána (poprvé v řecké filosofii) zcela abstraktně
-tvar (eidós, morfé) - je aktivní jednotící princip, který přistupuje k látce a tím utváří jednotlivé věci - určité bytí; činí je tím, čím mají být
-zabývá se psychologií - o duši - forma, životní princip, duše - živočišná - zaniká
-smyslná - zaniká
-rozumná - nezaniká
-etika - mravnost  areté - zdatnost = to co je pro mne přirozené
-předmětem etiky - hledat nejvyšší dobro jako účel lidského snažení a stanovit jednotlivé ctnosti jako prostředky k dosažení tohoto cíle
-na ctnostném dobrém životě a dobrém jednání je založena lidská blaženost - tu pokládal za nejvyšší dobro
-nejvyšší forma blaženosti - myšlení
-dobro - činnost člověku vlastní avšak neomezující ostatní
-ctnost - spočívá v dosažení rovnováhy mezi extrémy
-optimální dobro - střed mezi dvěma krajnostmi
-politika - člověk je od přirozenosti tvor společenský dzoón fysei politikon
-stát (obec, polis) je forma přirozená vedoucí občany k blaženosti
-prostudoval 158 ústav městských států
? je přirozené ve společnosti vztah : pán - otrok
? otrok je přirozený nástroj
? správné vlády jsou monarchie, aristokracie
? špatné vlády jsou tyranie, demokracie, oligarchie
? to co je optimální - oligarchie + demokracie  dobré prvky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.