Filozofie a jiné formy vědění o světě

12. listopadu 2007 v 20:14 |  Maturitní otázky - Filozofie
Filozofie a jiné formy vědění o světě
Metafyzika
- je disciplínasystematické filozofie, zabývá se jsoucnem jakožto jsoucnem (jsoucno = nejvyšší kategorie) - odmyslíme si všechny vlastnosti, kromě toho, že je
- stojí mimo fyziku
- poprvé ho použil Andronikos z Rhodu, když uspořádal Aristotelovy spisy (fyzika a metafyzika)
- středověk - Platon, Aristoteles
- zlomem v metafyzice je Immanuel Kant, který začíná používat metafyziku jako nauku o hranicích našeho poznání

Ontologie
- se zabývá bytím jakožto bytím, do značné míry se prolíná s metafyzikou

Gnoseologie
- (noetika) - disciplína systematické filozofie zabývající se poznáním, stanovuje kategorie pro rozřešení, co je a co není poznání
- základní rozlišení - doxa - mínění
- epistémé - vědění
- toto rozlišení pochází od Platona, existují 2 základní způsoby (přístupy), jak se člověk dostává k vědění
- Racionalismus - veškeré poznání pochází z rozumu (Rene Descartes)
- Empirismus - veškeré poznání pochází ze smyslové zkušenosti (Mark, Barkley, Hume)

Antropologie
- nauka o člověku, biologii, sociologii, filoz. disciplína, která vzniká ve 20. letech 20. století, zakladetelem je Marx Schelel
- se snaží pronést filozof. reflexi člověka v přírodě (jeho vztah k přírodě)

Etika - zabývá se morálkou, hodnotícími soudy problémy dobra a zla

Logika
- formální věda, která se zabývá správným usuzováním
- zakladatelem je Aristoteles a jeho dílo Organon (nástroj pro správné usuzování)

Náboženství
- je systém pravidel chování určité skupiny lidí a zahrnuje v sobě prvky rituálů
- je kulturním problémem a snaží se dát smysl lidské existenci

Teologie
- disciplína zabývající se naukou o bohu
- vznikla konfrontací mezi antickou filozofií a křesťanským náboženstvím

Teleologie
- (teleos = účel) - zabývá se účelností v přírodě

Transcendentní
- po napsání spisu Kanta je synonymní, týká se hranic naší smyslové zkušenosti

Materialismus
- metafyzic. systém, který považuje za výchozí bod hmotu a přírodní zákony, které ji ovládají

Idealismus
- metafyzic. systém, který považuje za výchozí bod existenci nějakého duchovního principu (bůh)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.