OSOBNOST

15. listopadu 2007 v 18:42 |  Psychologie

OSOBNOST

osobnost je duševní celek, který je charakteristický
1) vnitřní jednotou a strukturovanosti jeho dílčích složek
2) individuální specifičností, tj. odlišností od jiných osobností
3) vývojovou kontinuitou, tj. relativní stálostí psychických vlastností v čase
O:
Celkovou jednotu a jedinečnou zralost projevu poznávacích, prožitkových a konativních duševních procesů subjektu, vymezenou zvláště polohou integrujícího těžiště řídících mechanismů, určenou relativně stabilním komplexem vývojových a individuálních činitelů, včetně vlastního autokultivačního úsilí jedince; dynamicky tedy vycházející buď z biologické, sociální, osobní či až nadosobní vrstvy struktury psychického dění, čili z potřeb, zvyků, vlastního Já, anebo egopřekračujících ideálů. (Čačka)
Psychologie osobnosti zkoumá
· vývoj
· dynamiku
· strukturu
· patologii

Vývoj osobnosti

Osobností se člověk nenarodí, osobností se stáváme.
Vývoj probíhá prostřednictvím 2 procesů, které se doplňují:
1) zrání - biologický mechanismus vývoje
2) socializace - psychický mechanismus vývoje
spor mezi nativismem a empirismem®teorie konvergence
Zrání
geneticky naprogramovaný vývoj organismu
zejména vývoj nervové soustavy a hormonálního systému
®biologický základ psychiky
zrání může být narušeno
a) v prenatálním věku aa) geneticky
ab) vrozené vlivy
b) v perinatálním
c) postnatálním
tzv. kritické období
vlčí děti
Zrání tedy ovlivňuje a zároveň limituje předpoklady k rozvoji určitých duševních procesů, ovšem jejich konkrétní realizace je umožněna procesem druhým - socializací.
Socializace
· interakci se sociálním prostředím,®rozvoj psychických funkcí
· vrůstání do společnosti
· osvojování si sociálních norem, řeči, zvyků, rituálů, hodnot, symbolů
proces interiorizace
působí a) kultura Þmodální osobnost
b) sociální skupinyÞvývoj vztahů a osvojování si rolí
Þvytvoření svědomí.
1) Dítě - matka + otec
· mustr pro další vztahy v dospělosti.
· základní důvěra člověka
· osvojování si sexuální identity ....
2) dítě - kolektiv
kooperace, kompetice, altruismus, prosazení, vedení, autorita, podřízení se
3) rodina - ostatní lidé

Teorie vývoje osobnosti

Eriksonovo pojetí
· vliv sociálních vztahů, ve kterých vznikají konflikty
· konflikty mají psychosociální charakter
· pro každý vývojový stupeň je charakteristická tzv. vývojová krize.
1) důvěra x nedůvěra (1r)
základní úkol - získat základní důvěru v život a svět.
konflikt probíhá ve vztahu k matce.
®svět je vlídný a dobrý, je dobré žít a narodit se
®nedůvěra, nejistota, pesimismus, deprese.
2) autonomie x studu a pochybám (2r.)
vývojový úkol - osvojit si sebedůvěru v možnost vlastní volby
konflikt probíhá ve vztahu k rodičům
®pocit samostatnosti, nezávislosti
®pocity zahanbení, pochybování o sobě
3) iniciativa x vině (3-5l.)
vývojový úkol - ustanovení si základního postoje v oblasti zodpovědnosti za své činy
konflikt - ve vztahu k širší rodině
®vývoj cílevědomosti, zaměřenosti,
®pocity rezignace, sebeobviňování.
4) výkonnost x méněcennost ( 6 . - dospívání)
vývojový úkol - osvojení si dovednosti cílevědomě a úspěšné zacházet s předměty hmotného světa.
konflikt - ve vztahu k školním a mimoškolním skupinám
®rozvoj kompetence, sebedůvěry, sebeprosazení
®pocity méněcennosti.
5) identita x zmatení rolí (adolescence)
vývojový úkol - upevnit pojetí vlastního já, svého místa a smyslu v životě
vrstevníci a vzory
®vytváření smysluplných vztahů k sobě a druhým
®špatně vymezené sebepojetí, k zmatení rolí, až k depresi, suicidu.
6) intimita x osamělost ( raná dospělost)
vývojový úkol - dosažení schopnosti vytvořit důvěrný intimní citový vztah s druhým člověkem
®základ pro další partnerské vztahy
®selhávání pokusů, utrpení, vyhýbání se kontaktům a izolaci.
7) generativita x stagnaci (zralá dospělost)
úkol - připívat druhým, péče o děti, vytvářet něco pro druhé, péče o staré rodiče
stagnace®neschopnost být prospěšným druhým, prožívá se to jako životní ochuzení,
ztráta kontaktu s druhými.
8) integrita x zoufalství ( stáří)
úkol - dospět k jistotě o smysluplnosti toho, jak člověk svůj život prožil
®strach z konce života, smrti, zoufalství, že již nelze znovu začít a lépe.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 katun katun | Web | 8. září 2016 v 15:16 | Reagovat

online pujcky zábřeh :-|

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.