SCHOLASTIKA

12. listopadu 2007 v 20:21 |  Maturitní otázky - Filozofie
SCHOLASTIKA
-lat. schola = škola, školní nauka
-souvisela s rozvojem feudální společnosti zhruba od 9.stol. - 15 .stol. a měla pouze náboženský charakter (vše ke vztahu k bohu)
-filosofie - kláštery, kapitulní školy, university (výchova církevních hodnostářů) ; nebyla svobodným oborem, vázána na církev a teologii
-snaha utřídit a zpřístupnit systematickou dogmatiku
-snaha prostřednictvím rozumného myšlení odůvodnit a vyložit náboženské pravdy  tři cíle
I. prostřednictvím rozumu nejlépe proniknout do pravd víry a přiblížit tak jejich obsah myslícímu duchu člověka
II. převést náboženskou a filosofickou pravdu filosofickými metodami do uspořádané, systematické formy
III. filosofickými argumenty odmítnout námitky proti těmto svatým pravdám
1.ranná - 9.-12.stol.
2.vrcholná - 12.-13.stol.
3.pozdní - 14.-15.stol. (renesance)
Systém školství:
-první university při katedrálách a klášterech (Paříž, Oxford, Bologna, Padov)
-v 15 letech - začátek studia -artistická fakulta (dnes je tato fakulta filosofická  dokončení či pokračování v medicíně, právu či teologii
-artistická fakulta - Sedmero svobodných umění
? trivium - gramatika, logika, rétorika
? kvadrivium - geometrie, aritmetika, astronomie, múzika
-metody výuky - četba náboženských textů (poznání Bible), určená disputace (diskuse) o dvou myšlenkách - spor o univerzálie:
1. scholastici realisté
Realisté vycházeli z idejí Platóna - existují obecné pojmy, co ale skutečně neexistují (krajní realisté); umírnění realisté - obecné pojmy jsou ve věcech, kopírovali Aristotela (pojem formy a látky)
2. scholastici normalisté (nomina = jména)
Obecné pojmy jsou pouze slova (jména) co si člověk vytvořil pro jednotliviny, aby si je mohl řadit do kategorií.
Ranné období
-zakládání mnišských řádů  snaha o obrodu křesťanství
Františkáni - city, rehablititace vztahu člověk + příroda, vyznával chudobu, zakladatel sv. František z Assisi
Cisterciáci - vycházejí z benediktýnů, jsou mystifičtější; šlo jim o jednoduchost a prostotu; hl. představitel Bernard Clairvaux - využívá mystiky (vnímání harmonie mezi člověkem a Bohem v té nejužší podobě) ?Abychom milovali Boha, musíme žít, abychom žili, musíme milovat sebe samotné.?
Dominikáni - kázali slovo Boží, metody proti heterikům - kacíř, inkvizice - zrod, zakladatel sv. Dominik. 12.-.13.stol.
Anselm z Canterbury
-když chci něčemu rozumět, musím v to věřit
Petrus Abélard (1079 - 1142)
-renesanční duch
-nelze bezmyšlenkovitě přijímat teze otců scholastiky, je zapotřebí zjistit, zda v učení neexistují rozpory  pak teprve mohu přijmout tuto autoritu:
1.rozpoznat zad-li jestli jsou texty autentické
2.jestli autor zjištění neodvolal
3.odlišit citace od svých názorů
-poznej sám sebe
-důležitý je záměr, čin je dobrý nebo zlý, v závislosti na záměru jestli je dobrý či zlý
-křesťan - je ten, kdo žije křesťanským životem, ale ne ten kdo se řídí dogmaty
Vrcholné období
Tomáš Akvinský (1225 - 1274)
-dominikánský mnich a realista, ovlivněn Aristotelem
-snažil se o soulad vědění a víry
-předmět filosofie - poznání Boha
?Přirozený rozum musí sloužit víře.?
?Filosofie je jen úvodem předcházejícím tajemství víry.?
-chtěl systematicky uspořádat křesťanská dogmata a vytvořit jednotnou ideologickou koncepci světa, přírody a člověka, založenou na náboženské víře
-prameny našeho poznání jsou víra a rozum, ale nemají stejnou hodnotu; jejich vztah je takový, že rozum slouží víře a filosofie teologii; filosofie je jen původem předcházejícím tajemstvím víry
-zdůvodnění boží existence:
1.důkaz - důkaz z pohybu - každé jsoucno je uváděno do pohybu jiným jsoucnem, který je hýbatelem jsoucna, a protože nelze postupovat do nekonečna musí existovat hýbatel
2.důkaz - důkaz z příčiny - jednotlivá jsoucna jsou příčinně spojeny - první příčkou je Bůh - je sám ničím nezapříčiněn.
3.důkaz - důkaz z možného a nutného - Všechna jsoucna jsou jen možná (nejsou nutná), musí tedy existovat něco co je nutné, co je nezávislé na možných věcech.
4.důkaz - důkaz ze stupňů dokonalosti - Věci jsou ve své dokonalosti odstupňovány, ale existuje něco, co je příčinnou dokonalosti všech ostatních jsoucen = Bůh
5.důkaz - ze řízení světa - teologický - ústřední síla je bůh
-rozum má přednost před vůlí, materiál našeho poznání pochází ze smyslů, učení o duši a poznání = tomistická etika
-etika - etické vlastnosti a ctnosti - rozumové - moudrost, vědění, umění
-mravní - statečnost, uměřenost
-křesťanské (nadpřirozené) - nadpřirozené - víra, naděje, láska
-lidská duše - netělesná, čistá forma bez hmoty  nezničitelná a nesmrtelná:
-vegetativní - přítomná již u rostlin
-senzitivní - již ji mají zvířata (smyslové vnímání)
-rozumná - vykonává i funkce obou nižších
Roger Bacon (1210- 1294)
-ta své názory musel do exilu a po návratu by stejně uvězněn
-kritizace špatných překladů v této době
-kritizuje vědecké metody - místo vědomostí, kladl důraz na experiment a pozorování
-dílo - O užitečnosti věd - hlavní důraz na fyziku (využívá experimentu) - empirismus  otřásá základy scholastiky

-hlavní námitky proti scholastice:
1. ?Musíme méně užívat gramatiku a logiku, ale více cizí jazyky.?
2. nedostatečná znalost matematiky, kterou pokládal za základ věd
3. všechny otázky se řeší s odvoláním na autoritu (např. Bible) odkud se pak dedukuje; místo toho říká, že by se mělo vycházet z bezprostřední zkušenosti
Pozdní období
Jan Duns Scotus (1270-1308)
-františkán, realista, vychází z Aristotela  uvědomil si propastný protiklad mezi světem a přírodou
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 viagra_sale viagra_sale | E-mail | Web | 19. května 2014 v 18:46 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.