Vznik filosofie

12. listopadu 2007 v 20:12 |  Maturitní otázky - Filozofie
Vznik filosofie
- společenská (humanitní) věda
- sofia = moudrost, filein = milovat
- prvního pojmu použil poprvé Pythagoras a označil jím lásku k moudrosti (hledání moudrosti)
- snaží se dojít k závěrům, hledá a bádá
- rozumová věda, nestaví na víře, filosofie zobecňuje poznatky všech věd
- mnohé problémy nemá dořešeny (co je po smrti)
MÝTUS
=> filozofie se vydělila z mýtu, mýtus je předstupeň filozofie, mýtus=báj
=> předchůdci filosofie byly mýty, které pouze vyprávějí příběhy, ale filosofie je také vysvětluje
=> obrazný příběh o bozích a hrdinech, kteří nikdy nežili (jsou personifikací přírodních sil)
=> všechny mýty jsou antropomorfní (vztahují se k člověku)
=> je tradicionální (obrací se k minulost jako k vzoru)
=> je kladný, neproblematizuje svět a neklade si otázky
=> filozofie se zabývá podobnými tématy:
témata mýtů - vznik světa (kosmogonie)
- osud hrdinů
- život a smrt
- smysl života a nesmrtelnost
- vina a trest
- láska a boj
MYTOLOGIE
=> bájesloví
=> soubor , skloubení mýtů, které na sebe navazují
=> každý národ má svou mytologii (nejrozsáhlejší je řecká mytologie - podává ucelený obraz světa)
řecká mytologie - je více než jiné naturalistická (přírodní)
- předjímá přirozené zákonitosti světa
- relativně malá vzdálenost mezi bohy a řeckými hrdiny
- hrdinové hrají více role individuí
CO JE TO FILOZOFIE?
Filozofie začíná otázkami a ty vyvstávají když důvěrně známí každodenní svět náhle ztratí svou samozřejmost a stane se problémem. Tyto otázky si kladou hodně děti a taky blázni, lidé v mezních situacích (životní krach, láska, porod). Otázky také vyplývají k krize - člověk před smrtí začne uvažovat o svém životě, jeho smyslu.
Údiv - 1.podnět fil. tázání (řecky thalmasein)
- dostáváme se mimo všednost a vnímáme to, např. o životě, o smrti
PROČ VZNIKLA FILOZOFIE V ŘECKU?
ŠTÍT - v 18. knize Iliady je popisován válečný štít, který kuje Hefaistos pro
Achillea, štít je poprvé kruhový
- Homérův svět je jasný a věčný s mnoha ontologickými vizemi, tyto
motivy se objevují už u Homéra:
- peras - hranice, svět je omezen, ohraničen
- úziá - celek
- archeé - počátek
MÚZY - Diovy dcery (9)
- jimi se řecká mytologie odlišuje od ostatních (jinde nejsou)
- zajišťují zjevování se světa, v uměleckém díle se svět přibližuje
- Kalliopé (múza epického básnění), Erato (milostného básnění), Kleó(dějin), Urania (astronomie)
vývoj pojmenování pro slovo:
slovo - slyšené => mýthas
- vyslovené => epos
- myšlené => logos
ŘEČTINA - určité porozumění světu už existovalo před filozofií, odehrávala se ve stejném jazyce přes
všechen zásadní obrat
· byla ontologicky adekvátní
· dovedla vyjádřit nové pojmy
· dovedla vyjádřit vztahy (predikaci)
· vyváženost mezi konkretizací a abstrakcí
FILOZOFICKÉ DISCIPLÍNY
ONTOLOGIE - teorie, myšlení o jsoucnu, ontologičtí byly nejstarší filozofové
a/ materialisté - svět vytvořen z hmoty
b/ idealisté - svět vytvořen z ideji, myšlenky, principu
GNOZEOLOGIE - teorie poznání, otázka, jestli je svět poznatelný
a/ optimisté - svět je poznatelný
b/ skeptici - pochybují, zda je vše poznatelné (něco ano, něco ne)
c/ agnostici - existuje hranice poznání, svět není poznatelný
METAFYZIKA - myšlení o základu jsoucna, co dalo vzniknou světu, základem je nejčastěji bůh
- 1.století př.Kristem - potřeba uspořádat Aristotelovi spisy =>pověřen Andronikos Rhodský
spisy o logice - organon (nástroj myšlení)
spisy o přírodě - fyzika (geocentrismus)
spisy filozofické - metafyzika (spisy za spisy o přírodě, meta=za)
HERMENEUTIKA - Hermes=posel, posel bohů, vykládá a interpretuje historické a kulturní jevy a texty
- snaží se pochopit skryté významy
ETIKA - myšlení o lidském jednání a jeho normách + filozofie všeho dalšího
AXIOLOGIE - teorie hodnot, kde se berou historie, přírody, umění
LOGIKA - věda o myšlení a usuzování (Aristoteles)
THEOLOGIE - nauka o víře a náboženství
ANTROPOLOGIE - vliv společnosti na vývoj člověka
PŘEDSOKRATOVSKÁ FILOZOFIE(nejstarší dějiny filozofie)
filozofie do Sokrata, je ontologická => klade si otázku po archaé (po počátku, po pralátce) - kromě Parmenida, odpovědi jsou různé, první odpověď podala Mílétská škola:
MÍLÉTSKÁ ŠKOLA
- středisko: Milétos (město na maloasijském pobřeží, dříve Řecko)
- podala odpověď na: "co je to pralátka?"
THÁLES MÍLÉTSKÝ
- zakladatel, žil ve stejné době jako Sapfo, jako pralátku navrhl vodu (voda je pramenem života, je proměnlivá, kolem Řeků bylo hodně moře, stále velká podoba mýtu, personifikace
- HÝLOZISMUS (hýlé = látka, zolé = život) => voda je oživená látka
ANAXIMANDROS
- APEIRON -(peras; nekonečno, bezmezno, bezhranično) stlačováním vznikaly látky (živly) - jeho pulzováním
- první filozofický pojem, apeiron byl na počátku světa
ANAXIMENÉS
- sloučil ty dvě předchozí => archaé je neomezný vzduch
PYTHAGORAS
- už nepatří do Mílétské školy, dvě určení => exoterické a esoterické
- EXOTERICKÉ - vnější, veřejný, archaé získalo podobu čísla (kvantitativní princip - změna pojetí)
- celku světa dal číslo 10 (bod 1, přímka 2, plocha 3, kubus 4 = součet je 10)
- tento celek nazývá kosmos (řecké slovo = šperk), tento celek je harmonický a
uspořádaný jako šperk, hledal oporu u dalších věd - 10 základních protikladů, 10 prstů
- ESOTERICKÝ - tajný, jen pro zasvěcené, znají je pouze mystés (zasvěcení, sekta), tzv. Pythagorova
sekta, byla pak rozehnána, inspirovali se učením o sansáře (převtělení, ve védách)
ELASTÉSKÁ ŠKOLA
- středisko: Eleaté, zakladatel: Xenofanés
XENOFANÉS
- potulný básník, stavěl se proti polytheismus a proti jejich antropomorfizaci (polidštění)
- první posun od materialistů k idealismu: jako první začal mluvit o jednom bytí (abstraktní princip)
PARMEDIDÉS
- myšlenky odvodit z Xenofanése, ve své básni o přírodě píše o bytí, které je nekonečné a stejnorodé
- dává tomuto bytí podobu nekonečné, nezměrné koule, bytí je nejabstraktnější pojem
- "Jen jsoucí jest, nejsoucí není a nemůže být myšleno." => zlomen této básně - nicota není, neexistuje (kritika Sartra - dílo Bytí a nic), je to kořen evropské metafyziky, o tomto zlomku se psali celé eseje, bytí můžeme chápat pouze rozumem, nemůžeme si ho představit, jen rozum ho dovede odkrýt - řecké pojetí pravdy => jako aletheia => odkrytost, neskrytost, poprvé se odkryl celek světa
ZENÓN Z ELEJE
- snažil se dokázat, že není pobyt v rámci bytí: vymyslel příklady aby dokázal, že neexistuje pohyb. Apórie - příklady:
1.) Achilés a želva - achilés dal náskok želvě, ale nikdy ji nemůže předběhnout, dělitelnost vzdálenosti
2.) Letící šíp - šíp letí, ale v každém okamžiku stojí
HERAKLEITOS
- byl nejblíže Ionské škole, nikdo mu nerozuměl mimo Elejskou školu, měl přídomek "temný"
- schovával se v Efeském chrámu a vyhýbal se lidem, neměl rád lid
- zakladatel dialektiky => triadický systém - muž +, žena -, dítě 0 (plus-minus-syntéza)
- výroky: "Boj je otcem a králem všeho", "Nikdy nevstoupíš do stejné řeky"
- "Panta rhea"- vše plyne, novináři tvrdí, že to řekl Herakleitos, ale chyba, je to pojem od Platona
EMPEDOKLÉS
- byl přesvědčen, že je bohem a skočil do kráteru Etny, svět se skládá ze 4 rovnocenných prvků, které jsou různé a věčné a pasivní, jim vládne aktivní princip, který je zdvojený a to je láska a nenávist
ANAXAGORAS
- určil mnoho pralátek, říkal jim spermata věcí => semena
- núz = bůh
ATOMISTÉ
- Může být pralátek víc? Je mezi nimi nějaký zákon?
LEUKIPPOS
- myšlenka o kauzalitě - každá věc má svou příčinu, první pravý atomista
DEMOKRITOS
- svět vznikl z nekonečného množství neviditelných, nedělitelných prvků - atomů
(atomos = nedělitelnost), spojováním atomů věci vznikají, rozbíjením zanikají
- byl materialista (po smrti duše zaniká)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 viagra viagra | E-mail | Web | 30. května 2014 v 7:47 | Reagovat

Hello!

2 Moiseshaw Moiseshaw | E-mail | Web | 17. dubna 2017 v 2:59 | Reagovat

cialis store

      <a href=http://onlinecialisrxd.com/>online cialis</a>

    <a href="http://onlinecialisrxd.com/">cialis online</a>

    is cialis generic legal in us

3 Viaghaw Viaghaw | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 22:44 | Reagovat

cheap uk viagra users group

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>viagra coupon</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">cheap viagra</a>

    buy viagra quick 3 days uk

4 Moiseshaw Moiseshaw | E-mail | Web | 9. května 2017 v 3:46 | Reagovat

cash yes direct

      http://fastloanstgz.com/ - fast cash loans

    <a href="http://fastloanstgz.com/">fast cash loans</a>

    cash advance new smyrna

5 Ellehaw Ellehaw | E-mail | Web | 11. května 2017 v 14:39 | Reagovat

cash advance in Nev.

      http://loanbadoknpz.com/ - installment loan

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">loan</a>

    90 day money loan

6 Demidhaw Demidhaw | E-mail | Web | 28. května 2017 v 23:11 | Reagovat

cialis donde compra

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">buy cialis online</a>

    cialis donde compra

7 Sashahaw Sashahaw | E-mail | Web | 14. července 2017 v 0:48 | Reagovat

cialis2.5mg

      http://genericadcialis.com/ - buy cheap cialis

    <a href="http://genericadcialis.com/">buy cialis online</a>

    cialis kaufen rechnung

8 Revebahaw Revebahaw | E-mail | Web | 27. září 2017 v 21:54 | Reagovat

how goog is viagra gold 800mg

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra online</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">buy viagra</a>

    cheap 100mg viagra pill

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.