14. ČESKÉ MEZIVÁLEČNÉ DIVADLO A POEZIE

21. ledna 2008 v 18:03 |  Maturitní otázky - Český jazyk
14.ČESKÉ MEZIVÁLEČNÉ DIVADLO A POEZIE
Nově směry:
Proletářská poezie - objevuje se ve 20. letech; společná je nenávist k válce a boj proti sociálnímu útlaku a vykořisťování
Poetismus - umění žít a užívat (umění života);
Surrealismus - vyjadřuje něco co je nad realitou (podvědomí, fantazie); jedna představa vyvolává druhou - volné řazení představ
Další směr - nemá název, říká se mu intimní lyrika; vznikl za války, ovlivněn existencionálním viděním světa;
Česká meziválečná poezie
pro 20. léta je typické proletářské umění
myšlenka, že socialistická revoluce osvobodí lidi od materialistických starostí a budou mít čas na kulturu a umění
nenávist k válce a boj proti sociálnímu útlaku a vykořisťování
proletářská poezie byla určena především k recitaci
představitel Jiří Wolker
­­Proletářská poezie
Jindřich Hořejší, Josef Hora, Jaroslav Seifert

Poetismus

byl proklamován na půdě Devětsilu
divadlo: Voskovec a Werich
Karel Teige, Vladislav Vančura, Jiří Wolker, Konstantin Biebel, Jaroslav Seifert

Surrealismus

založil jej V. Nezval r. 1934
částí své tvorby se s ním sbližuje pouze Konstantin Biebl
r. 1938 byla díky Nezvalovi rozpuštěna
Na konci 30. let se mnoho básníků vyjadřuje k určité politické straně, reakce na atmosféru doby (na Mnichov a svět. válku).

Reflexivní duchovní lyrika

od zač. 30. let
zabývá se otázkami smyslu života
plno mýtických a náboženských symbolů
- František Halas, Vladimír Holan, Bohuslav Reynek
Další styl vzniká za války, reaguje na válku, je ovlivněn existencionálním způsobem vidění světa. Představitelé jsou Jiří Orten (ovlivněn existencionalismem) a Jiří Kolář.
Jiří Wolker
představitel proletářské poezie
1900-1924

Host do domu

1921
lyrická sbírka

Svatý kopeček

součástí Hostu do domu
básnická skladba, ve které opouští idylické vidění světa

Těžká hodina

je zde řada sociálních balad
námětem sociálních balad je obraz sociálních rozdílů ve společnosti
Balada o snu, Balada o očích topičových, Balada o nenarozeném dítěti
závěr sbírky je odrazem jeho nemoci
Umírající, Epitaf
Je znám i jako autor povídek a pohádek:
- O milionáři, který ukradl slunce
Josef Hora
básník, prozaik, literární kritik

Pracující den, Srdce a vřava světa

sbírky zaměření na sociální rozdíly ve společnosti
Od poloviny 20. a 30. let tvoří meditativní a reflexivní lyriku.

Itálie

1925
výrazně se zde projevuje smyslový prožitek

Struny ve větru

přírodní a intimní lyrika
základním motivem básní je neustále a nezadržitelně plynoucí čas

Máchovské variace

1936
inspirace v Máchovi
vzniká při 100. výročí úmrtí K. H. Máchy
Jaroslav Seifert
nositel Nobelovy ceny za lit., kterou dostal 1984 (2 roky před smrtí)
1. fáze jeho tvorby byla ovlivněna proletářskou poezií

Město v slzách

sbírka
- snaží se ukázat svět, který by byl bez bídy a zla
vyjadřuje soucit s chudými

Samá láska

sbírka
vize lidského štěstí (může přijít, když bude svět bez sociálních neduhů)

Poetismus

Na vlnách T.S.F. (telegram)
sbírka
oslava krásy života, poetizace všedních věcí, neproblematické vidění světa (sociální problémy ustupují do pozadí)

Slavík zpívá špatně, Poštovní holub

sbírky

Začátek 30. let - přechází k intimní lyrice

30. - 50. léta - intimní lyrika má písňovou formu (pravidelný zpěvný verš i rytmus)
Konec 60. let - intimní lyrika má převážně formu volného verše
30. léta

Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro, sbohem!

mají motiv milostných vztahů (láska k ženě, láska k rodnému kraji, láska - Praha), vzpomínky hlavně na matku

Zhasněte světla

reakce na Mnichovskou zradu
cílem sbírky je posílit národ, vzbudit naději a ukázat krásu českého jazyka
za války

Vějíř Boženy Němcové

- paralela mezi tragickým osudem české spisovatelky a tragickým osudem národa

Světlem oděná, Kamenný most

- Praha slavné minulosti českého národa
- Praha šťastného Seifertova dětství a jako symbol existence národa
po roce 1945 (po 2. svět. válce)

Přilba hlíny

- reakce na osvobození
3 cykly: Osm dní - předválečné události (8 dní po úmrtí T.G.M.)
Říp v okně - básně ještě za války (nebyly dosud samostatně vydány)
S otevřenou náručí - (zážitky května 1945)

Šel malíř chudě do světa

- inspirace M. Aleš
- sbírka

Chlapec a hvězdy

- sbírka
- inspirace Ladou

Maminka

- lyrická sbírka
- hluboký vztah k matce

Píseň o Viktorce

- milostná poezie
- inspirace B. Němcová - kniha Babička (Viktorka a její veliká, nešťastná láska)

Odlévání zvonu, Halleyova kometa, Koncert na ostrově

- pocit zklamání v politické situaci
- vzpomínky na život
- úvahy o životě

Deštník z Piccadilly, Morový sloup, Býti básníkem

- sbírky
- nejprve vyšly v samizdatu
- loučí se se světem a přáteli

Všecky krásy světa

- kniha Seifertových vzpomínek
Vítězslav Nezval
1900-1958
spoluzakladatel skupiny Devětsil

Podivuhodný kouzelník

- poprvé uveřejněna ve sborníku Devětsil
- okouzlení velkoměstem a civilizací

Pantomima

- chápána jako programová manifestace poetismu

Abeceda

- patří do Pantomimy

Básně noci

součástí je skladba Edison ⇒ vážnější, hlubší pohled na skutečnost, oslava tvůrčí práce (práce je chápána jako dobrodružství a také jako symbol hrdinství a odvahy)

Signál času

- volně navázala na Edisona
- opět inspirace v Edisonovi, tentokrát v jeho smrti

Skleněný havelok, Zpáteční lístek, Pět prstů

- sbírky

Sbohem a šáteček

- převážně milostná poezie
- inspirace v Nezvalově cestě po Francii a Itálii
52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida
- sbírka sociální poezie
- ohlas na nebezpečí fašismu

Matka naděje

- matka je symbol naděje, statečnosti
- vztah k matce je vyjádřen jako paralelní vztah k rodné zemi

Pět minut za městem

- sbírka výrazného odporu k okupaci

Manon Lescaut

- divadelní hra ve verších

Historický obraz

- básně reagující na osvobození

Stalin, Veliký orloj

- po 2. svět. válce se přiklání k linii soc. realismu

Z domoviny, Křídla, Chrpy a města

- vrací se v nich k lásce k rodné zemi

Moderní básnické směry

ovlivněn poetismem, hlavně vůní exotických dálek

S lodí, jež dováží čaj a kávu

- sbírka
- zážitky z dětství, milostné zážitky, zážitky z války

Zrcadlo noci, Nebe, peklo, ráj

- surrealistické sbírky
1940-1950 vůbec nepíše

Bez obav

- zážitky z okupace, básně s budovatelskou tematikou
František Halas
reprezentuje linii meditativní a reflexivní lyriky
1901-1949

Sépie, Kohout plaší smrt

- těžce se vyrovnával s matčinou smrtí

Tvář, Hořec

- úsilí zbavit se pocitu věčného strachu, úzkosti a samoty
- rozpor mezi tím, jak člověk vnímá lásku

Staré ženy

- popisuje zde stáří

Dokořán

- reakce na občanskou válku ve Španělsku, která probíhala na konci 30. let

Torzo naděje

- události: Mnichov, mnichovská zrada
- Mobilizace (o mnichovské zradě)

Naše paní Božena Němcová

- věnováno B. Němcové jako symbolu nezdolatelnosti a nesmrtelnosti českého národa

Ladění

- básně určené především dětem

Já se tam vrátím

- lyrická próza
- vzpomínky na dětství, krajinu, přírodu
Vladimír Holan
1905-1980
měl originalitu jazyka, abstraktní meditativní poezie, používá hodně neologismy, neobvyklé přívlastky, zvláštní druhy personifikace (přenesení lidské vlastnosti na něco neživého)
tvůrce reflexivní lyrické poezie
Období do r. 1938

Triumf smrti, Vanutí, Oblouk

- úvahy o smyslu života
- lidský život jak je omezen časem

Kameni, přicházíš

- reflexe na občanskou válku ve Španělsku

Od r. 1938 až konec války

- typ občanské poezie, reakce na ohrožení lidské existence

Havraním brkem

- soubor váleční poezie
- reakce na mobilizaci

Odpověď Francii

- velké rozhořčení a trpkost, že nás západní spojenci prodali Hitlerovi

Sen

- obraz protektorátní Prahy

Zpěv tříkrálový

- věnováno všem mrtvým a padlým v Habeši a ve Španělsku
- zaměřeno proti násilí
- cenzurou zakázáno

Přelom 30. a 40. let

Záhřmotí (jeden z autorských neologismů)
- sbírka intimní lyriky
40. léta

Terezka Planetová

- jakási poema o lásce a smrti
- vyprávění o nenaplněné lásce

Dík Sovětskému svazu, Panychida, Rudoarmějci, Tobě

- rozsáhlé básnické skladby

Bajaja

- básnická sbírka
- napsal pro svou dceru

Noc s Hamletem

- složitě konstruovaná básnická sbírka
Jiří Orten
jeho jméno Ohrenstein
1919-1941

Čítanka jaro

- 1939
- básnická sbírka

Žíhaná kniha

- báseň v próze Zákazy
- svérázný deník

Červená kniha

Cesta k mrazu

- 1940

Jeremiášův pláč, Ohnice

- 1941
- poznamenány fašismem
České divadlo 1.pol. 20.století
České divadlo

- z českých her byly hrány:
Jiří Mahen - Ulička odvahy, Chroust
Otakar Fischer - Herakles, Otroci
Fr. Langer - Velbloud uchem jehly, Obrácení Ferdyše Pištory
Karel Čapek - RUR, Loupežník, Ze života hmyzu, Věc Makropulos, Adam Stvořitel, Bílá nemoc
- nejznámější herecké osobnosti: Marie Hübnerová, Zdeněk Štěpánek, Hugo Haas
- režiséři: Jaroslav Kvapil, Karel Dostál, Jindřich Honzl+Jiří Frejka
- Městské divadlo na Vinohradech v roce 1920 skončilo s operami a operetami a založilo Komorní divadlo pro lehčí repertoár
D34 - řídil Emil František Burian - hudební skladatel, režisér, herec
- domací i zahraniční hry politicky angažované

- repertoir:
Šalda "Díta", Moliére "Lakomec", Gorkij "Jegor Buličov", Brecht "Žebrácké opery", Mácha "Máj", Nezval "Milenci v kiosku", Goethe "Utrpení mladého Werthera"+ lidová poezie, barokní hry a říkadla

- vlastní tvorba Buriana: Proč žiješ Václave Řího
Hráze mezi námi, román ve verších
Jeden ze všech
povídky Osm odtamtud
Osvobozené divadlo
- zakladatelé Jindřich Honzl a Jiří Hořejší
- vznik v roce 1926 jako pobočka Devětsilu
- první vystoupení West Pocket Revue (podle povídky Muž, který sbíral fotografie rozzuřených)
- smysl pro recesi, humor, slovní hříčky, lyrická melancholie
- forbíny: předscény-aktuální poznámky k veřejnému životu
- hry:
Smoking revue
Kostky jsou vrženy
Fata morgana
- jazzová revue, balet, hudba
Ostrov Dynamit - karikatura amerických filmů
Balada z hadrů
Sever proti Jihu
Golem
Ceasar
Osel a stín
- požár Říšského sněmu '33- výsměch Hitlerovi a fašismu
Kat a blázen
Panoptikum
Rub a líc
Těžká Barbora
- alegorie Eidam = Německo - vojáci z Yberlandu mají vyvolat záminku k válce
Pěst na oko aneb Caesarovo finále- satira na korupci, přetvářku, politiku, vývoj v okolních státech- inteligentní humor- představitelé Werich, Voskovec, Ježek
- po Mnichovu byla OD odňata koncese
- V, W a J v U.S.A.
- filmy:
Pudr a benzín
Peníze nebo život
Hej rup!
Svět patří nám
Dramatici:
Vítězslav Nezval: Strach, Milenci v kiosku, Schovávaná na schodech
- lepší básník než dramatik
Vladislav Vančura: Alchymista - z rudolfínské doby v Praze
Jezero Ukereve - proti rasismu; humanismus
Josefina - humor; problémy mládeže
Františk Langer: - dramatik a prozaik; lékař
- pochopení slabostí člověka
- Periferie, Obrácení Ferdyše Pištory
- Dvaasedmdesátka
Karel Čapek: RUR, Loupežník, Ze života hmyzu, Adam Stvořitel, Bílá nemoc, Matka
- duchovní boj proti fašismu
Kabarety:
- kabaret Lucerna, Rokoko
- Eduard Bass, Hašler, Ferenc Futurista, Vlasta Burian, Eman Fiala, Saša Rašilov, Jinřich Plachta
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.