17. SVĚTOVÁ LITERATURA 1.POL.20.STOL. a)

21. ledna 2008 v 18:09 |  Maturitní otázky - Český jazyk
17.SVĚTOVÁ LITERATURA 1.POL.20.STOL.
Charakteristika doby
nové umělecké směry jsou ve 20. a 30. letech 20. stol. rozšířeny a dostávají novou podobu
1. světová válka bezohledně smetla všechny dosavadní zvyklosti v morálce, politice, kultuře…
od této doby nic pořádně neplatí
záležitost války nebyla záležitostí jen evropskou, ale v r. 1917 se do války vkládá USA ⇒ sblížení americké a evropské kultury
literatura je ovlivňována hospodářskou konjunkturou - 20., 30. léta krach na New Yorské burze - hospodářská krize, politická krize - fašismus - 2. světová válka
v mnoha uměleckých dílech - umělci se vyjadřují proti válce, jsou na straně demokracie a humanismu
doba 2. svět. války a po ní řeší otázku, kam lidstvo spěje, jestli má ještě naději
Směry
podněty naturalismu a symbolismu se zdají být vyčerpány
− expresionismus ⇒ soustředí se na pocity člověka, který je zaskočen moderním vývojem lidstva
⇒ moderní stroje = zrychlují životní tempo
⇒ má strach z toho, co bude
kubismus ⇒ Braque, Piccaso - malíři
⇒ snaží se odhalit podstatu věcí tím, že všechny jevy a věci rozkládá na geometrické tvary (krychle, kostka = základní tvar)
- fauvismus ⇒ výtvarné umění
⇒ základním principem je použití výrazné, jasné a zářivé barvy
⇒ každá barva má svůj význam
směry nastupující po 1. světové válce
- vitalismus ⇒ opojení z kouzla života, největší dar rodina, přírod a sám život
- unamismus ⇒ souvisí s vitalismem
⇒ harmonie všech bytostí a rostlin, mají společnou jednu duši
- dadaismus ⇒ ve Francii za 1. svět. války
⇒ v poezii, humorná nadsázka, hledání smyslu v nesmyslu, hra se slovy
- surrealismus ⇒ po 1. světové válce
⇒ něco, co vychází z našeho podvědomí
⇒ hl. princip: podvědomí, sen a volné řazení myšlenek pod vlivem asociace
⇒ velká role: psychologie
⇒ Z. Freuda - jednání na základě pudů, které jsme vnímali jako malé děti
Architektura
- funkcionalismus ⇒ vnější vzhled budov a prostor je určován tím k čemu se budou používat
- konstruktivismus ⇒ základní problém je samotná konstrukce
- jazzová hudba: na americkém jihu, výraz moderního člověka
- vážná hudba: překonává impresionistické vyjádření
rozvoj filmu - mnoho děl se stává předloho pro filmy
- němý film (Laurel a Hardy, Charles Chaplin…)
Igor Stravninský
- nejoblíbenější
- Pták ohnivák
- Petruška
- nové technické skládání
Ernest Hemingway
- 1899 - 1961
- americký novinář a spisovatel
- představitel ztracené generace
- tento název vymysleli literáti, kteří se soustředili v Paříži - Gertruda Steinová
- píše o lidech, kteří zažili válku, vrací se do normálního života, ale těžko nacházejí smysl bytí
- pocházel z lékařské rodiny
- po válce působil v Paříži jako novinář
- cestoval po Evropě, Africe
- v 17. letech se dostal do armády, byl válečným dopisovatelem
- byl závislý na alkoholu
- duševní stavy a deprese ho dohnaly k sebevraždě
- dostal Nobelovu cenu za Starce a moře
- psal ve zkratce
- napodoboval ho Josef Škvorecký
- psal i povídky
- r. 1938 vydal první soubor povídek
Stařec a moře
- 1952
- lyrická novela
- kubánská vesnice (Havana)
- hlavním hrdinou je stařec Santiago a malý chlapec
- stařec nemohl 84 dní chytit žádnou rybu
- chlapec už s ním nemohl jezdit (kvůli rodičům), tak mu alespoň se vším pomáhal
- jednou vyjel dále na moře a chytil obrovskou rybu
- několik dní se snažil ji přemoci
- přemýšlel o životě, o rybě, o chlapci i sám o sobě
- vrátil se dům
- motto: člověk může být zničen, ale na poražen
Sbohem armádo
- 1929
- autobiografický román z 1. svět. války
- vyprávění o lásce amerického dobrovolníka a anglické dívky
- hl. hrdina Frederik Henry
- na italské frontě jezdí se sanitkou
- vztah se zdravotní sestrou Catharine
- utečou spolu
- ona při porodu umírá
Fiesta
- napsal ve 25 letech
- vyšlo nejprve r. 1926 pod názvem Slunce vychází
- později pojmenováno Fiesta
- novela z prostředí býčích západů

Komu zvoní hrana

- 1940
- román považovaný za jeden z vrcholů světové realistické prózy
- reakce na španělskou občanskou válku
- boj proti fašismu
- hl. postava: americký dobrovolník Robert Jordan, těžce raněn, čeká na smrt a teprve nalézá skutečný smysl života (láska ke španělské dívce)
Zelené pahorky africké
Mít a nemít
- romány z loveckých zážitků
John Steinbeck
- 1902 - 1968
- nar. v Californii
- zabýval se vědeckou prací v oblasti biologie
- volí formu na rozhraní povídky a románu
- je tam velké množství postav, ale jeho díla nejsou dlouhá, rozsáhlá
- studoval na Standfordově univerzitě biologii
- studia nedokončil
- zastával práci nejpodřadnějšího druhu
- chápe člověka jako živočišnou bytost
- zobrazuje je se spoustou chyb a špatností
Pláň Tortilla
- vychází nejdříve
Sladký čtvrtek
O myších a lidech
- novela
- později i zdramatizováno
Hrozny hněvu
- román sociální a společenský
- setkávají se se zlými i s dobrými lidmi
- román, který zburcoval celou Ameriku
Na východ od ráje
- zpracovává starý biblický motiv
- bratři Adam a Charles (Kain a Ábel)
- Ábel má kladné vlastnosti, Kain závidí a zabijí ho
- Adam = Ábel, Charles = Kain
- popisuje jejich dětství, jejich dětské šarvátky, které ústí v nevraživou nenávist
- Charles dělá naschvály a Adam mu neustále odpouští
- Cathy (manželka Adama) je svedena Charlesem a otěhotní, narodili se jí dva synové
- Adam do konce života neví, zda jsou jeho
- Cathy byla zlá, vypočítavá ženská, rodina byla silně nábožensky založena, silně ji oklešťovala, nechtěla s nimi být
- založila fingovaný požár a sama se zachránila, rodina zemřela
- děti Aron a Caleb
- Cathy odešla od Adama a stala se prostitutkou, majitelkou vykřičeného domu
- Adam vychovává své dva syny sám s čínským sluhou Leem
- Abra - hodná, uctivá dívka, oba chlapci ji milují
- Aron je však úspěšnější
- otec Adam jim tvrdí, že matka při porodu zemřela
- Caleb zjistí, že jejich matka je děvka, vezme Arona do vykřičeného domu
- Aron se stydí, a proto když vypukla válka, tak se do ní dobrovolně přihlásil, umírá zde
- otce ranila mrtvice
Erich Maria Remarque
- nejčtenější spisovatel 20. století
- jeho občanské jméno Erich Paul Remark
- nar. 1898 v Osnabrücku
- zemřel 1970 v Porto Roncu
- německo-švýcarský prozaik a dramatik
- vystřídal mnoho zaměstnání: varhaník, )četní, obchodní příručí, reklamní agent apod.
- r. 1931 se přestěhoval do Švýcarska
- r. 1939 do USA
Na západní frontě klid
- zkušenosti z 1. světové války
- kamarádi se přihlásí do války
- ve výcvikovém táboře si na ně zasedne jejich dočasný velitel a týrá je
- na frontě kamarádi umírají
- jeden je také zraněn a když přijede domů a zjistí, že umí žít už jen na frontě, tak se tam vrací
- rozhodne se napsat dopis kamarádovi, že už jsou jen sami dva, kdo z přátel přežili, v tom je náhodně zabit, možná poslední kulkou v celé válce (konec války)
Tři kamarádi
- napsal již v emigraci
- situoval ho do období před válkou
Černý obelisk
- hl. postava pracuje ve firmě odkud je i černý obelisk
- poptávka sice roste, ale nevydělává ⇒ inflace
Čas žít, čas umírat
- voják Ernst Graeber dostal po dlouhé době dovolenou
- odjíždí domů, ale jejich dům již nestojí, začne rodiče hledat, pomáhají mu lidé, kteří také někoho hledají
- zamiluje se do dcery rodinného lékaře a vezmou se
- najde dopis od matky, že jsou v pořádku
- musí se vrátit na frontu
- zajmou Rusy - špióny
- Ernst je pustí, neboť věří, že špióny nejsou
- jeden z mužů ho při odchodu zastřelí
Jiskry života
- vězni ztratili svou individualitu
- mezilidské vztahy ve špatných podmínkách
- vytvořili skupinu, aby se osvobodili
- motto: poukázat na kvality člověka a na to, že i v kritických podmínkách může člověk zůstat důstojným
Vítězný oblouk
- zachycuje mnoho z autorova osudu i z osudu příslušníků jeho generace
- napsal ho na počátku 2. svět. války v kalifornii
- dějištěm je Paříž v předvečer vpádu nacistických vojsk
- hl. hrdina dr. Ravic, německý emigrant, protifašista, vynikající chirurg
- má jedinou touhu: najít gestapáka, který kdysi dohnal k smrti jeho snoubenku
- i v tomto románě zaznívá autorův nesmlouvaný antifašismus, humanismus a hluboký soucit s trpícími
Nebe nezná vyvolených
- jediné jeho dílo, jež se odvíjí již po 2. světové válce
- román o lásce k smrti odsouzené tuberkulózní dívky a automobilového závodníka
- dívka uniká ze švýcarského sanatoria, aby pozvolné umírání změnila za poslední intenzivní prožitek lásky
Noc v Lisabonu
- podepsán mír, ale stále jsou tu lidé, kteří musejí odejít
- jeden muž chce utéci do Ameriky (má palubní lístek), vypráví příběh svého života jinému méně šťastnému člověku
- hl. hrdina je již unaven stále utíkat a tak dá svůj lístek onomu cizímu člověku
Francis Scott Fitzgerald
- měl jen výcvik, ale do války ne nedostal
- zamiloval se do bohaté dívky Zeldy, ta si ho vzala, ale sňatek s ní byl finančně náročný
Na prahu ráje
- 1920
Velký Gatsby
- autorova zkušenost
- chudý mladík se zamiluje do bohaté dívky
- je úspěšný dokud má peníze a může za ni platit
- společnost ho ale nikdy nepřijala
- dívka na něj svede vraždu jejich přítele
- Gatsby je při rvačce nešťastně zastřelen
- nezúčastněný vypravěč
Takový pěkný pár
- autobiografické povídky
- patří sem Berenica stříhá vlasy
- děvče přijde na návštěvu k bohaté jižanské tetičce
- dostane se do jiné společnosti a je nešťastná, že je neúspěšná
- sestřenice jí poradí, jak působit na znuděné pány
- Berenica se s pány vsadí, že si nechá ostříhat své dlouhé vlasy, udělá to a pak ztrácí sympatie té party (jsou svázáni konvencemi)
- pomstí se své sestřenici, že jí ustřihne vlasy
- pozná, že může být sama sebou
William Faulkner
- patří do ztracené generace
- je autorem mnoha románů a novel
- 1949 byl oceněn Nobelovou cenou
- má velmi složitý jazyk, dlouhá souvětí
- 1929 významným rokem v jeho tvorbě, vychází román Sartoris
- tímto románem začíná velká řada jeho románů, které mají charakteristické rysy: všechny se odehrávají ve fiktivním okrese na severu státu Mississippi, často používá vyprávění svých příbuzných, prostředí dokonale zná, neboť se tam narodil, využívá též vlastní zkušeností
v jednom jeho románě se postava objevuje sporadicky a v druhém je hlavním hrdinou
v jeho románech vystupují různé postavy - běloši, černoši, indiáni
kritizuje rasistický postoj člověka k člověku
to že běloši měří černochy za sluhy má prý postihovat spoustu dalších bělošských generací
Absolóne, absolóne
román
Thomas Suptan - stojí na začátku
− mladý, chudý, ale ctižádostivý, se svou neobyčejnou pílí dosáhne dobrého postavení, vlastní mnoho otroků
ačkoli byl sám, který kdysi zažil ponižování, zapomíná na to a jedná s otroky velmi špatně
má spoustu milenek, s nimiž má děti, ale nezajímá se o ně
po zrušení nevolnictví se všechny jeho děti potkávají, zjišťují, že mají společného otce
černí pociťují nenávist, bílí vinu a stud
Svatyně
Divoké palmy, Báj
romány
využívá zde svých zážitků během 1. světové války
prolínají se zde biblické motivy
Německá meziválečná literatura
Ztracenou generaci zastupuje E. M. Remarque.
Druhou část tvoří: návaznost na tradice realismu 19. stol. ve formě historických a společenských románů.
Thomas Mann
jeden z nejlepších spisovatelů 1. pol. 20. století
vysoké univerzitní vzdělání
žije a pracuje v Mnichově
žil v mnichově do r. 1933, kdy se k moci dostal Hitler a on se rázem ocitl na seznamu nepohodlných osob (s ohledem na židovský původ a politické názory)
1936 dostal československé občanství
nezůstává tu natrvalo (r. 1938 emigroval přes Švýcarsko do Spojených států)
Josef a bratři jeho
historická tetralogie - nejrozsáhlejší dílo
1. díl
Josef je ve vězení, vykládá tam sny
Doktor Faustus
zpracovává historický námět, ale řeší aktuální problém
román
člověk je obrazně ochoten upsat se ďáblu, aby na vl. kůži okusil, co je to být mocný…
hl. hrdina skladatel se dostává na vrchol, když je u moci Hitler
Mário a kouzelník
- nevelké dílo svým rozsahem
- o člověku, který měl zvláštní magické schopnosti
- dostával lidi do hypnózy a zneužíval toho
- tyto lidi pak zesměšňoval
- až jednou potkal člověka, který se všem zdál být hloupý, ale nenechal si to líbit, zastřelil ho
- podobenství davu a jeho fanatismus
Kouzelný vrch
- román
- sanatorium na konci 2. světové války
- děj je tvořen intelektuálními rozhovory
Buddenbrookové
- rozsáhlá sága měšťanské rodiny
- popisuje jejich vzestup i pád, jejich mravní zkázu
Heinrich Mann
- starší bratr Thomase
- 1935 se stal československým občanem
- jeho knihy byly páleny na hranici
Profesor neřád
- parodický román - nejznámější dílo
Je také autorem historických románů
- důsledně sleduje humanistické myšlenky, otázky tolerance
Mládí Jindřicha IV., Zrání Jindřicha IV.
Lion Feuchtwanger
- německá kritika ho nemá příliš ráda
- nesou s sebou vyšší poselství = otázka respektu a tolerance
- podává záběr dějin
Josephus Flavius
- židovský historik, který žil v době židovských bojů proti římské nadvládě
- zpracoval je ve svém díle Židovská válka
- Lion vycházel ze znalosti tohoto díla a volně tuto historickou látku beletrizoval (převyprávěl historická fakta)
- románová trilogie
Židovka z Toleda
- Španělsko 13. století
- Španělsko jediné tolerovalo židovství
- jen do té doby než začalo očišťování ostrova
Lišky na vinici
- vystupují zde významné historické postavy, např. americký velvyslanec ve Francii Benjamin Franclin
- válka v Americe za nezávislost
Bláznova moudrost
- životopis Jeana Jacquesa Rousseaua
Goya
- román (životopisná kniha)
- slavný španělský malíř
- maloval obrazy, které vycházely z otřesných zážitků Napoleonských válek
- námětem jeho maleb je boj lidí za svobodu
Nepravý Nero
- snaží se najít paralelu mezi dvěmi událostmi
- doba, kdy byl v Berlíně zapálen sněm a doba, když Nero zapálil Řím, aby mohlo začít pronásledování křesťanů
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 téra téra | 15. května 2008 v 20:33 | Reagovat

Ty jo, to je super, dík moc:-)

2 téra téra | 15. května 2008 v 20:33 | Reagovat

Ty jo, to je super, dík moc:-)

3 téra téra | 15. května 2008 v 20:34 | Reagovat

Ty jo, to je super, dík moc:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.