17. SVĚTOVÁ LITERATURA 1.POL.20.STOL. b)

21. ledna 2008 v 18:15 |  Maturitní otázky - Český jazyk
Francouzská meziválečná literatura
Romain Rolland
- francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební a výtvarný kritik
- 1866-1944
- pacifista ⇒ člověk, který má důsledný odpor k válce
Petr a Lucie
- Paříž, 1. světová válka
- hl. hrdinové: Petr a Lucie
- Petr je z bohaté měšťanské rodiny, která drží přísná společenská pravidla
- Petr je citlivý a těžce prožívá válečné události
- hledá odpovědi na spoustu otázek
- setkává se s Lucií a zamiluje se
- Lucie se proti své vůli živí malováním kýčovitých obrázků
- jsou spolu a chtějí, aby to tak bylo, i když vědí, že už jen chvíli
- poslední moment je, když se na ně při náletu zřítí kostel
Dobrý člověk ještě žije
- příběh o Colasovi Breng
- kniha sršící veselím
- řezbář - miluje přírodu
- má stále dobrou náladu
- bydlel před městem a když přišlo vojsko, bydleli u něj
- o masopustu přišlo vojsko a obléhalo město
- Colas navštívil svého přítele faráře
- šel na radnici, potkal svou dávnou lásku a zapovídal se s ní
- do města přišel mor
- šel do chatky na vinici
- vyléčil se ze své choroby
- v městě se všichni bojí pánů, nikdo nikomu nevěří
- pod Colasovým vedeném jde Colas proti drancování pánů
- vykresluje charakteristiku člověka, který se nezabývá jen sám sebou, je plný optimismu a i ve vysokém věku se nebojí začít znova
Jan Kryštof
- fiktivní životopis skladatele (hudebníka)
- promítl zde skutečné příběhy Beethovena a Wagnera
Antoine de Saint-Exupéry
- francouzský prozaik
Malý princ
- na začátku stojí nervózní letec, který nemůže na poušti nastartovat letadlo
- jednoho dne se objevuje malý človíček z jiné země
- nemá přátele, a proto se vydal hledat je jinam do vesmíru
- kniha končí tím, že chlapeček se snaží vrátit na svou planetu
- nechá se uštknout kobrou
- letec nakonec své letadlo nastartuje a celý život na malého človíčka vzpomíná
Citadela
- prolínají se zde myšlenky křesťanské a orientální filozofie
- vyšlo až po jeho smrti
- vyprávění fiktivního orientálního vládce, který sděluje svůj pohled na základní otázky
Marcel Proust
Hledání ztraceného času
- 8 dílný cyklus
- pracoval na něm až do své smrti r. 1922
- poslední 3 díly vyšly až po jeho smrti
- nepatří ke klasickým románům
- není zde podstatný děj
- popisuje vnitřní svět lidí (psychologický obraz člověka)
- lidé, kteří hledají sami sebe
- je zvláštní jazykovou stavbou, mnoho závorek, vsuvek, pomlček, které vyjadřují další myšlenky, dlouhá souvětí
- jeho díla jsou přirovnávána ke gotické katedrále
André Gide
Penězokazi
- 1925
- román o románě
- nejslavnější dílo
- hl. hrdina mladý muž Eduard chce napsat román, který se má jmenovat Penězokazi
- nemá ale představu, co bude obsahovat
- z této knihy se dozvídáme, jak se rodí dílo
- má to být o lidech a společnosti, kteří falšují hodnoty v obecném slova smyslu
- název je symbolický
- vystupují zde postavy, které jsou vyčleněni ze společnosti: homosexuál, bastard…
- prostřednictvím Eduarda a jeho synovce Oliviera pronikáme do společnosti mladých lidí, kteří se boří proti morálce svých rodičů, snaží se osamostatnit, aby dokázali zpřetrhat všechny složité, tradiční a konvenční vztahy, musí být silnými osobnostmi
Návrat ze SSSR
- 1936
- velmi otevřeně kritizuje tehdejší společnost Ruska
- poukazuje na temné stránky Stalinovy diktatury
- pomáhá bořit mýtus o spravedlivém státě
- kniha vyvolala ostrou polemiku a nepřátelská vystoupení levicových intelektuálů
- ke kritice se připojil i S. K. Neumann
Jean Paul Sartre
- je představitelem existencionalismu
Nevolnost (Hnus)
- román
Zeď
- novela
- 1938
André Breton
Nadja
- román se dvěmi rovinami
- první je teoretická obhajoba surrealismu
- druhá je líčení autorova vztahu k dívce Nadje (pouze však duševní)
Anglie
- inklinace k modernímu románu
- tradice románu je obohacena utopismem
George Orwell
Farma zvířat
- za války toto dílo odmítlo vydat 20 vydavatelů, neboť se báli hněvu sovětského spojence
- bajka vyprávějící o farmě, kde vládnou zvířata
1984
- především touto knihou získal, ač posmrtně, svou slávu
- hl. hrdina Winston Smith, pracovník na ministerstvu pravdy
James Joyce
Dubliňané
- 1914
- soubor povídek
Portrét umělce v jinošských letech
- 1916
- svou tvůrčí metodou předznamenává nejznámější román Odyseus
- v této nové tvůrčí metodě je děj potlačen, autor se soustředí na vylíčení pocitů hlavních hrdinů na základě představ a řetězce asociace
- do jisté míry je autobiografickým románem
- hl. hrdina je Štěpán Dedal, mladý začínající spisovatel
Odyseus
- román
- jeho nejslavnější kniha
- moderní román
- v plné šíři zde byla uplatněna nová tvůrčí metoda
- forma deníkových záznamů
- hl. hrdina je muž středních let ze střední vrstvy, obyčejný, nenápadný, není ničím výjimečný, jen tím, že je to Žid a jmenuje se Bloom
- vyprávění jednoho dne, který Leopold Bloom strávil v Dublinu
- zažívá dobrodružství, potkává kamaráda, jdou spolu do hospody
- má manželku (Bloom) Molly, ale není mu věrná
- paralela s Homérovým Odyseusem
- i postavy jsou jakýmsi protikladem k Homérovu Odyseovi
Virginie Woolfová
K majáku
- hl. hrdinka paní Ramseyová
- důležité je moderní vylíčení její postavy a duše
- pohled sama na sebe a také pohled ostatních na ni
- reprezentuje anglický modernismus
- způsob jakým je hl. hrdinka vylíčena je typický pro moderní román
David Herbert Lawrence
- zasloužil se o odtabuizování sexu v literatuře
- Milenec lady Chatterlyové
Agatha Christieová
- 1890-1976
- nejproslulejší autorka detektivek všech dob
Past na myši
- původně Tři slepé myšky vznikly jako rozhlasová hra na žádost babičky nynější anglické královny
- povídka Tři slepé myšky vyšla poprvé ve stejnojmenné sbírce r. 1950
- za svého života nedala souhlas k jejímu překladu
Deset malých černoušků, Vražda v Orient-expresu, Vraždy podle abecedy
Rusko
Ruský realismus - návaznost na to nejlepší = Tolstoj
- socialistický realismus;na objednávku
Vladimír Nabokov
- mnoho povídek, pro něž je neobvyklé řešení zápletky
- nejslavnější román Lolita vypovídá o vztahu dospívající dívky a velmi zralého muže
Michail Bulgakov
- satirický, groteskní a filozofický román

Mistr a Markétka

- román zpracovává starý faustovský námět, zároveň se zde promítá biblický příběh o Pilátu Ponském a Ježíšovi, také se tam promítá satirický obraz ruské spol. 20. a 30. let
- je čtenářsky náročný
- byl vynikajícím způsobem převeden do dramatické podoby
Maxim Gorkij
- vynikající autor povídek a románů
- zpracovává tématiku bosáků (nejubožejší lidé)
- inspiroval i autory českého meziválečného románu
Ivan Bunin
- jedním z největších mistrů povídky ve světové próze
- jeho povídky se přibližují Čechovi a Gorkému, ale i Trugeněvovi
- jeho povídky připomínají báseň, obraz i hudbu zároveň
Humor a satira v české i světové literatuře
Římská literatura
Plautus - Komedie o hrnci
Pseudolus se stává předlohou pro Molièrova Lakomce
Aristofánes - Žáby, Lysistráta
Renesance
Shakespeare a jeho komedie - Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový
Francois Rabelaise - Gargantua a Pantagruel
Francois Villon - Velký a Malý testament
Miguel Cervantes - Důmyslný rytíř Don Quijote de laMancha (laskavá satira)
Molière a jeho komedie
Jean de la Fointain - Bajky
Literatura 19. století
Gogol - Revizor
Swift - Guliverovy cesty
Charles Dickens - Kronika Pickwickova klubu
20. století
prokletí básnící
Arthur Rimbaud
Charles Bodelaire - Květy zla
1. polovina 20. století
Shaw - Pigmalion
Stainbeck - Sladký čtvrtek, Pláň Tortilla
Patrik Ryan - Jak jsem vyhrál válku
Joseph Heller - Hlava XXII
David Lodge - Hostující profesoři
Charles Bukowski - Všechny řitě světa i ta má
Egon Ervín Kisch - Inkognito v Praze (autor divadelních her i humorných próz)
Česká literatura
satira - lit. umělecké dílo odsuzující výsměchem, sarkasmem, ironií, vtipem a nadsázkou záporné společenské jevy, lidské vlastnosti, vztahy apod.
základní žánry: satiry všeho druhu, píseň, aforismus, epigram, alegorický epos, humoristická povídka a humoristický román, parodie, apokryf, pamflet, veselohra, fraška, satirická komedie, groteska aj.
− rozpor mezi tragickým a komickým se uplatňuje v humoru v různých etapách v různé síle
− humor se postupně diferencuje
− satira je preferována zvláště v obdobích křiklavých sociálních nesrovnalostí
− v české lit. můžeme za reprezentanty satiry považoval autora Mastičkáře, K. H. Borovského, J. Haška, Voskovce a Wericha, části tvorby J. Kainara, V. Blažka, I. Vyskočila, M. Uhdeho, V. Havla
− tradice nesatirické - laskavého, idylického, poetického či recesního humoru - je daleko širší: od Národního obrození Štěpánek, Klicpera, Tyl, přes Vrchlického, Čapka, Poláčka po řadu autorů současných
Od počátku k národnímu obrození
− zlomek velikonoční hry Mastičkář ze 40. let 14. stol. zesměšňuje šarlatánské prodavače mastí
− pokrokovou tradici českého humoru prezentuje tzv. Hradecký rukopis
− veršované kázání Desatero kázanie božie předvádí kriticky hříchy, zvl. okrádání, Sedmsatir ořemeslnících a konšelích uplatňuje více vtip a humor
− z konce 14. stol. pochází veršovaná hádka Podkoní ažák, která dialogem ukáže bídu obou
Smil Flaška z Pardubic
− promluvil za vysokou konzervativní šlechtu ve veršované alegorii Nová rada
− sněm zvířat a ptáků radí, jak vládnout
doba husitská
− humor se objevuje zřídka - kupodivu spíš na straně katolíků, útočících svými parodiemi na husity
− ti užívají satiru ve svých písních či v pamfletech
humanismus a renesance
v tomto období satiru najdeme jen výjimečně, např. u latinsky píšícího Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
− jeho Satira k sv. Václavu tepala vady současníků
19. století
− v počátcích Národního obrození o humor a satiru usilují mnozí
v poezii Š. Hněvkovský, F. L. Čelakovský, J. Kollár
v próze V. M. Kramerius - vydává knížky lidového čtení
i v dramatu V. Thám, M. Kopecký
J. Jungmann se stává prvním teoretikem českého humoru a satiry dílem Slovesnost z roku 1820
v závěru Národního obrození se bohatě rozvíjí žánr veselohry
aktovky tvoří Jan Nepomuk Štěpánek - Pivovarv Sojkové nebo V. K. Klicpera - Divotvorný klobouk, Veselohra na mostě, každý něco pro vlast
− J. K. Tyl uplatňuje humor a satiru v hrách ze současnosti - Fidlovačka a zvláště pak v dramatické báchorce Strakonický dudák
realismus
− přeje politické satiře
K. Havlíček Borovský
− dílo Epigramy, věnované Církvi, Králi, Vlasti, Múzám a Světu
− politické popěvky a zvláště velké satirické skladby Tyrolské elegie, vyjadřující novátorsky - vtipně, ironicky, sebeironicky - charakter doby
Král Lávra, karikující zvůli jedince
− a nedokončený Křest sv. Vladimíra, narážející na soudobé poměry, hlavně zneužívání moci církve
Jan Neruda
v jeho díle se prolíná ironie satirický tón celým dílem, jak v básnických sbírkách Hřbitovní kvítí, Balady a romance, ve fejetonech Žerty hravé i dravé, tak zvláště v Povídkách Malostranských evokujících s humorem mj. svět jeho dětství
jeho divadelní hry neměly úspěch - ani situační komedie Ženich z hladu, ani Prodaná láska
Svatopluk Čech
uplatňuje satiru ve zvířecím eposu Hanuman
nebo v satirické alegorii Pravda
− z próz získal oblibu Pravý výlet pana Broučka do měsíce, parodie dobových utopických románů a Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do 15. století, satira na českého měšťáka konce století
Jaroslav Vrchlický
zaujal veselohrou Noc na Karlštejně
kritický realismus
v tomto období převažuje téma historické a venkovské
K. V. Rais
− napsal populární humorný román Pantáta Bezoušek o venkovanovi z Podkrkonoší, poznávajícím Prahu
Ladislav Stroupežnický
− proslul komedií z jihočeské vesnice Naši furianti
20. století
užívá humoru a satiry programově jako jednoho z nejvýraznějších prostředků, působících na čtenáře či diváka
− v první pol. 20. stol. najdeme humor a satiru v různých žánrech, minimálně však v poezii - u Nezvala
Jaroslav Hašek
próza začátku století našla podobu vrcholného satirického románu v Osudech dobrého vojáka Švejka, díle odsuzujícím válku
vytvořením postavy lidového vojáka se román vymyká ostatním
Hašek napsal rovněž množství satirických a humoristických povídek - Můj obchod se psy a jiné humoresky
− ve svých Dějinách strany mírného pokroku v mezích zákona vytvořil komickou mystifikaci
Vladislav Vančura
Rozmarné léto humoristické vyprávění z maloměstského prostředí, se přiblížilo poetismu
užívá jazykové hyperkorektnosti
Karel Čapek
− v Povídkách z jedné kapsy a Povídkách z druhé kapsy nepíše detektivku v prvém slova smyslu, jde mu spíš o pohled do duší zlodějíčků a dobráckých strážců zákona
− lehkost podání je také kořeněna shovívaným humorem
− v Apokryfech se kriticky vrací k známým motivům z bible, antiky atd.
− s humorem a parodií vytváří vlastní představu odlišnou od původní skutečnosti
Karel Poláček
− proslul svými satirami na maloměsto Dům na předměstí a románový cyklus Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město a Vyprodáno
− sžíravou kritiku oživuje humorem, který převládá např. v románu Michelup a motocykl, či v Mužích v ofsajdu
− především však v půvabném dílku Bylo nás pět
− po roce 1945 se humoru a satiře daří ne vždy stejně
− básnická tvorba opustila vážné téma až v 60. letech (písňové texty J. Suchý, J. Vodňanský)
− J. Kainar kritizuje maloměšťáka, např. ve sbírce Člověka hořce mám rád nebo ve výboru písňových textů Miss Otis lituje
− v 70. letech lze jen krotce komizovat
Jiří Žáček píše básně s prvky černého humoru, parodie, recese, či se zálibou v paradoxech
Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále
jemný humor je vlastní M. Horníčkovi Chvála Pohybu či F. Nepilovi Lipová alej
− ironii, satiru až grotesku obsahují prózy V. Škutiny, vzpomínajícího na svůj pobyt ve vězení Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů
výrazné komedie se objevují až v 60. letech
V. Blažek pracuje s pohádkovou nadsázkou Tři přání, metodu podobenství užil M. Uhde např. ve hře inspirované K. Havlíčkem Král Vávra
− typ absurdní parodie představují hry V. Havla - Zahradní slavnost
parodický princip též široce rozvinul v 70. až 80. letech I. Vyskočil
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 téra téra | 15. května 2008 v 20:57 | Reagovat

taky výborný!!!!:-)

2 fast fast | E-mail | Web | 4. ledna 2017 v 15:27 | Reagovat

Hello!

3 Viaghaw Viaghaw | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 22:47 | Reagovat

dapoxetine viagra with no buy

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra online</a>

    viagra law uk

4 Alexeyhaw Alexeyhaw | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 14:52 | Reagovat

my wife to cialis by mistake

      <a href=http://onlinecialiszrx.com/>cialis online</a>

    <a href="http://onlinecialiszrx.com/">cheap cialis</a>

    visit web site cialis pfizer

5 Moiseshaw Moiseshaw | E-mail | Web | 1. května 2017 v 6:14 | Reagovat

existe el generico del viagra

      http://viagrasaleznp.com/ - viagra online

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">buy viagra online</a>

    online real viagra where to

6 Nofaxhaw Nofaxhaw | E-mail | Web | 4. května 2017 v 20:57 | Reagovat

same day loans sunday

      <a href=http://nofaxpaydaynpz.com/>faxless payday loans</a>

    <a href="http://nofaxpaydaynpz.com/">faxless payday loan</a>

    123 payday loans

7 Refolhaw Refolhaw | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 6:12 | Reagovat

bester preis pfizer viagra

      http://buycheapviagralk.com/ -  buy viagra online

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> viagra coupon</a>

    in us viagra where get

8 Virtuhaw Virtuhaw | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 20:15 | Reagovat

cialis moins chere

      http://buycialisoponline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialisoponline.com/">buy cialis online</a>

    freie cialis proben kanada

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.