19.SVĚTOVÁ LITERATURA 2.POL. 20.STOL. a)

21. ledna 2008 v 18:19 |  Maturitní otázky - Český jazyk
19.SVĚTOVÁ LITERATURA 2.POL. 20.STOL.
- 2. polovina 20. století je reakcí na to, co se děje ve světě
- válka, otázka tzv. třetího světa, globalizace, politické rozdělení
- reakce na válku, problém mezilidských vztahů (řeší se tu otázka neschopnosti lidí mezi sebou vzájemně komunikovat, v souvislosti s tím se objevuje deprese, pocity úzkosti), mladší generace, chtějí se distancovat od těch nahoře (Amerika - beatnici, Anglie - rozhněvaní mladí muži), literatura magického realismu (jsou věci odporující zdravému rozumu, krize vědy a techniky), fantasy lit. (mýty, legendy, pověsti), sci-fi (vědecko-fantastická lit., převládá téma katastrofických vizí), experimentální lit. (formální lit., zkouší nové formy lit. vyjadřování, ve Francii vznikající nový román), lit. komerční (dobře zvládnuté knihy z řemeslného hlediska, ale na rozhraní umělecké lit.), lit. postmoderní (balancuje na hranici mezi lit. uměleckou a komerční lit, jsou zaměřeni proti avantgardě, jsou psány s cílem, aby si tam každý našel něco pro sebe, pro širokou masu čtenářů)
Téma války
Deník Anny Frankové
- Anna byla Židovka
- s rodinou žili v Amsterodamu
- 1942 měla být rodina deportována
- přátelé jim pomohli
- přibyla k nim další rodina
- nakonec byla rodina prozrazena
- v koncentráku Anna zemřela na tyfus
- poprvé vyšlo r. 1947
- psala jej 12, 13letá dívka
- 1959 byl natočen film
William Styron
Sophiina volba
- Stingo
- 22letý Jižan, který chce dobýt svět
- setkává se s Židem Nathanem a jeho přítelkyní Sophií
- román je napsán ve dvou rovinách
- snaha napsat román
- druhou rovinou je vyprávění Sophiina příběhu
Norman Mailer
Nazí a mrtví
- hrůzné zážitky z Tichomoří
- chtěl se zbavit úzkosti a proto o tom psal
Winston Churchill
- memoáry týkající se 2. světové války
- byl za ně oceněn Nobelovou cenou
- Dějiny 2. světové války
Michal Šolochov
- nositel Nobelovy ceny za lit.
- r. 1965 mu byla udělena za knihu Osud člověka
- rozsahem je to spíše novela
- příběh člověka, který se dostává do německého zajetí
Humanistická a satirická literatura
- kritika války pomocí humorného, satirického tématu
Patrik Ryan
Jak jsem vyhrál válku
- hl. postava Ernest Goodbody
- nastupuje do armády
- zjišťuje, že nebude dobrým vojákem
- paralela mezi Švejkem a Goodbodym
Josef Heller
Hlava XXII
- hl. hrdina je Yossarian
- popisuje nesmyslnost armádní mašinérie
- letecký zákon předepisuje určitý počet letů
- tento počet může splnit jen blázen
Vladimír Vojnovič
Život a neobyčejná dobrodružství Ivana Čonkina
James Clavell
Král Krysa
Existencionalismus
- francouzská a ruská literatura
- literatura a filozofický směr
- navazuje na tradice předválečného existencionálního románu
- směr, který navazuje na otázku smyslu lidské existence v bezcitném a chaotickém světě, ve světě, kde není dostatek komunikace
- často uvažuje o vztahu mezi člověkem a Bohem
- smyslem lidské existence je svobodná existence člověka
- důkazem toho, že člověk existuje je jeho čin
- smrt je brána jako svobodná volba, je to nedílná součást života
Albert Camus
Cizinec
- jeho nejslavnější román
- člověk zabije bezdůvodně Araba a je odsouzen
- je však smířen se smrtí, protože už nemá pro co by zůstával
- ví, že jeho čin byl špatný, ale nelituje, má všeho dost
Caligula
- bezcharakterní člověk, který razí své názory
Jean Paul Sartre
Bytí a nicota
- smysl lidské existence, absurdita náhody
Hnus (Nevolnost)
Zeď
- povídka
Řecko
Nikolas Kazantzakis
Řek Zorbas
- originální název Pestrá životní dráha Alexise Zorbase
- přeloženo do více než tří desítek jazyků
- román se odehrává během jednoho měsíce v r. 1943
- příběh mladého spisovatele
- přijíždí na Krétu, kde se setkává se Zorbasem (horník, tanečník, milovník vína a žen)
- rozhovory spisovatele s Řekem
- román je plný existencionálních úvah o životě, lidské svobodě, vlasti, lásce, náboženské víře…
- je velice aktuální i pro naši dobu v tom, jak se Zorbas vyjadřuje k nacionálním a národním otázkám
- jako mladík se zúčastnil Řecko-bulharské války
V literatuře je objevuje i parodie na existencionalismus.
Boris Vian
- měl blízký vztah k Sarterovi
Pěna dní
- inspirován životem Sartera a jeho přítelkyně
Neorealismus
- vznikl ve 40. - 50. letech v Itálii
- snaží se navázat na tradice realistické literatury
- je určitou reakcí na spol. poměry ve fašistické Itálii v čele s Mussollinim
- charakteristické rysy: detailní popis každodenního všedního života, klade důraz na sociální tématiku, snaží se postihnout drsnost charakterů obyčejných lidí, kteří pod hrubou slupkou skrývají citlivé a vnímavé srdce, duši
- spisovatelé pro charakteristiku svých postav používají lidový jazyk ulice (někdy až vulgární)
- ovlivnil i italský film a výtvarné umění
- nejslavnější režiséři italského neorealismu: Passsolini, Felini, Visconti
Alberto Moravia
- spisovatel
- jeho tvorba má široký záběr
Římské povídky
- lidé žijící na římském předměstí
- patří sem např. povídka Hříčky vedra
- hl. hrdinou je muž Ernesto
- je v poměrně těžké životní situaci
Římanka
- hl. hrdinka je Adriana
- román se odehrává v Itálii během 2. svět. války
- Adriana pochází z velmi nuzných poměrů a sní o životě plném bohatství a pohodlí
- přichází na to, že je možné uskutečnit tyto představy prací, kterou bude dělat
- stává se z ní prostitutka
- Míno - její milenec, se kterým čeká dítě
- Míno se zabije, Adriana je zklamaná, ale dítě si nechává a doufá, že bude dobrou matkou
Horalka
- hl. hrdinka je římská obchodnice Cesíra a její dcera Roseta
- popisuje cestu z Říma do Cesírininy rodné vesničky
- v 60. letech píše hl. romány s detektivními a milostnými zápletkami
- jsou velmi čtivé
- např. Nuda
Rozhněvaní mladí muži v anglické literatuře
- jsou mezi nimi i ženy
- jejich tvorba vykazovala rysy: prostřednictvím svých hrdinů se zlobili na někoho, zlobí se na morálku, která je postavena na přetvářce, na konvenčnost Anglie, na životní způsob jejich otců (získej dobrou práci, shromáždi majetek a o víc se nestarej), vadí jim, že všude se mluví o zlatém věku Anglie
John Osborne
Ohlédni se v hněvu
- divadelní hra
- byl první, který dal najevo, že se zlobí
- hl. hrdina Jimmi Porter (charakteristický typ rozhněvaného mladého muže)
- hněvá se na konzumní styl života
- jeho žena Alice čeká dítě, hněvá se na ni a ona mu nedokáže říci, že toto dítě čeká
- rozcházejí se
- Jimmi začíná žít s přítelkyní Helenou
- Alice o dítě přichází, setkává se s Jimmem a vypadá to, že spolu začínají zase žít
John Braine
Místo nahoře
- román (připomíná jeden z nejlepších psychologických románů Červený a černý)
- mladý muž se nechává strhnout společností, nabalí si ženu a ta s ním otěhotní
- společnost ho však ničí, on sám se ničí
- jeho bývalá přítelkyně spáchá sebevraždu
- on už se ale nedokáže vrátit, protože už je příliš zabředlý v této společnosti a síla peněz je mocná
- smutný konec
Život nahoře
- pokračování
- život na nejvyšších místech společnosti
John Waine
Pospíchej dolů
- román
- hl. hrdina vystudoval univerzitu, očekává se od něj, že své vzdělání zúročí
- střídá celou řadu profesí: myje okna, jezdí s náklaďákem…
- cítí se šťastný
- ne vždy je úspěšná společnost úspěšná v pravém slova smyslu (štěstí)
- není důležité být na vrcholu společnosti, ale zachovat si své kvality
K tomuto typu se řadí zvláštní žánr: Univerzitní román.
Dochází k rozvoji věd, vznikají univerzitní městečka.
Často parodické ztvárnění společnosti - univerzitní román.
David Lodge
- zakladatel univerzitního románu
Hostující profesoři
- hl. hrdiny jsou dva profesoři a jejich ženy
- je postaven na principu výměny
- profesoři si vymění nejen své univerzity, ale i své ženy
Kinsley Amis
Šťastný Jim
- výsměch atmosféře malé venkovské univerzity
- hl. postavou mladý muž bouřící se proti snobství, konvencím…
- paradoxně se dostává do vysoké společnosti sňatkem s bohatou ženou
Absurdní drama
- základní rysy:
nemá souvislý děj, nevysvětluje psychologickou motivaci hrdinů, nemá smysl hledat v promluvách jednotlivých postav nějakou logiku, znehodnocení (devalvace) jazyka - jazyk ztrácí svou sdělovací funkci
- všechny tyto rysy mají naznačit zákl. problém lidské civilizace mezi sebou komunikovat, aby se navzájem pochopili
- vznik je spojen s 50. a 60. léty
Václav Havel
- významný politik
- Zahradní slavnost, Audience
Samuel Becket
- r. 1969 dostal Nobelovu cenu za literaturu
- od r. 1937 žil v Paříži
- zákl. tématikou jeho her je pocit odcizení, pocit hrůzy z nepoznaného světa
- prostřednictvím jazyka svých postav se snaží vyjádřit únavu z lidí kolem sebe
Čekání na Godota
- opakují se obdobné absurdní situace
- tuláci Vladimír a Estragon na něco nebo na někoho čekají - na neznámého Godota, který by mohl změnit jejich beznadějný životní osud
- varující význam se stupňuje
- celkový pocit bezvýchodnosti - Godot nepříjde
Eugene Ionesco
- francouzský dramatik rumunského původu
Plešatá zpěvačka
- divadelní hra
- k napsání ho inspirovala příručka anglické konverzace
- všechno je zda naruby
- tragické věci se zlehčují, běžné věci jsou tabu, věci, které by mohly být tabu (sex, smrt), tabu nejsou
- hl. hrdiny jsou dvě manželské dvojice: Smithovi a Martinovi
- vyměňují si stokrát omleté fráze o dětech, politice, počasí…
- neschopnost říct si to, že jsou
- nesmysly, které se do situace vůbec nehodí
Nový román
- svojí stavbou má velice blízko ke absolutnímu dramatu
- je charakteristický pro francouzskou literaturu
- vzniká v 50. letech
- nejedná se o skupinu se společným programem
- jediné pojítko autorů je společný odpor proti kompozici tradičního románu 19. století
- charakteristické rysy: nemá téměř žádný děj, nemá ani vyhraněnou postavu hl. hrdiny, postavy často nemají ani jména a jsou označovány zájmeny (on, ona, ono), zobrazovaná skutečnosti je redukovaná na popis dějů, věcí bez jakékoli časové a logické souvislosti, motiv pátrání a bloudění (často zpracovává detektivní téma), často experimentuje s jazykem, postavy nemají vypracovanou psychickou stránku, jejich jednání je bez logické příčiny
- předchůdci: Franc Kafka, Marcel Proust
Alan Robbe-Grillet
- patří mezi nejznámější představitele nového románu
Gumy
- jeho nejznámější dílo
- vyšlo r. 1953
- charakteristický nový román - nemá žádný děj
- jak proběhla nevydařená vražda na prof. Diponta
- prof. se skrývá a najme si detektiva
- ten zastřelí Diponta (myslí si, že je to jeho domnělý vrah) a nikdo neví, kdo vlastně chtěl vraždit a proč
Beatnici
- domovské město je Los Angeles
- slovo beat má dva významy - zbitý, unavený životem
- blažený (snaha o únik z unavenosti životem)
- jako první užil toto slovo John Clenon Holmes na konci 40. let
- je zaměřena kriticky proti konzumnímu životu v Americe
- odmítají spol. s jejími dobrými mravy, nezkaženou morálkou
- hipster - označení pro člověka, který uznává, že absolutní svoboda může existovat jen mimo tzv. normální společnost
- squares - (paďouři) příslušníci konzumní společnosti, spořádaní lidé
- hledání vnitřní svobody
- vědomá snaha nějaké extáze (únik z unavenosti životem, prostřednictvím jazzu, rychlé jízdy v autě, drog, potulováním se…)
- většinou jsou ovlivněni filozofií zenbuddhismu
- snaží se, aby se nestali součástí konzumní společnosti - drogy, sex, alkohol
Jack Kerouac
- 1922 - 1969
- prohlásil o sobě, že je schizofrenní osoba
- vstoupil dobrovolně do války, ale nechtěli ho
- byl velice závislý na své matce
- narkoman, alkoholik
Na cestě
- kultovní román
- jeho vlastní zážitky
- hl. hrdina Sal Paradise
- Kerouac se ztotožňuje s hl. hrdinou (vypravěč)
- další postava Dean Moriarty (černoch)
- většina postav jsou známí a přátelé, nebo lidé, se kterými se kdy setkal
- vyšel r. 1957
- byl napsán na roli papíru
Dharmoví tuláci, Mág
Allen Ginsberg
- 6. 10. 1955 byla éra beatniků zahájena tím, že Ginsberg pozval do galerie básníky, umělce, kteří četli jeho (a nejen jeho) dílo
- jeho poezie se stává základem pro underground
- 1969 navštívil Prahu
- na jeho počest se slavil poslední majáles
- byl z naší republiky vykázán
- matka byla Židovka z Ruska
- měl slušné vzdělání (Columbia collage)
- jeho matka se dostala do psychologické léčebny a omezovala ho tím, trápilo ho to
Kvílení
- 1956
- nejznámější sbírka
- velmi naturální obrazy
- zachycuje krizové momenty sensibilního autora
Kadiš
- motlitba za zemřelé rodiče
- výklad nejkrásnějších básní
- vztah dospělého muže k matce
Lawrence Ferlinghetti
Lunapark v hlavě
- nejznámější sbírka
Charles Bukowski
- přibližuje se svou tvorbou k beatnikům
- otevřený, vulgární, obscénní jazyk
- nar. 1920 v Německu
- ve třech letech se přestěhovali do USA
- otec ho často bil
- 1939 maturoval
- za studií začal pít
- vystřídal mnoho zaměstnání
- byl zatčen, protože byl podezřen, že se vyhýbá vojenské službě
Všechny řitě světa i ta má
- 28 povídek
- je psána velmi vulgárním jazykem
- jeho vlastní zážitky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.