20. Rozvaha

21. ledna 2008 v 18:40 |  Maturitní otázky - Účetnictví
20. Rozvaha
Rozvaha (bilance)
Přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému okamžiku, většinou ke konci účetního období. Na levé straně rozvahy se zapisují aktiva, na pravé straně se zapisují pasiva.
Aktiva složky majetku
Pasiva zdroje (krytí)
Investiční majetek
Budovy, stavby, haly
SMV
Oběžný majetek
Výrobky
Zboží
Odběratelé
Pokladna
Běžný účet
Vlastní zdroje
Základní jmění
Cizí zdroje
Dlouhodobé bankovní úvěry
Krátkodobé bankovní úvěry
Dodavatelé
Zaměstnanci
Inventura
Zjišťování skutečného stavu aktiv a pasiv, jejich oceňování a písemné zaznamenání
a) fyzická - zajišťuje skutečný stav majetku (počítání, měření, vážení)
- je časová náročná, pracná a rozsáhlá
- použití ve skladě
b) dokladová - provádí se u nehmotných složek aktiv a pasiv (pohledávky, vklady u bank, …)
- podstata - stav zjištěný z našich záznamů si ověříme písemným potvrzením od jednotlivých odběratelů nebo peněžních ústavů.
Inventární soupis
Zhotovuje se u fyzické inventury, musí být řádně označen a podepsán osobami, které inventury dělaly.
Inventura
Původní fáze inventarizace, při ní provádíme skutečný stav majetku a závazků zjištěný inventurou se stavem účetním.
Inventarizace
Vyplývá ze zákona o účetnictví. Porovnání skutečného stavu majetku a závazků s účetním stavem a odstraněním rozdílů
a) skutečný stav - zjišťujeme fyzickou inventurou
b) účetní stav - je zapsán v účetních dokladech
Je to průkazný nástroj pravdivosti vedení účetnictví (stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví ke dni účetní závěrky odpovídá skutečnosti). Inventarizaci provádí podnikatelský subjekt v soustavě jednoduchého i podvojného účetnictví sám. U větších podniků stanoví k jejímu provedení inventarizační komisi.
Druhy inventarizací:
z hlediska rozsahu: a) úplná inventarizace (veškerý majetek a veškeré závazky)
b) částečná inventarizace (prováděna u některé čísti majetku či závazku)
z hlediska času: a)řádná inventarizace - prováděná pravidelně v předem stanovených lhůtách
další člení inventarizace: a) průběžná inventarizace - jen u některých druhů majetku, např. materiál, zboží
b) periodická inventarizace - základní forma inventarizace
c)mimořádná inventarizace - provádí se jen v mimořádných případech, např. personální změny Inventarizace se provádějí v zásadě jednou ročně, obvykle k 31. 12. Existují však určité výjimky - zásoby - průběžně během roku
V pokladně se inventarizace provádí 4 x za rok. U ostatní hmotný majetek 1x za 2 roky.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Monika Monika | E-mail | 17. prosince 2008 v 11:08 | Reagovat

Rozvaha

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.