22. Literatura Sci-fi

21. ledna 2008 v 18:21 |  Maturitní otázky - Český jazyk
22. Literatura Sci-fi
Prvky:
· technické prvky, které nejsou dostupné nynější civilizaci. Vynálezy ohrožující člověka, odpovědnost vědců za neprověřené pokusy a nepromyšlené zásahy, které mohou vyvolat řetězové reakce
·náhled do budoucnosti
·ovládne stroj člověka nebo člověk stroj
·kosmické lety v kosmických korábech
·katastrofální přelidnění Země a lidské kolonizování vesmíru
·nesnáze, které člověka čekají na cestě za neznámým světem, kdy se život dovede přizpůsobit nejfantastičtějším podmínkám a je nekonečný
·vznik galaktických impérií
·život myslících bytostí, v jejichž existenci v kosmu člověk věří a touží po setkání s nimi
·kontakt, komunikace, prolomení bariéry neporozumění-různé formy, jaké by mohl tento kontakt mít (tyto představy se postupem času mění)
·soužití různých civilizací a kultur, utváření nových druhů s určitými vlastnostmi (kyborg-člověk, který by byl schopen přežít i na Marsu, Android-umělý člověk)
·tématika zabývající se genetickým inženýrstvím, nesmrtelností, epidemiemi, cestování časem (př. Osoba politicky nepohodlná je odeslána do vězeňského tábora v prvohorách)
·spekulace, zda zásah do chodu historie společnosti může přinést užitek nebo nenapravitelné škody
·představy o budoucích lidech, ale i představy rozumu v jiné než lidské podobě (př. Na planetě se vyvine rozum v podobě moře)
·apokalyptická témata: zničení planety, na jejíchž troskách se pár posledních jedinců lidské rasy snaží zachránit lidské pokolení
Historie:
O tom, kdo byl prvním autorem tohoto žánru se vedou různé teorie. Jisté je, že mezi prvními průkopníky byla Mary Shelleyová s dílem Frankenstein a Edgar Allan Poe se svými povídkami. Dalšími pokračovateli byl nepochybně Jules Verne a jeho současník Herbert George Wells. Jules Verne psal svá díla spíše pro mládež, ale i přes nekomplikovnost tvorby a prostotu příběhů předpověděl množství budoucích vynálezů a událostí. Herbert George Wells se zabýval se svou Válkou světů problémem budoucí evoluce člověka a různých katastrofických vizí. Českým nejúspěšnějším autorem byl Karel Čapek, tvůrce slova "robot", které bylo převzato a je dodnes používáno po celém světě.
Ve 30. letech 19.století začaly vznikat první organizace podporující tento žánr, toto období je často nazýváno jako "Zlatý věk vědecko-fantastické literatury". Nejlepší podmínky a také nejvíce autorů se v této době objevilo ve Spojených Státech Amerických. Američtí autoři se spolčovali do různých skupin a v první polovině 20.století se vzájemně podporovali a společně se probojovávali..

Autoři Sci fi a fantasy

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Edgar Allan Poe (1809-1849)
- horory, humoristické povídky, působivá obraznost, hudebnost a symboličnost, Pro deduktivní a přísně logický postup Poeových hrdinů při odkrývání tajemství jsou jeho povídky považovány za první detektivky
povídky s prvky sci-fi:Von Kemplen a jeho objev, Příběh z rozeklaných hor
Clifford Donald Simak (1904-1988)
- v jeho tvorbě jsou lidé moudří a mimozemšťané neobávaní-jde o komunikaci, ne o válku, tvorba se ličí od ostatních jemností ducha a absencí nepřátelství, venkovské prostředí-sf idilista
- novinář, tvořil hlavně ve 40. a 50. letech
40.-50.léta: Prstenec kolem Slunce, Přestupní stanice, Velký dvorek,

Ztracená věčnost

Robert Anson Henlein (1907-1988)
"Můžeš mít mír. Můžeš mít svobodu. Ale nikdy nepočítej s tím, že bys mohl mít obojí naráz."
- voják na moři, pak pracoval všude možně, začal tvořit okolo 40.let. Většinu jeho děl řadíme do "historie budoucnosti", během 2sv spolupracoval s Asimovem, několikrát byl oceněn cenami Hugo
povídky:Linie života, Logika Impéria, Občas to někde bouchne, Gulf
Metuzalémovy děti-novela 40.let
Romány pro mládež: Raketová loď Galileo, Hvězdný kadet(zfilmováno),
Cíl:Měsíc(zfilmováno), Občan Galaxie
Romány (50.-70.léta):Vládci loutek (zfilmováno), Dvojník, Hvězdná pěchota, Kočka, která prochází zdí, Až za slunce západ plout(vzpomínková)
John Wood jr. Cambell (1910-1971)
- v r 1937 začal vydávat jeden z nejznámějších časopisů-Astounding Stories, do kterého kupoval povídky od nejznámějších autorů a pomohl jim tak k vzestupu
Alfred Elton van Vogt (1912-2000)
- jeho dílo u nás téměř neznámé, dílo 50.a60.léta
Okřídlený muž, Výrobci zbraní, Vládci času
Frederick Pohl (1919- )
-editor, agent v New Yorku, ve 40.letech redaktor ve sci-fi časopisech (založil časopis If), patřil mezi Futuriány, v 70.letech byl prezidentem organizace SFWA a v 80. WSF, vytvořil cenu za překlady-Karel, 1992-oceněn jako Velmistr žánru
romány: Man plus-kolonizace Marsu, kyborgové, Sága o Heecheech: Gateway, Za horizontem modrého jevu, Setkání s Heechee, Anály Heechee, Gateway Trip, Budoucnost New Yorku
Frank Patrick Herbert (1920-1956)
- kameraman, lovec ústřic, reportér, editor spisovatel
trilogie o pouštní planetě Arrakis: Duna, Spasitel Duny, Děti Duny
pokrač. Božský imperátor Duny, Kacíři Duny, Sněmovní planeta Duna
novely: Cíl:prázdnota, Heisenbergovy oči, Poskakující hvězda
Isaac Asimov (1920-1992)
- jeho rodiče museli emigrovat z Ruska, protože byli židé (1923)
- snažil se popularizovat vědu, jeho jazyk je stručný
3 Asimovy zákony robotiky (slovo "robot" převzal od bří Čapků):
1.Robot nesmí ublížit člověku, nebo svou nečinností způsobit aby mu bylo ublíženo
2.Robot musí bezpodmínečně poslouchat příkazů člověka, pokud nejsou v rozporu
s prvním zákonem
3.robot musí dbát o svou vlastní existensi, pokud to není v rozporu s prvními dvěma
zákony
sbírky povídek o robotech: Já, robot!, Zbytek robotů
série detektivek:Ocelové jeskyně, Naahé slunce, Roboti Úsvitu, Roboti a
impérium (klasické detektivky v exotickém prostředí)
série knih o Nadaci (historie lidstva v budoucnosti): Nadace, Nadace aříše, Nadace na hranicích, Druhá nadace, Nadaace a Země, Předehra k Nadaci
Konec věčnosti, Ani sami bohové, Dvěstěletý člověk
Ray Bradbury (1920- )
- Básnický jazyk, nikdy nekladl důraz na fyzikální věrohodnost prostředí a děje
-zkoumal člověka, jeho morální úroveň, různost povah a charakterů, jeho psychologické meze, použití fantastického "kdyby"
- publikoval do sf magazínů, povídkář, zkratková kresba lidských charakterů, lidské malosti a velikosti, science fiction, fantasy, magický realismus, pohádka, surrealistická poezie, příběhy plné děsu a tajemna, něžné, křehké, humorné
Marťanská kronika, 451 stupňů Fahrenheita-totalitní spotřební společnost, Ilustrovaná žena, Ilustrovaný muž, Slunce a stín, Kaleidoskop, Pampeliškové víno
Robert Silverberg (1936- )
- píše už od mládí, přispíval do mnoha časopisů, věnoval se i literatuře faktu
- používal prvky jako cestování časem, ale hlavně - cesta do nitra člověka, napsal více
než 100 sci-fi knih
Trny, Časový skokani, Proti proudu času, Skleněná věž, Svět uvnitř, Umírat v nitru(poválečná Amerika)
Přepracované Asimovy povídky: Soumrak, Dítě času, Pozitronický člověk
Michael Crichton (1942- )
- režisér, scénárista, knihy psány na základě důsledného studia daného oboru, všechno zfilmoval
Velká vlaková loupež, Člověk na konci, Jurský park, Ztracený svět, Koule

VELKÁ BRITÁNIE

Mary Wollstonecraft Shalley (1797-1851)

Frankenstein-kombinace gotických a vědeckofantastických prvků

Herbert George Wells (1866-1946)
.- profesor, hodně nemocný, jeho díla mají silný sociální podtext, nesnášel tehdejší kastovní systém v Anglii, v podstatě byl teoretickým tvůrcem tanku dnešní podoby (pásy), při 2SV spolupracoval s Churchilem na obranných prostředcích
Stroj času-možné důsledky společnosti uměle rozvrstvené na třídy s různými privilegii
Ostrov dr.Moreaua-úvaha o tom, co je to "lidství"
Neviditelný-vykreslení agresivního cholerického typu člověka bez svědomí a bez jajkékoliv zpětné vazby, je výraznou prychologickou studií

Válka světů

První lidé na měsíci

Diktátor- předobrazem této knihy byl Hitler se Stalinem
S rozumem v koncích-poslední kniha, ovlivněna svržením první atomovvé bomby na Hirošimu, literární a sociologický testament
John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973)
- prozaik, filolog, kritik, profesor na Oxfordské univerzitě, fantasy
Hobit aneb cesta tam a zase zpátky,
Pán Prstenu: Společenstvo prstenu, Dvě věžě, Návrat krále, -na základě germánských a keltských mýtů

Silmarillion, Nedokončené příběhy

Adous Huxley (1894-1963)
- z vyšších vrstev, "Duševní dědictví činí každou lidskou bytost jedinečnou, a jedinečnost jednostlivce je zákl.předpokladem svobody."
- v mládí téměř oslepl, později se stal scénáristou, inspiroval se Benitem Mussollinim, který bojoval proti kontrole porodnosti za účelem získání lidské síly pro připravovanou válku, 1937 se přestěhoval do USA
- v padesátých letech experimentoval s psychedelickými a halucinogenními drogami (na základě těchto experimentů napsal několik děl:Brány vnímání, Nebe a Peklo)
- upřednostňoval myšlenky před postavami a příběhem
Konec civilizace, Báječný nový svět-utopie, často srovnáváno s Orwellem,
George Orwell = Eric Arthur Blair (1903-1950)
- policista v Barmě, život mezi pařížskou a londýnskou chudinou
Barmské dny, Hold Katalánsku-reportáž
ve 40.letech: Farma zvířat-satiricko-alegorický obraz stalinismu, 1984-otřesná antiutopická vize budoucího totalitního světa, který ovládá člověka včetně jeho myšlení
John Wyndham (1903-1969)
- věřil, že "člověk se na světě ocitl pouhou náhodou a že záleží jen a jen na něm, co ze své existence vytěží", psal "vědeckofantastické morality", často srovnáván s H.G.Wellsem, katastrofické a invazní romány

Midwichské kukačky, Kukly, Den trifidů

Arthur Charles Clarke (1917- )

- za 2sv sloužil jako radarový instruktor, téměř profesionální astronom a duchovní otec komunikačních satelitů, SF začal psát po roce 45, záliba ve sportovním potápění a od r.1956 žije na Srí Lance, zbývá se i zkoumáním záhadných jevů
Město a hvězdy, Měsíční prach, Setkání s Rámou, Rajské fontány, 2001:Vesmírná Odysea, 2010:Druhá vesmírná Odysea, 2061:Třetí vesmírná Odysea
Douglas Adams (1952- )
- populární mezi internetovou komunitou, studia v Cambridgi, velice humorný styl, pracuje pro televizi a zabývá se polovyhynulými ptáky
Stopařův průvodce po Galaxii- na deskách, kazetách, knižně
Restaurant na konci vesmíru, Detektivní kancelář Dirka Gentlyho
Terry Pratchett (1948- )
- novinář, spisovatel, humoristické fantasy romány s originálními postavičkami, vyprávění bez násilí a krveprolití
Cyklus Zeměplochy:Barva kouzel, Lehké fantastično, Čaroprávnost

RUSKO

Arkadij Natanovič a Boris Natanovič Strugačtí (1925-1991, 1933- )
-všechno společně, scénáře k mnoha vědeckofantastickým filmům, tématika kosmických letů a perspektivy vědeckého a technického pokroku, individualizace charakterů, věrohodnost, humorné pojetí, utopická literatura, tragický konec hrdinů je vyvážen morální silou-"optimistická tragédie", satira, humor
Planety nachových mračen, Les, Obydlený ostrov, Brouk v mraveništi, Miliardu let před koncem světa, Piknik u cesty, N.A.U.Č.N.O.-zkoumání vědeckými metodami jevy jako Baba Jaga, létající koberec

FRANCIE

Jules Verne (1828-1905)
- Nantes, rodina právníka (nevycházel s otcem), zajímal se o novinky vědy, otec ho zabezpečil podíly na burze, cestoval, problémy se synem (polepšovna), zemřel na cukrovku, 1.myšlenka ponorky, prozaik a dramatik, víra v technický pokrok
Deset tisíc mil pod mořem, Ocelové město, Dva roky prázdnin, Děti kpt. Granta

POLSKO

Stanislaw Lem (1921- )
-stále doplácel na politickou situaci, psal povídky související s válkou a okupací, napaden z nedostatečného příklonu k dobovému pojetí socialistického realismu, členem SFWA, emigroval do Německa (1981), kde vydal spoustu knih, které nemohly v tehdejší atmosféře v Polsku vyjít, do češtiny ho překládal Jaroslav Simonides
Astronauti, K mrakům Magellanovým, Planeta Eden, Solaris, Kyberiáda, Nepřemožitelný, Fantastika a Futurologie, Fiasko

ČESKÁ REPUBLIKA

Karel Čapek (1890-1938)
- beletrie, která měla lidi upozornit na fašismus a nebezpečí Hitlerovy vlády, blízská budoucnost lidstva, psal, překládal a přispíval do novin, sci-fi literaturu psal hlavně v druhém období své tvorby (1.pol.20.let), utopická a románová tvorba
- se svým bratrem vymysleli slovo "robot"
RUR, Továrna na absolutno, Krakatit, Věc Makropulos, Válka s Mloky, Bílá nemoc
Ludvík Souček 1926-1978
- prozaik a publicista, pop.-naučná lit., lit. faktu (Velké otazníky, Tušení souvislostí)
Cesta slepých- trilogie, Bratři Černé planety, Zájem Galaxie, Operace Kili
Ondřej Neff (1945- )
- překladatel, spisovatel, redaktor, scénárista, založil měsíčník Ikarie (1990-1993 byl jeho redaktorem), profesně se věnuje internetu - internetový denník Neviditelný pes, začal psát v 70.letech, je držitelem ceny akademie SF za rok 1998 (Tma)
Podivuhodný svět Julese Verna, Něco je jinak, Jádro pudla, Čtvrtý den až na věky, Měsíc mého života, Milénium-trilogie, Reparátor, Bůh s.r.o., Tma
Jan Weiss
Dům o tisíci patrech
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 hráč hráč | 12. června 2016 v 12:07 | Reagovat

moc mi to nepomohlo

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.