4. RENESANCE, HUMANISMUS,POBĚLOHORSKÁ LITERATURA V ČECHÁCH

20. ledna 2008 v 20:19 |  Maturitní otázky - Český jazyk
.
4. RENESANCE, HUMANISMUS,POBĚLOHORSKÁ LITERATURA V ČECHÁCH
Česká renesance a humanismus
Od 1/2 15. stol. - do zač. 17. stol.
- renesanční názory se u nás neprosadily, silný vliv katolické církve, důraz se klade na vzdělanost, chce rozvíjet schopnosti jedince a touho po vzdělání.
Literaturu dělíme na:
a) literaturu naučnou
b) literaturu zábavnou
Naučná literatura
- psána latinsky
Jan z Rabštejna
"Dialogus" - rozmluva 4 šlechticů o politických poměrech.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - vyšší šlechtic, dvořan, básník a prozaik, cestovatel, psal filozofické prózy, ódy a elegie.
Jan Campanus Vodňanský - rektor KU, později Þ Zikmund Winter - Mistr Kampánus.
Česky psaná literatura nauková
Viktorín Kornel ze Všehrd (1560 - 1620)
- pochází z Chrudimi, vzdělaný měšťan, univerzitní mistr, právník a překladatel. Přeložil knihu Jana Zlatoústého "O napravení padlého" - v předmluvě vyslovuje požadavek, aby se čeština stala stejně dokonalá jako latina.
Dílo:
1. "O právech súdech a dckách Země České knihy devatery" - dcky - zemské desky - zákony. První česky psané právnické dílo ve kterém podporuje měšťanstvo proti šlechtě a zdůrazňuje myšlenku že i chudý se má těšit právní ochraně.
Jan Blahoslav (1523 - 1571)
- biskup jednoty bratrské, znalec jazyka, mnohostranný vzdělanec.
Dílo:
1. "Filipika proti misomusům" - bojová řeč proti odpůrcům vzdělání, obhajuje nutnost vzdělanosti. Filipika = výmluvná řeč s pádnými důkazy.
2. "Gramatika Česká" - soubor poznatků o spisovném jazyce doplněná sbírkou přísloví.
3. "Muzika" - první teoretické dílo o hudbě.
4. "Šamotulský kancionál" - obsahoval asi 70 duchovních písní.
5. Přeložil z Řečtiny "Nový zákon", tím dal podnět devíti učencům jednoty bratrské aby přeložili zbývající části bible, tak vznikla Þ "Bible kralická" (šestidílka), jazyk Bible kralické byl používán jako spisovný jazyk na Slovensku až do 1/2 19. století (bibličtina).
Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599)
- profesor historie na KU, překladatel a tiskař. Tajný stoupenec JB, nakladatel, je autorem "Kalendáře historického". Jeho manželkou byla dcera tiskaře Jiřího Melantricha z Aventina.
Jiří Melantrich z Aventina
- nakladatel a tiskař. První tištěná kniha u nás v Plzniv roce 1468"Trojánská kronika".
Česky psaná literatura zábavná
- cestopisy
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
- vzdělaný dvořan, malíř, hudební skladatel, účastník stavovského povstání - popraven.
Dílo:
1. "Cesta z království Českého do Benátek odtud do země svaté, země Judské a dále do Egypta"
Václav Vratislav z Mitrovic
Dílo:
1. "Příhody Václava Vratislav z Mitrovic" - cestoval do Cařihradu s císařským vyslancem císaře. Tam byli obviněni ze špionáže, uvězněni a zase vykoupeni a zpět šli pěšky.
Václav Hájek z Libočan
přešel ke katolické církvi.
Dílo:
1. "Kronika Česká" - začíná příchodem Čechů a končí roku 1526, domýšlel nebo vymýšlel osudy historických posta - je to poutavě psané dílo, ale není historicky věrné.
Doba od 60. let 16. století se nazývá dobou Veleslavínskou.
ČESKÁ POBĚHOLORSKÁ LITERATURA
Jan Amos Komenský (1592-1670)
- narodil se v Uherském Hradišti
- hodně studoval
- 1616 vysvěcen na kněze
- odchod do Amsterodamu, kde umírá
- v posledních letec života propadl náboženství
- studoval v Přerově později v Německu
- učil se ve Folnecu
- pozván do Anglie, měl provést reformu školství, končí neslavně., přerušeno rozbroji v Anglii, odchází do Švédska-nová koncepce školství a učebnic
- odchod do Uher-ukazuje se, že jeho metody nejsou 100%, ani po dvou letech děti nic nenaučil,odchod do Lešna- hodlá se usadit, velký požár, Komenský přichází o řadu spisů, majetku…-odchod do Holandska-prožívá zde zbývající část jeho života
- byl několikrát ženat,asi 20 dětí
- myšlenkově předběhl svou dobu, byl pro jeden společný jazyk
- snaha vytvořit mapu Moravy, snaha o perpetum mobile
- znal dílo Koperníkovo, v dílech s ním polemizuje
- tvorba-4 etapy:
1.část literární - úvahy a filosofie
"Listové do nebe"-1619, soubor pěti fiktivních dopisů, píše je chudina Kristovi
(o rovnoprávnosti),odpovědi Krista - posílá na Zem rady
"Truchlivý"-1612, sledování společnosti, sociální poměry
"Labyrint světa a ráj srdce"-alegorické dílo, fiktivní příběh založeny na fantazii.
- Spravedlnost, Mámení, Poutník, Soudce,..Hlavní postavou je Poutník,
který chce poznat svět. Setkává se s dvěma alegorickými postavami
Všezvěd Všudybud - ztělesňuje touhu člověka po poznání, jeho
partnerem je Mámení- zkresluje pohled na svět, snaží se poutníkovi
nasadit "růžové brýle". Poutník vidí jak realitu tak zkreslení, putuje do
kruhového města rozděleného na okrsky. V každém žije určitý typ lidí
(povahové rozvrstvení). Seznamuje se s tím, že lidé jsou ve své
podstatě zlí, závistiví. Setkává se i s neobvyklými věcmi - osud. Osud
losuje budoucnost všech lidí. Vidí lidi¨, kteří vypadají jako maškary
(mají na hlavě zvířecí hlavy-liška, prase…). Snaží se dostat na hrad
bohyně Moudrosti - je zklamán. Nakonec z města utíká a nastává
druhá část- Ráj srdce. Člověk se schopen najít radost jen sám v sobě
( v duši a v srdci).
"Hlubina bezpečnosti".česky psané, dílo duchovní, oddanost Bohu
"Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské"- závěť matky k svým dětem, 1650, existence
nějaké jednoty není v Čechách možná, alegorická závěť
"Kancionál"-zpěvník, určen pro potřeby Jednoty Bratrské
2.část-didaktické spisy, pedagogické, učebnice
"Didaktika magma"-Velká didaktika ,1617, o tom jak vyučovat
"Informatorium školy mateřské" -1630, pro matky, vychovatelky nejmenších dětí
"Janu a linguarum"-Brána jazyků,1631, nové metody výuky(z praktického života)
"Orbit pictus"-Svět v obrazech,1658, návrh nového pojetí učebnic (obrazová forma)
"Schola ludum"-škola hrou, 1664, 8her
"Opera didactica omnia"-Všechny spisy didaktické
3.jazykovědné práce
"Thesceurus lingnae Bohemicem"- Poklad jazyka českého, shořel, neobvykly rozsah
"Moudrost starých Čechů"(2000 přísloví a rčení), sběratelská činnost 19.století
"O poezii české"- traktáty, 1620 (1955 nalezeno)
4.pansofické a všenárodní snahy (celosvětový zájem o vyřešení válek)
"Cesta světla"-1641, program,příprava vševědy
"Plán vševědy"-1643,pansofie
"Anděl míru"-ironická snažení (snaha o mírová jednání)
"Všeobecná porada o nápravě věcí lidských"- poč.1644,nedokončil, 7 oddílů (vševěda,
všenáprava, všemluva……1935)
další práce: Leningrace, Sheffred, Halle, rukopisy, korespondence,…
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.