6. romantismus ve světové literatuře

20. ledna 2008 v 21:04 |  Maturitní otázky - Český jazyk
6.romantismus ve světové literatuře
Romantismus = umělecký směr, ale i životní postoj

Časové vymezení ve světě i u nás

1. 30 let 19. stol
Společenské okolnosti jeho vzniku
- pronikání myšlenek Velké francouzské revoluce a osvícenských ideálů
- lidé však byli zklamáni nástupem kapitalismu, jeho mocí a dravostí
- zdálo se, že zlikviduje postupně vztahy mezi lidmi a odcizuje jedince od okolního světa
- romantismus stojí v opozici proti názorům klasicismu a osvícenství
Preromantismus
- přechodná éra mezi klasicismem (směr aristokracie, klade důraz na rozum,
preromantismus - směr měšťanstva, klade důraz na citové prožitky a hodnoty
jedince) a romantismem
= pestrý umělecký prou 2. pol. 18. stol.
- od rozumu se přechází k citu, fantastičnosti a sentimentalismu
- zdroje preromantické tvorby - lidová tvorba, z přírody, z fantazie, z historie
- motivy: krajina hřbitovní, hrůzostrašné hrady a zámky, poutníci, mniši
- příroda bez zásahu člověka, zájem o všechno exotické
- historie (hodně dávná) - Řecko, Homér, báje
- Shakespeare
- nejvíce ve Francii, Německu a Anglii
Francie
CHATEAUBRIANTT - ATALA (o lásce divocha a jedné dívky)
ANTOAN PRÉVOST - PŘÍBĚH RYTÍŘE DES GRIEUXE A MANON LESCAUT (vzdá se lásky pro peníze) - přepracováno Nezvalem - Manon Lescaut
JEAN - JACQUES ROUSSEAU - EMIL ČILI O VÝCHOVĚ (představuje ideálního vychovatele a vychovávaného => "lidská povaha je v podstatě dobrá, pokud není zkažená civilizací. Kritika, nakonec zničen)
O SMLOUVĚ SPOLEČENSKÉ
(nositel práva chudý člověk)
JULIE NEBOLI NOVÁ HELOISA
(román v dopisech, o lásce, jak se chovat, prožít život naplno, obsahuje líčení přírody, dílo typicky preromantické)
Německo
JOHANN WOLFGANG GOETHE
- básník, dramatik, prozaik, vědec, vystudoval práva
- nešlechtického původu, přesto veliké úspěchy (důkaz)
- přírodní vědy, dějepis, lidová slovesnost
RŮŽIČKA - mladík obdivuje červenou růži, utrhne ji a ona uvadne
PROMETHEUS - přemýšlí o spravedlnosti okolo smrti Promethea
divadelní hry: GÖTZE VON BERLINGEN
eposy: HEŘMAN A DOROTA
próza: UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA
- dopisy Werthera a jeho dívky, spáchá sebevraždu
VILÉM MEISTER - LÉTA UČEDNICKÁ
LÉTA TOVARYŠSKÁ
- při svých problémech se nezabije, odolává
drama: IFIGENIE NA TAURIDĚ
FAUST
- filosofická báseň v dramatické podobě
- Jan Faust - v Praze doktorem, celý život se učil
- pro své blaho dá duši ďáblovi, vše díky Mefistovi
- poučil se, že je lepší se snažit o blaho jiných
FRIEDRICH SCHILLER
- přátelil se s Goethem
- lyrika - vznešené lidské city, myšlenky a ideály:
ÓDA NA RADOST
- dramata ze současnosti, protest proti tiranii vlády, osobnímu bezpráví
VALDŠTEJN
tragédie: ÚKLADY A LÁSKA
drama: DON CARLOS
LOUPEŽNÍCI - Karel Moor, hraběcí syn, připraven intrikami bratra o otcovu důvěru, snoubenku, dědická práva
- touží se pomstít - vůdce loupežníků
- činy hraničí se zločinem, bojuje za svobodu, proti pokrytectví, útlaku
Rusko - I.A.KRYLOV - BAJKY

Romantismus

Podstata: - došlo k rozporu mezi snem a skutečností,
- základním romantickým pocitem je zklamání, rozervanost, jedinec se dostává do rozporu se společností, cítí se nepochopený se svými ideály (= krása a láska), hrdina uniká do světa fantazie, do budoucnosti, nebo se upírá do minulosti, hrdina hledá smysl života v Bohu.
- tématika: Gotika a návrat ke středověké kultuře, děj je situován do exotických krajů, do cizích zemí, velká pozornost se věnuje přírodě a její kráse, romantický hrdina touží po lásce, ale nemůže dojít k jejímu naplnění, protože miluje jen svůj ideál
- subjektivizace hrdiny - autor vkládá své city, pocity, myšlenky do úst svého hrdiny a je s ním ztotožněn
- hledání inspirace ve folklóru, podstata je hudebnost a barevnost, drama nevzniká vůbec
Znaky romantismu
- obracel se k iracionalitě
- zobrazuje konflikt jedince a společnosti
- cítí marnost, nemožnost využít své schopnosti, hledá východiska:
- příklon k přírodě (rozpoutání živlů, extrémní podmínky)
- exotika, minulost
- fantazie (nadpřirozené jevy)
- mystika (nábož. představy)
- lidová slovesnost
- národ
- touha po osvobození člověka i národa
- řešení milostných vztahů
- tajuplnost
- postavy z okraje společnosti
- poezie: verše o přírodě, lyricko-epická povídka BYRONSKÁ
- próza: historická povídka
nebyly romány rozsáhlé
romantické drama - křečovité řešení situace
ICHFORMA
subjektivnost
- obohacení literatury - jazykové vyjádření (archaismy)
- hudba: Ludwig van Bethowen, Schubert, Schopén
- malířství: Goya
= životní postoj nad zklamáním
Světoví romantikové
Anglie
- záliba v tajuplnosti, vynořit se a potom zmizet
George Gordon BYRON
- cestoval (odešel od své aristokratické rodiny, nelíbil se mu způsob
života v ní), život skandální
CHILDE HAROLDOVA POUŤ
- cestopis, hlavní postava se ztotožňuje s autorem
- zážitky, jak to tam vypadá, jak se národ staví ke svobodě
- řada dalších povídek - hrdinové x bohům, vyšší vrstvě
KORZÁR, DŽAUR, MANFRED, KAIN, LARRA
- pesimismus
Pery Bysshe SHELLEY
- mladší, rebel, utopil se velice mladý
- jeho poezie vyvinutý smysl pro přírodu
- láska k moři
ODPOUTANÝ PROMETHEUS - nepřijal trest, odpoutal se
Walter SCOTT
- nejdříve básnické skladby PANNA JEZERNÍ
IVANHOE - historický román z doby vlády Richarda Lvího srdce. Spor
mezi saskou a normanskou šlechtou.

Amerika

- mnohé společné s Evropským romantismem, vyžívání v tajemnu, ale ne rozpory mezi snem a skutečností, hrdinové se stávají "supermany", happyendy
- indiánská otázka: Jak nahlíží na indiány 1) krvelačný divoch
2) noblesní divoch
- Cooper - autor POSLEDNÍ MOHYKÁN - indiánská tematika; Anglie proti Francii o Ameriku, Francouzi najímají indiány. Láska mezi indiánem a dívkou
- Longfellow - PÍSEŇ O HIAWATE JOVI
- Irwing - OSPALÁ DÍVKA - indiánská tematika
- Alan Edgar Poee - báseň HAVRAN, povídky JÁMA A KYVADLO, VRAŽDY V ULICI MORGUE
Francie
- zklamání hrdiny z milostných vztahů
- lidé spojeni nějak s Napoleónem
První větev - tradiční (nerevoluční):
ALFRED De MUSET - obrací se ke křesťanství
ALEXANDER DUMAS st. - upírá se k minulosti
- velká historická díla HRABĚ MONTE CHRISTO
TŘI MUŠKETÝŘI
Druhá větev - revoluční:
VICTOR HUGO
- zakladatel kritiky
- svobodyuyslný
- odsuzoval franc. společ. vztahy
CROMWELL - drama
VÝCHODNÍ ZPĚVY
ZPĚVY SOUMRAKU - soucit s chudými, o svobodu se má bojovat
- novinové články
- próza: CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI
- Quasimodo - zvoník, nenáviděný, kněz Frollo se ho
ujal, F se zamiluje do E, ale Q také
- Esmeralda - tanečnice - miluje plukovníka Féba
- F se chce pomstít E - má být upálena, umírá, Q s ní
- obdivování kamenného krajkoví
- láska Kvasimóda k Esmeraldě
- kontrast: ošklivost krása, dobro zlo, láska nenávist
BÍDNÍCI
- člověk, který z hladu ukradl chléb, dostává se na galeje
- uprchne, Javér - chce ho najít, jeho živ. cíl, seznámí se
s prostitutkou, ona nedostatek peněz, chce jí pomoci,
ona zemře
- téma: ponížení člověka, revoluční myšlenky, špatná
výchova, úpadek společnosti
93 - román, období francouzské revoluce
- o povstání ve Vendé, sedláci
DĚLNÍCI MOŘE
- samotář - bojuje proti přírodním živlům
- boj rybáře s chobotnicí
MUŽ, KTERÝ SE SMĚJE
ALFRED De MUSSET
ZPOVĚĎ DÍTĚTE SVÉH OVĚKU
- autobiografický román, subjektivita hrdiny, hledá smysl života, upírá
se k lásce, je ale zrazen a zrazuje někoho, kdo ho miluje
HENRY STENDHAL
- umělec, který se snažil zobrazit milostné zážitky hrdinů
ČERVENÝ A ČERNÝ
- o mladíkovi z venkova z nízkých poměrů, stává se knězem, nakonec popraven
VĚZNICE PARMSKÁ
Rusko
Alexander Sergejevič PUŠKIN
BUCHČISARAJSKÁ FONTÁNA
VZPOMÍNÁNÍ V CARSKÉM SELU
- poté významný úředník na ministerstvu zahraničí, nudilo ho to
- básnická díla - kritika cara - car ho poslal na Krym (malárie), vedlo se mu ale dobře, psal poezii o ženách
OBDIV KE KRÁSNÝM ŽENÁM
GAVRILIÁDA - popisuje pochybnosti o neposkvrněném početí Panny Marie
Þ trest - vesnice Michaljovské - psal pohádky
O ZLATÉ RYBCE
- do konce života sledován
- lyrika: básnický deník
filos. básně (politika,...)
- lyricko-epické povídky: pod vlivem Byrona
KAVKAZSKÝ ZAJATEC - Čečenka provádí Puškina po Kavkazu, vyvede ho a skočí ze skály
CIKÁNI - šlechtic opovrhuje svým prostředím
MĚDĚNÝ JEZDEC - inspirace osobou Petra Velikého
- román ve verších
POLTAVA - boj za svobodu
RUSLAN A LUDMILA - ruský princ, hledá Ludmilu, kterou unesl čaroděj, vznik opery i filmová verze
KAPITÁNSKÁ DCERKA - insp. W.Scottem
BĚLKINOVY POVÍDKY - ze života prostších lidí
PIKOVÁ DÁMA - opera Čajkovského
EVŽEN ONĚGIN
bohatý šlechtic, vychován pro život ve spol.
- začíná se nudit životem ve společnosti, odjíždí na venkov
- dopis od strýčka, chtěl ho mít za nástupce na venkově, ujal se tedy majetku, seznámil se s Lemskij
- Taťána ho chtěla, on ji odmítl, spor s Lem., koketoval s jeho manželkou Olgou, souboj Þ Lem. umírá
- potkává po době Taťánu, on ji chce, ale ona jeho ne
M.J. LERMONTOV
- po smrti Puškina napsal protest carovi - poslán na Kavkaz
- ve 27 letech zemřel
DÉMON - pluje pod oblaky, zamiluje se do Tamary a zabije jejího ženicha, vystavena pokušení
lyricko-epická skladby HRDINA NAŠÍ DOBY
- Pečorin, považuje se za lepšího než druzí
- způsobí neštěstí jedné ženy, prohlášen za zbytečného
Polsko
ADAM MICKIEWICZ
- vlastenec, ilegální diskuse x ruskému carovi Þ vyhnanství do Ruska
KONRÁD WALLENROD - byronská povídka
PAN TADEÁŠ
- ve starém Polsku mezi 2 rody, 2 mladí lidé přátelé, rody se zpřátelí
- myšlenky mesianismu - utrpení bude vykoupení svobody ostatních evrop. států
USA
E.A. POE
- folklór, záhadno - až hrůzno
- zakladatel hororového a detektivního žánru
HAVRAN - báseň
- osamělý muž ve věži v zámku, večer ho navštěvuje havran
- povídky: JÁMA A KYVADLO
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.