7.ČESKÁ LITERATURA V 30.-50.LET. 19.STOL.

20. ledna 2008 v 21:04 |  Maturitní otázky - Český jazyk
7.ČESKÁ LITERATURA V 30.-50.LET. 19.STOL.
Obecná charakteristika :
- 30.-40.léta - odpor proti absolutismu (kancléř Metternich)
- 1848 - vyvrchiölení národního obrození - vznik politických stran liberální a radikální
- 50.léta - bachovský absolutismus
-
Josef Kajetán Tyl
- narozen 1808 v Kutné Hoře
- zemřel 1856 v Plzni
- tvůrce českého realistického dramatu
- jeho profesorem byl V.K. Klicpera
- studoval na filozofické fakultě
- studia díky divadlu nedokončil
- dva roky putoval s kočovnou společností
- události 48-49 ho usadily, byl do nich zapojen
- byl především dramatik a novinář
- pracoval v časopise Květy
- další časopis Vlastimil
- Pražský posel - časopis
Strakonický dudák
- dramatická báchorka
Kutnohorští havíři aneb krvavý soud
- námětem byla vzpoura havířů v 15. století
- zpracovává toto téma, když se bouří dělníci v továrnách na Smíchově
- historická hra
Jan Hus
- historická hra
- historická postava, ale vyslovuje požadavky a cíle národa v současnosti
Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka
- Fr. Škroup napsal hudbu
- objevuje se zde píseň Kde domov můj
Paličova dcera
- se sociálním námětem
- drama ze současného života
Rozina Ruthardova
- povídka
1840 - vyšlo dílo Rozervanec
reakce (parodie) na Máchu
Karel Jaromír Erben
- nar. 1811 v Miletíně
- zemřel 1870
- vystudoval práva
- během studia se seznámil s Palackým
- spolupracoval s ním
- stal se archivářem města Prahy
Tvorba
a) vědecká: zabýval se především literárními a politickými dějinami a národopisem
b) sběratelská: snažil se rekonstruovat původní podobu lidové slovesnosti
Prostonárodní české písně a říkadla
Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských
nedokončený soubor českých pohádek
c) původní: básnická sbírka Kytice (nejde v ní o poezii ohlasovou; patří sem např. báseň Záhořovo lože; byla určitou (uměleckou) polemikou)
Základní motivy Kytice
vztah mezi lidmi
víra v lidský osud a nezměnitelnost tohoto osudu
různé podoby mateřské lásky
otázka viny a trestu
láska odčiňuje vinu a trest
pokání může trest zmírnit
Má dvě složky: křesťanská (láska, víra, odpuštění)
mystická (po vině přijde trest)
Používá pravidelného rýmu. Jednodušší než Máchův Máj. Jednoduché metafory a přirovnání. Vyjadřuje se ve zkratce. Často používá zvukomalbu.
Karel Hynek Mácha (1810-1836)
-narodil se v chudé rodině v Praze a vystudoval práva
-během studií psal básně,hrál divadlo,rád cestoval(hlavně pěšky)
-nastoupil jako praktikant do Litoměřic k soudu
-těsně před svatbou zemřel na zápal plic
dílo :
-původně psal německy(studia) básně - nebyly zveřejněny
- SVATÝ IVAN (1831)
- MÁJ
-lyrickoepická báseň
-hlavními postavami jsou Vilém a Jarmila
-je sestaven z několika částí (úvod-1a2,intermezzo,závěr)
-prozaická díla
-KAT (původně měl v úmyslu napsat 4.dílný román o jednotlivých hradech,ale realizoval pouze jeden-Křivoklát)
-CIKÁNI (román o životě společenských vydědenců)
-MÁJENKA
Karel Havlíček Borovský
- nar. 1821 v Borové u Přibyslavi
zamřel 1856
v Praze vstoupil do kněžského semináře
rozčarován odchází
1843-44 byl vychovatelem v Rusku
po návratu redaktorem
zvolen do říšského sněmu
1851-55 byl vypovězen do Tyrolska (pro ostrou kritiku rakouské vlády)
Epigramy - lyrický žánr, kde se ve zhuštěné formě vyjadřuje za pomoci satirického zobrazení názor na kulturní, sociální… poměry
jsou věnovány církvi, státu, vládě, oblasti umění (múzám), světu jako takovému
Satirické politické skladby
Tyrolské elegie
Křest sv. Vladimíra
Král Lávra
groteskno - v organický celek se spojují jevy, které se podle zdravého rozumu navzájem vylučují
hyperbola - nadsázka
karikatura - satirický obraz jevu nebo osoby
parodie - zesměšnění, napodobení zlehčujícím způsobem
Král Lávra
z irské pohádky
karikatura na státní systém (na panovníka)
Tyrolské elegie
- popis cesty K.H. Borovského do Brixenu
Křest sv. Vladimíra
- satira na absolutismus
inspiraci vzal v Nestorově letopisu - stará kronika
líčení jak car Vladimír zničil sochu Peruna, který byl symbolem pohanství
Perun - služebník Vladimíra
Božena Němcová
- 1820 narodila se ve Vídni
1862 zemřela v Praze
rozená Barbora Panklová
mládí prožila v Ratibořicích
1837 provdána za Josefa Němce
měla sním čtyři děti: Hynka, Karla, Theodora a Jaroslava
odešla od manžela
žila s dětmi v bídě a hladu
1. báseň Ženám českým (vůbec 1. dílo)
- sbírala lidovou slovesnost
Sběratelská činnost
1. vydaná kniha Národní báchorky a pověsti
Slovenské pohádky a pověsti
Obrazy z okolí domažlického
Próza
společný jmenovatel všech povídek byla snaha zobrazit kladného člověka
Dobrý člověk (povídka)
- Chýže pod horami
Divá Bára (povídka)
Karla
Pan učitel
Babička
nejznámější dílo
novela
vyšla v r. 1855 (po smrti synka Hynka)
cílem bylo ukázat harmonický život prostých lidí, vzor dokonalosti člověka
V zámku a v podzámčí
1856
příjezd Skočdopolových z Prahy na zámek - nová šlechta
realistický pohled na skutečnost, ale v závěru idealizace (romantická představa světa usmířeného = vliv utopického socialismu)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.