8. Světový realismus

20. ledna 2008 v 21:05 |  Maturitní otázky - Český jazyk
8.Světový realismus
Životní a umělecký přístup, realita jako objekt umění, Do popředí se dostává díky krizi romantismu - autoři již nechtějí hledat pouze ideál, ale i poznat vztahy ve společnosti. Staví se k životu jako k procesu - VÝVOJ, nic není dáno, vše se vyvíjí, V 19. stol. nárůst zájmu o teorii real.Počátky real. kolem 1830 v Anglii a Francii spojeno s rozmachem přírodních a technických věd - využití v průmyslu, spolehlivost exaktních věd a důvěra v ně a obecně ve smyslové poznání, snaha zachytit skutečnost (proplétání života jedince a společnosti - zájem o člověka - humanismus ) duševní a citový rozvoj člověka, sociální, národní, civilizační a jiné problémy. Snaha otevřít všem.Realismus typizuje postavy a snaží se zachytit obecné zákonitosti. Odraz realismu můžeme vidět u Homéra, Canterburských povídek, pikareskní román, Shakespeare, osvícenství. Realismus se doplňuje a záreveň odporuje s romantismem (Stendhal, Puškin, Havlíček, Němcová ). Duševní život je výslednicí výchovy a prostředí.
Někdy nazýváme real. kritickým realismem. Autoři reagují na problémy, zabývají se dříve tabuizovanými věcmi ( Zola-Dreyfussova aféra, TGM-Rukopisy), užívá se věcný jazyk, realismus zasáhl všechny evropské kultury, autor není účasten- objektivní, snaha o analýzu skutečnosti, nové výrazové prostředky (archaismy, slang, vulgarismy), hrdina je průměrný člověk nebo skupina, vyskytuje se v určitém životním prostředí(dělník, inteletuál), časově ze současnosti, hlavní žánry : román a drama
druhy : a) venkovský
b) měštanský a buržoazie
c) historický
Co ovlivnilo tehdejší myšlení a významní fil. :
A) POZITIVISMUS - Jen to je skutečné co lze dokázat smysly (A.Comte- zakladatel
sociologie)
B) Charles Darwin (Evoluční teorie), Pasteur (lékařské metody)
C) Herbs Spencer - Život a vesmír jsou v neustálém pohybu, vývoji v procesu zdokonalování
a zatracování méně dokonalých
D) Hyppotite Taine - vliv dědičnosti, prostředí a rasy ( =Zola)
E) NATURALISMUS - podmíněnost existence vnějšímy podmínkami-determinismus,
základem všeho je hmota, člověk je produkt pudů a prostředí, Zola- experimentální román- Medandské večery- manifest natural.
Přechod od romantismu k realismu 40.-50. léta 19.stol., nazývá se ideální realismus ( vidí realitu, ale idealizuje ji), fil. Hegel, nové sociální teorie ( Owen- utopistický socialismus )

Anglie

- počátky realismu Defoe a Swift, panování král. Viktorie, Británie byla nojmocnější kapitalistickou zemí světa, kritičtější díky rozporům v buržoazii, ke konci vliv Marxismu, polemika s ekonomickými a sociálními principy kapitalismu, náboženství ztrácí vliv na literaturu, Anglie se stává dílnou světa, ohromný ekonomický kapitál v bankách, odcizení vztahů - vznik městské společnosti, chartisté - stoupenci The People's Charter, základní sociální a občanské požadavky dělníků

Charles Dickens

- proti otroctví, používá symboly (mlha, moře, bláto), vůdčí motivy, opakující refrén
Kronika Pickwickova klubu - satira,kontrast bodrého sluhy a naivního slušného pána
David Copperfield - zážitky z dětství
Duch Vánoc - morální podtext, skrblík, zjevení ducha vánoc, změna postoje k životu
Malá Doritka

William Makepeace Thackeray

Trh marnosti - alegorické dílo, kontrast 2 postav, temperament,podnikavost X pasivita,
dobrosrdečnost
Kniha o snobech - přetvářka, paralela chudina

Thomas Hardy

Casterbridgeský starosta - námořník v opilosti prohrál ženu, změní život, chce se oženit, ozývá se jeho bývalá žena, stará se o dceru, začne znovu pít

Robert Luis Stevenson

- novoromantik Podivuhodný příběh Dr. Jekylla a Hyda

Francie

Honoré de Balzac

věřící, práva, nakladatel, ideál silné autority, royalismus a kolonismus
Lidská Komedie - obraz morálních, lidských, rodinných i společenských vztahů, hl.role
peníze, předmluva LK je manifest romantismu
Otec Goriot - majetný majitel, dcerám dáv majetek, zůstává opuštěn, Rastignac, Vautrine,
encyklopedický román, charakteristika podle jazyka
studie mravů :
scény ze soukromého života (Ztracené iluze)
z pařížského života (Lesk a bída kurtizánů)
politický a vojenský, venkovský
filosofické studie :
Šagrénová kůže - o tom co si může člověk dovolit
analytické studie - fyziologie manželství
-2500 postav, rytmus a vývoj
drama Spekulant

Gustave Flaubert

analytik lidských vztahů, usiluje o vytříbenost, objevuje prázdnost měštáctví
Paní Bovaryová - psych. příběh,žena si vezme doktora, je zklamána, nudí se, otráví se, literární typ- bovarismus (člověk žijící v umělém světě)
Citová výchova - autobiografické rysy, rozčarování měštáctvím

Guy de Maupassant

neorealista, kritika koloniální politiky, sociální tém., psal do novin, mistr povídky
Miláček - novinář šplhá pomocí žen po společenském žebříčku
Kulička - prostitutka zachrání kočár před přepadnutím, ignorace dobrého skutku

Alexandr Dumas

Dáma s kameliemi - dívka je otcem nucena k prostituci, determinace prostředím, otec ji vydírá

Edmont Rostand
Cyrano z Bergeracu - Cyrano je básník, velký nos, přitel je krásný, bere si Roxanu, na konci života se doví pravdu

Emile Zola

vrchol realismu, představitel naturalismu, zkoumání lidí, vzorem Balzac, zabývá se pozitivismem, chce pokračovat v LK v nových podmínkách, experimentální román
Tereza Racquinová - determinace prostředím, experimentální medicína
Rougon-Macquartové - 1200 postav, silná expresivita, dopředu vytvořil rodokmen, matka labilní, otec silný, milenec alkoholik, Zabiják(alkohol),Germinal(tragédie,horníci,stávka)
-odráží se sociální dění, Manifest naturalismu - Medanské večery
1897- Dreyfusova aféra, obvinění ze špionáže, Zola proti- Žaluji-dopis presidentovi, odsouzen, rozbouřeno veřejné mínění, zemřel na otravu plynem

Rusko

odraz ruského samoděržaví, touha po svobodě

N.V. Gogol

Arabesky - příběhy lidé ve velkém městě, hl. p. úředníci, nadsázka, Nos-nemá nos, může ztratit práci, Plášt- nový kabát ukraden, možnost vyhození
Mrtvé duše - morálka statkářů, satira na korupci,
Revizor - drama, Chlestakov je považován za revizora, nechává je v tom
I.S. Turgeněv
představitel západnictví,témata lásky s smyslu života, vězněn za nekrolog ke Gogolovi
Lovecké zápisky - sociální kritika, povídky
Rudin - román, problémy ruské inteligence, intelektuál snaží se žít podle myšlenek, umírá na barikádách
Šlechtické hnízdo - společensko kritický román
V Předvečer - společenský román, potřeba činu, snaha udělat něco důležitého
Otcové a děti - spol-psych. román, konflikt 2 generací, odráží rozpor názorů v Rusku, kritika systému
F.M. Dostojevský
popisuje lidi v krizových situacích, ke konci života se kloní ke konzervatismu, vysoká morální úroveň, předchůdce moderního románu
Zločin a trest- psychol-filosof. román, obžalovává přílišný individualismus mládeže, Raskolnikov-
student práv, zabije pro peníze, seznámí se s dívkou, lidé se dělí na elitu a
masy, vzdor proti bohu-titanismus
Idiot- Lev Myškin (kontrast), chce dělat dobré skutky, považován za idiota
Běsy- polemika s Otcové a synové
Bratři Karamázovi - vrcholné dílo, otec a 4 synové, každý z nich je typ, zápletka 1 ze synů zabije otce, Dmitrij(alkoholik), Ivan (ruský faust, neexistuje bůh), Aljoša(hledá víru), Smerďakov( vrah, žádná hluboká myšlenka)
I.A. Gončarov
Oblomov - pasivní zbytečný člověk, přežívá život, dobrosrdečný, -oblomovština(pasivita)
L.N. Tolstoj
postavy slouží k vyjádření ruské povahya živ. fil., fatalismus v díle Nataša Rostovová
úloha člověka v historii, má člověk schopnost změnit dějiny ?, proti kultu osobnosti, vítězství nevybojovali generálové ale vojáci, tolstojovství-životní styl, přešel k buddhismu, Chelčického učení- pravda se nevybojuje ale duchovně, exkomunikován z církve, ideolog revoluce, proti carovi, setkal se s TGM, souhlasí s Gándhím
Vojna a mír - 4dílný román, na pozadí histor. událostí ukazuje ruskou společnost, rodina
Bolkonských, historický román,napoleonův ústup (Napoleón, Kutuzov)
Anna Karenina - *Bovariová, skáče pod vlak, manžel odhalí nevěru, krize citů
A.P. Čechov
lékař, obnovil žánr ruské humoresky, mluví o osudových okamžicích -náhlé prozření, žije zbytečně, využití jmen hla. postav, povídky krátké a hutné, síla tkví v psychologii postav
Spát s spát - povídka o dívce co musí sloužit, nemůže se vyspat, vražda dítěte
Višňový sad - kněžna Raněvská, sad je symbolem tradicea soudržnosti rodiny, podnikání
nejde, chudnou
Pavilon 6 - psych. léčebna, nepohodlní lidé

Racek- Constantin, snaha realizace, neuplatní se- sebevražda

Strýček Váňa - profesor si vezme ženu, milenec Váňa, chtějí spáchat spolu sebevraždu
Polsko
pozitivismus

Henryk Sinkiewicz

oživení vlastenectví, milostné vztahy, rytířské prvky, Nob. cena
Křížáci - 15.st. války proti německým křižákům, líčení bitev, Poláci obhajují křestanství ale
křižáci maskují loupeže
Quo Vadis - příběh z Říma,NC, o útisku křestanů
Pouští a pralesem - toulání chlapce a dívky, uneseni araby
USA
rozvoj průmyslu, nová generace - procitnutí ze snu

Mark Twain ( Samuel L. Clemens )

z chudých poměrů, tiskař, drsný humor, lidový hrdina, nejdříve cestopisné romány

Dobrodružství Toma Sawyera

D. Huckelberryho Finna - vzpomínky z dětství, maloměsto

Princ a Chuďas - z Anglie, umírá král, princ se vymění s chuďasem

Wiliam Sydney O'Henry

psal ve vězení, povídky,
Vzpomínky žlutého psa

Stephen Crane

vliv naturalismu, sociální problémy
Magie děvče z ulice - sociální nerovnost, v NYC v chudinské čtvrti
Rudý odznak odvahy - psychol, z období občanské války, mladík Fleming, je zaslepen ideologii, utíká, dospívá, podruhé už ví proč jde do války, odheroizoval válečnou tématiku, položil základy amer. válečného románu (Hemingway)
Severské národy
Henrik Ibsen (nor)
Peer-Gint - dobrodruh, neschopen zvládat překážky, sní a vše promarní (lásku Solvejžinu), prolínání pohádkového světa s filosofickými úvahami o životě
August Strindberg (švéd)
Červený pokoj - román, kritika společnosti
Selma Lagerlöfová (švédka)
NC, Gosta Berling - o lehkomyslném a dobrém člověku
Hans Christian Andersen (dán)
Pohádky mého života - vzpomínková próza
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.