8. Účtování daní

21. ledna 2008 v 18:35 |  Maturitní otázky - Účetnictví
8. Účtování daní
účt. skupina 3 -pohledávky a závazky vůči správci daní skupina 34, sledují se podle jednotlivých daní
341 - daň z příjmu PO
342 - Ost. přímé daně pro daň z příjmu FO a srážková daň
343 - nepřímá daň DPH
345 - Ostatní daně a poplatky - silniční daň, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací,
účtování DzP PO- účet 341 přímá daň:
Účetní jednotka platí obvykle zálohy na daň z příjmu podle výše daň. povinnosti v předchozím roce a to buď čtvrtletně nebo měsíčně (%z mzdy). Účet 341 může mít v roční účetní závěrce jak pasivní zůstatek (nedoplatek na dani), tak i aktivní zůstatek (přeplatek na zálohách). Vyrovnání nedoplatku nebo přeplatku je účetní operací následujícího účetního období. Případný přeplatek se může účetní jednotce po dohodě se správcem daně započítat do zálohy v dalším daňovém období, případně ho i započítat na nedoplatek na jiné dani.
účtování:
Daňový závazek z běžné činnosti 591 / 341
Daňová pohledávka z běžné činnosti 341 / 591
Daňový závazek z mimořádné činnosti 593 / 341
Daňová pohledávka z mimořádné činnosti 341 / 593
Odvod daně (popř. záloh) 341 / 221
účtování DzP FO - účet 342- Ostatní přímé daně:
Daň z příjmů FO zúčtovává (v průběhu účetního období zálohově) účetní jednotka za plátce, tj. zaměstnance, popř. družstevníky a pracující společníky. Tato daň není přímo součástí nákladů účetní jednotky, ale sráží se plátcům z jejich hrubé mzdy ze závislé činnosti či z podílu na zisku, které mají charakter odměny ze závislé činnosti. Podobným způsobem se účtuje i srážková daň, kterou je povinna účetní jednotka uhradit za plátce (např. zahraniční dodavatele z faktur za služby, které podléhají srážkové dani, nebo z podílů na zisku společníků, z dividend akcionářů apod.)
účtování:
srážka daně 331,366,364,321 / 342
odvod sražené daně 342 / 221
úhrada čisté mzdy zaměstnancům 331,366,364,321 / 221
účtování majetkových daní
nemovitostní 532 / 345
silniční 531 / 345
dědická 538 / 345
darovací 538 / 345
z převodu nemovitostí 538 / 345
úhrada daní (výpis z účtu) 345 / 221
nepřímé - DPH (343)- sleduje se u plátců daně. Daň na vstupu se účtuje na straně MD jako nárok na odpočet - daňová pohledávka. Daň na výstupu se účtuje na straně D jako daňový závazek. Vztah k finančnímu úřadu je pak na úrovni salda mezi daňovým odpočtem a daňovým závazkem. Daň se účtuje podle daňového dokladu, který dokumentuje daňový základ (tzv. zdanitelné plnění) a výši daně. Za uskutečnění dani podléhajícího plnění je poskytnutí, předání služby či zboží, nebo jeho úhrada. Vznik daňové povinnosti je vázán na ten z výše uvedených případů plnění, který nastane dříve. Analytická evidence se vede podle rozdělení na daň na vstupu/výstupu a dále podle sazby daně základní/snížená.
spotřební daň - podléhají ji pouze vybrané výrobky (tabákové výrobky, uhlovodíková paliva, víno, lihoviny). Účtuje se na účtě 345 -
Ostatní daně a poplatky obdobným způsobem jako DPH, tj. jako daň na vstupu - daňová pohledávka a daň na výstupu - daňový závazek.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Josef Josef | E-mail | Web | 9. října 2013 v 10:53 | Reagovat

Já osobně jsem měl s daněmi vždy trochu problém a dokud jsem si nezařídil vedení účetnictví, tak jsem v tom plavaů

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.