Anglické citáty

18. ledna 2008 v 20:35 |  Citáty a přísloví

anglické citáty

Don´t worry ,be happy (nedělej si starosti, buď šťastný)
• Never again will my tears fall for you...(Už nikdy nebudou moje slzy padat kvůli tobě)
• Fallen angel go to the hell. (Padlí andělé jdou do pekla)
• You can run, but you can´t hide..... (Můžeš utíkat ale neschováš se)
• That you know my NAME dosen´t mean that you know ME. (to že znám moje jméno neznamená že znáš mě)
• You ask me what is wrong and I said NOTHING, then I turned aroun and whispered EVERYTHING.(zeptal jsi se mě co je špatně já jsem řekla NIC pak jsem se otočila a zašeptala VŠECHNO)
• I hid my feeling behind a smile. (Schovala jsem své pocity za úsměv)
• Wisch I could be a better person. (Přeji si, abych mohla být lepší osoba)
Every man gotta right to decide his own destiny. (Každý člověk má právo rozhodnout o svém vlastním osudu)
• Not even the shortest moment can be lived again.If you don't use it, you will probably waste the whole life. (Ani sebekratší okamžik nelze prožít znovu.Nevyužiješ-li ho, promarníš nejspíš celý život.)
• That which does not kill me, makes me stronger. (co mě nezabije, to mě posílí)
• You were born an original. Don't die a copy. (narodil ses jako originál.nezemři jako kopie)
• Nobody can be perfect. Embrace your imperfections, they make you who you are. (Nikdo nemůže být dokonalý. Obejmi své nedokonalosti, dělají tě tím, kým jsi.)
• Sometimes the good you do don't do you any good. (Někdy to dobré, co děláš, ti nepřinese vůbec nic dobrého.)
• To prove his love for her, he climbed the highest mountains,swam the longest rivers and dived the deepest seas.She got a divorce:He was never home. (Aby jí dokázal svou lásku, šplhal na nejvyšší hory, plaval po nejdelších řekách a potápěl se v těch nejhlubších mořích.Dosáhla rozvodu: Nikdy nebyl doma.)
• While there's life there's hope. (Dokud je život, je i naděje.)
• It is better being an optimist and being wrong,than being a pessimist and being right. (Je lepší být optimista a mýlit se, než být pesimista a mít pravdu.)
• Never, never, never, never give up. (Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej.)
• Life = first half is ruined by our parents, the other half is ruined by our children. (Život = první polovinu nám znepříjemňují rodiče, tu druhou půlku zase děti.)
• Tell the world what you intend to do, but first show it! (Neříkej světu, co chceš udělat. Udělej to!)
• Every man dies. Not every man truly lives. (Každý člověk zemře. Ne každý člověk opravdu žije.)
• You are never given a dream without also being given the power to make it true. (Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit.)
• A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. (Lež může oběhnout půlku světa, zatímco pravda si teprve obouvá boty.)
• Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. (Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes)
• Sometimes we hurt the ones we love. (Občas zraňujeme ty, které milujeme.)
• Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain. (Pokud někdo tvrdí, že jej slunce činí šťastným, tak ještě nikdy netančil v dešti)
• This is the tomorrow you worried about yesterday.And now you know why. (Tohle je ten zítřek, kterého ses včera bál. A teď už víš proč.)
• Don't eat yellow snow ! (Nejez žlutý sníh !)
If you are going through hell.... keep going... (Pokud procházíš peklem... nezastavuj se..)
• Sorry, I can´t be perfect. (Sorry,ale já nemúžu být perfektní)
• Just because I´m not crying dosen´t mean that I´m ok. (To, že nepláču, ještě neznamená, že jsem v pořádku.)
• You can run, but you can´t hide... (Můžeš běžet, ale neschováš se.....)
• Where can you run to escape from yourself? (Kam máš běžet, abys utekl sám sobě?)
• Wisch I was as invisible, as you make me feel. (Přál(A) bych si být tolik neviditelný(á) , jak se kvůli tobě cítím.)
• I can by only myself....sorry if that is hell for you. (Mohu být jen sám sebou... sorry, jestli je to pro tebe peklo.)
• Good girls are just bad girls who don´t get aught ( Dobré holky jsou jen špatné holky,které nebyly chyceny)
• I would die for you ( Zemřela bych pro tebe )
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Lucina <3 Lucina <3 | E-mail | 4. února 2010 v 19:50 | Reagovat

Tell the world what you intend to do, but first show it! (Neříkej světu, co chceš udělat. Udělej to!)  

Oprava česky: Řekni světu co chceš udělat, ale první to udělej!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.