Příručky českého jazyka, literatury, slovníky a jejich rozdělení

23. ledna 2008 v 6:26 |  Maturitní otázky - Mluvnice/gramatika

Příručky českého jazyka, literatury, slovníky a jejich rozdělení

A) Výkladové slovníky - Příruční slovník jazyka českého je náš největší soudobí slovník. Sčítá devět svazků, čtvrt milionu hesel abecedně řazených do dvou sloupců na 10 824 stranách. Celý tento, nejen pro jazykovědce, nenahraditelný kolos váží přibližně (první vydání) 20,75 kg. Tento slovník především informuje o významu hledaného výrazu s následující větou jako příkladem využití, většinou citací některého z českých autorů.
Materiál k sestavení tak velkého díla byl shromažďován od roku 1911. Nejstarší citáty jsou z roku 1770. Příruční slovník poprvé vycházel v letech 1935 až 1957 v sešitovém vydání.
B) Slovník spisovného jazyka českého je zařazován do skupiny tzv. středních slovníků. Je to osmisvazkový slovník současné spisovné češtiny sestavený v letech 1957-1971 a od předchozího slovníku se liší doplněním např. odborným termínů a novotvarů a nezařazením již nepoužívaných výrazů. K zestručnění se používá jako příklad použití jen slovního spojení, ale na druhou stranu je rozšířen o poznámky k tvarosloví, hodnotí slova ze stylistického hlediska . Nejnovějším slovníkem této skupiny je Slovník spisovné češtiny z roku 1994.
C) Ostatní slovníky
O významu slov přejatých a cizích nás informují tzv. Slovníky cizích slov. Jedním z nejrozsáhlejších je např. Velký slovník cizích slov V. Pecha z roku 1948, který nejen slovo vysvětluje, ale uvádí i zemi jeho původu.
Se slovníky cizích slov úzce souvisí terminologické slovníky, které využívají především odborní pracovníci. Typickým příkladem je Slovník školské fyziky z roku 1988.
Některé slovníky se zaměřují jen na lexikální jednotky určitého druhu jako frazeologické slovníky, jejichž zástupcem je dvoudílný Slovník české frazeologie a idiomatiky z let 1983 až 1989.
Důležitou pomůckou při stylizování textu je tzv. Slovník synonym. Tuto skupinu zastupuje např. Stručný slovník českých synonym od J. Mašína- J.V. Bečky z roku 1948. Od roku 1969 vychází Český slovník věcný a synonymický sestavený pod dohledem Jiřího Hallera.
O původu slova z hlediska tvarosloví (podoby slova), o příbuznosti slov a jejich souvislostech nás informují etymologické slovníky. Čeština má z roku 1968 Etymologický slovník jazyka českého od Václava Machka. Je určený především odborným pracovníkům. Další zástupce je menší Etymologický slovník jazyka českého od J. Holuba a Fr. Kopečného z roku 1952. Pro běžnou potřebu se hodí Stručný etymologický slovník jazyka českého od dvojice autorů J. Holuba a St. Lyera z roku 1967.
D) Slovní zásoba staré češtiny je doménou Jana Gebauera. Jeho dvousvazkové nedokončené dílo Slovník staročeský (svazky A-J a K- N) byl doplněn v roce 1968 a vydán pod názvem Slovník staročeský. Praktické potřebě poslouží skromnější Slovníček staré češtiny od Františka Šimka z roku 1947.
E) Frekvenční slovník je spíše statistika používanosti slov řazených podle příslušnosti k danému pádu, vzoru apod. Např. nejpoužívanější je první pád (28,46%) - pořadí pádů je 1., 2., 4., 6., 7., 3., 5. Koho by jen napadlo, že podstatných jmen rodu mužského je 43,47%, rodu ženského 37,81% a středního 18,72% atd.
Tyto informace jsou shrnuty např. v díle Frekvence slov, slovních druhů a tvarů od J. Jelínka, J.V. Bečky a M. Těšitelové z roku 1961.
F) Nářeční slova zachycují a popisují speciální nářeční slovníky. Např. Nářečí chodské od J.F. Hrušky, Moravská nářečí od F. Bartoše a Středoopavská nářečí zpracovaná A. Lamprechtem.
G) Slovníky literární teorie vysvětlují a názorně ukazují použití literárních postupů, zahrnují pojmy textologie, teorie informací, moderní teorie folklórní slovesnosti, pojmy antické rétoriky i teorie dramatu, k časové metrice, řadu latinských a řeckých odborných termínů, terminologii novodobé literární estetiky a metodologie, literární stylistiky, teorie překladu, moderní lexikologie, lingvistiky, teorie informací atd. Příkladem je Slovník literární teorie zpracovaný kolektivem autorů ČSAV v Praze a Brně z roku 1984, který zahrnuje přes 1400 hesel z oboru literární teorie a historie.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 a a | 22. února 2011 v 16:47 | Reagovat

a

2 aa aa | 22. února 2011 v 16:47 | Reagovat

aa

3 petr sarvaj petr sarvaj | 31. května 2012 v 8:31 | Reagovat

je to nahovno vole

4 David Buznicka David Buznicka | 31. května 2012 v 8:31 | Reagovat

vy zmrdi mate to na picu

5 sikimc sikimc | 23. září 2016 v 16:24 | Reagovat

[3]: presne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.