Styl publicistický

23. ledna 2008 v 6:33 |  Maturitní otázky - Mluvnice/gramatika

Styl publicistický

útvary psané
útvary mluvené
zcela publicistické útvary
reportáž, referát, komentář, úvodník, článek, kritika, úvaha
denní zpravodajství, reportáž, referát, komentář,
jiné než publicistické
- administr. - usnesení z jednání
- odborný - výklad
- prostě sděl. - reklamy, inzeráty
- umělecký - básně, povídky, romány na pokračování
- administ. - usnesení z jednání
- odborný - výkladové (př. právní poradna), odborná diskuse, beseda
- prostě sděl. - reklamy
smíšené útvary
- uměl. + publ. - fejeton, umělecká reportáž
- odbor. + publ. - sloupek
- prostě sděl. + publ. - interview, dopisy
umělecká reportáž
interview
zábavné útvary
obrazové přílohy, anekdoty, ankety, hry, křížovky, horoskopy, kalendář
anekdoty, programy TV, radia, kin,
- styl sdělovacích prostředků
- v denním periodickém tisku a v útvarech řečnického stylu
funkce: - informační (oznámení, zprávy v novinách)
- poučovací
- vzdělávací
- zábavná
- přesvědčovací
znaky: - jazykové využití automatizace (ustálení novinářské obraty)
- přesnost vyjádření, jednoznačnost
- aktualizace (neobvyklá frazeologie)
- stručné, ale působivé titulky
- důležitá grafická úprava
- redigování (korekce)
- stálé prvky (záhlaví periodik, grafické rozčlenění obsahu)
Slohové útvary:
1. zpravodajství: - nejdůležitější přehled aktuálních zpráv, informací
- nevelký rozsah, bez citového zabarvení
2. úvodník: - rozbor aktuální (klíčové) události a vyvození závěru
- odhaluje souvislosti, příčiny
- 1. strana novin
- použití 1. osoby množného čísla
3. článek: - delší příspěvek (zpráva, komentář)
- subjektivní hodnocení (někdy)
- cíl: nejen informovat, ale vzbudit pozornost, zájem
4. komentář: - vyjádření názoru
- umění argumentace
- citově zabarvené
- působivé jazykové prostředky
- řečnické otázky, obecná čeština, obrazné vyjadřování
5. kurziva: - aktualizující nebo zábavná stať tištěná kurzivou
6. glosa: - kritická poznámka k událostem a názorům, krátký útvar
7. sloupek: - vtipná časová úvaha v jednom sloupci
- vytříbený styl
- na 1. straně novin
- ve 20. a 30. letech v Lidových novinách (Čapek, Poláček, Bass)
8. causerie (kózrí): - vtipná novinářská úvaha o nějakém problému
- lehčí tón, duchaplnost, aktuálnost, zábavnost
- často forma rozmluvy (Neruda, Machar, Čapek)
9. referát: - informuje o průběhu jednání, akce
- hlavní části citovány v plném znění
- věcnost, hodnocení
- ustálená slovní spojení, formulace i citové zabarvení
10. reportáž: - smíšený útvar (publ., uměl., odbor.)
- informace o zajímavých místech na základě vlastní zkušenosti
- novinářská, rozhlasová, televizní, filmová, fotografická
- cíl: názorná představa prostředí (i přímý přenos)
- živé a zajímavé vylíčení skutečné události
- postup popisný
11. fejeton: - publ. a uměl. útvar
- drobná zajímavá témata všedního dne v novém světle
- humor, ironie, kritika (s cílem pobavit)
- pointa
- v novinách pod čarou (Rudolf Křesťan, Jan Neruda, Kamil Kovář)
- neobvyklá slovní spojení, nadsázka, obratné formulace
12. interview: - rozhovor se známou / významnou osobností
- připravené otázky novináře
- téma - aktuální
- i obecná nebo nespisovná čeština
- potlačení stereotypu
13. odborná diskuse, beseda: - dialogická forma
- aktuální společenská témata
14. inzerce a reklama: - cíl: upoutat, motivovat činnost
- důležité grafické nebo vizuální zpracování
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.