Styl umělecký

23. ledna 2008 v 6:34 |  Maturitní otázky - Mluvnice/gramatika

Styl umělecký

- styl umělecké prózy, poezie a dramatu
- funkce poznávací a estetická
- osobitost vyjádření
- citové působení
- využití všech jazykových prostředků a slohových postupů
próza: - převažuje vypravování, popis umělecký, charakteristika, případně úvaha
- často prolínání slohových postupů
drama: v současném - běžná řeč
poezie: rozmanitost jazykových prostředků, v popředí rytmus, obraznost
vypravování
- základ epických děl, pověstí, pohádek, románů, novel, povídek, ...
- děj vystižený tak, aby si ho čtenář dokázal snadno představit
- jedinečná událost, ale typická pro určitou dobu a prostředí
- jazyk: názorný a živý (přímá řeč)
- postup: chronologický X retrospektivní
- monolog (vnitřní) X dialog
- ich-forma, er-forma

A. vyprávěcí postup
- základní: minulý čas
- odbočení od základní dějové linie (retardace děje) = zpomalení, zvýšení napětí

B. popisný postup
- prostředí v souvislosti s událostmi
- líčení = subjektivní popis
- dějový popis = bez zápletky, řazení informací
- statistický popis = zeslabena dějovost

C. charakterizační postup
- charakteristika postava a prostředí
- charakteristika přímá X nepřímá

D. výkladový postup
- objasňuje vnitřní příčinné vztahy (vysvětlivky, odkazy)

osnova: I. Úvod (expozice)
II. Vlastní vypravování - zápletka, gradace
- kolize - konflikt - vyvrcholení - rozuzlení
III. Závěr - zobecnění nebo vyvození poučení (pointa)
popis
- sled informací
- vystihuje části předmětu, jejich vzájemné vztahy (= celkový obraz jevu)
- cíl: představa o popisovaném předmětu (přednosti, nevýhody, použití)
- prostředky: přirovnání
- dynamický: jednotlivé činnosti, děje, vztahy mezi nimi, příčiny, důsledky, zdůvodňování kroků = popis + výklad
- statický: části, vlastnosti, vztahy
druhy: 1. prostý (úsilí o názornost, vlastnosti nápadné)
2. odborný (úsilí o přesnost, vlastnosti podstatné)
3. statický (popis předmětu)
4. dynamický (popis děje = pracovní postup, návod)
5. umělecký (líčení)
charakteristika
- zejména charakteristika osob
- povahové vlastnosti, rysy, schopnosti, zájmy = přímo
- ve vztahu k lidem, práci, jednání... = nepřímo (přesvědčivější)
- časté přirovnání, rčení (jedl vtipnou kaši)
- přídavná jména (převaha)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 nikdo nikdo | 11. dubna 2017 v 19:31 | Reagovat

blééééé

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.