Technika a metody racionálního studia, systém a funkce knihoven

23. ledna 2008 v 6:28 |  Maturitní otázky - Mluvnice/gramatika
Technika a metody racionálního studia, systém a funkce knihoven

A/ Způsob výběru odborné literatury

- rychlá orientace pomocí:
1. anotace - zhuštěná, stručná informace o tematice díla, jeho pojetí a hodnotě, např. na katalogizačním lístku v knihovně
2. obsahu - přehled kapitol, oddílů s uvedením čísla stránky;bývá před textem nebo v závěru knihy
3. předmluvy / doslovu - záměr autora, způsoby a cíle řešení problematiky
4. resumé - souhrn, stručná informace o obsahu textu; bývá cizojazyčné, zvláště v angličtině, němčině, ruštině, francouzštině
5. rejstříku - abecední seznam termínů nebo autorů, osob vyskytujících se v textu

B/ Metoda trojího čtení

1. zběžné (letmé) - představa o celku a důležitých místech
2. důkladné studium podstatných částí, soustředění na podstatná místa (graficky odlišena)
- podtrhávání + vlastní poznámky
- pořizování výpisků, osnovy nebo konspektu (z vypůjčené publikace)
3. výběrové - čtení podtrženého, poznámek na okraji, konspektu, atd.

C/ Druhy záznamů v textu

1. výpisek (excerptum) = doslovné vypsání důležité části textu
a/ citát: doslovný výpisek z díla některého autora použitý v textu autora jiného, označuje se uvozovkami
b/ teze: stručně vyjádřená základní myšlenka
- píšeme na kartotéční lístky (formát A6) po jedné straně:
- heslo (klíčové slovo) = obor, tématika pro abecední řazení v kartotéce
- vlastní výpisek
- pramen, bibliografické údaje (autor, název díla nebo čas., místo a rok vydání)
2. osnova
- zachycuje přehledně výstavbu celého textu
- naznačuje tématické složky textu, jejich sled heslovitě (často jednočlenné věty jmenné, stručně slovesné věty)
- mívá 3 části: I. Úvod
II. Vlastní text / Stať - rozdělení do dalších bodů
III. Závěr
3. výtah (konspekt)
- zachycuje přehledně výstavbu celého textu (jako osnova, ale podrobnější)
- obsah a sled tématických složek postihuje v hutných větných formulacích a s konkrétními údaji
- požadavek přehlednosti (nadřazenost a podřazenost vyjádřena využitím číslic, malých a velkých písmen abecedy, značek a závorek, atd.)
- možnost odkazů k jiné odborné publikaci (opatřeny čísly a v oddíle poznámek konkretizovány)
- píšeme na A4 po jedné straně + bibliografické údaje
D/ Technika citování, bibliografické údaje
citát: souhlasí doslova s originálem (i pravopisně); vynechaná slova nebo věty se vyznačují graficky (...; -); případné změny proti originálu musí být uvedeny v závorce s poznámkou jména autora úpravy
bibliografické údaje: - knižní publikace - příjmení a jméno autora, název knihy, naklad.,
místo a rok vydání, stránka (s.18, s.18-20, s. 2n=
a následující)
- časopisecký článek - příjmení a jméno autora, název článku, název
časopisu, ročník, rok, číslo, stránka (např.
Pluh, M.: Ulicemi Jičína, Český jazyk a
literatura, roč. 46/1995-96, č.3-4, s. 69-71)
Funkce knihoven:
- shromažďování a poskytování informací
- půjčování literatury
- pořizování dokumentace (zaznamenávání a třídění literatury)
- poskytování bibliografických informací
- vypracování rešerší (soupis pramenů k určitému tématu)
- meziknihovní výpůjční služba (nejen knih, ale i fotokopií a mikrofilmů)
- pořádání výstav a besed
- řízení čítáren, studoven
Organizace půjčování knih:
- v současné době: automatizovaný výpůjční systém
- kniha opatřena signaturou
- katalogy - obsahují informace o knihách z různých hledisek
a/ jmenný (autorský)
b/ systematický (podle vědních oborů)
c/ předmětový (podle hesel, pojmů)
- katalogizační lístek - obsahuje bibliografické údaje
- signatura, zpravidla vpravo nahoře
- příjmení a jméno autora (překladatele / ilustrátora)
- název díla
- nakladatelství, místo a rok vydání, počet stran, náklad, ...
- anotace
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.