Tvarosloví, způsoby tvoření slov

23. ledna 2008 v 6:31 |  Maturitní otázky - Mluvnice/gramatika

Tvarosloví, způsoby tvoření slov

Tvarosloví (morfologie):
- část mluvnice (gramatiky)
- nauka o tvarech slov
- zabývá se tříděním slov na slovní druhy a morfologickými kategoriemi slov (jejich tvary a mluvnickými významy)
- slovo: má tvaroslovný základ (společný pro všechny tvary slova) a koncovku (tvarotvorná přípona) + koncovka nulová
Způsoby tvoření slov:
- slovotvorba = derivologie
- nauka o tvoření slov, popisuje způsoby tvoření, slovotvornou stavbu slov a slovotvorné vztahy k jiným slovům
- jeden ze způsobů obohacování SZ
1. odvozování (derivace)
- tvoření slov s novým věcným významem pomocí předpon, přípon, popř. koncovek
- od slova základového vznikají slova odvozená (deriváty)
- v češtině nejčastější postup
- při odvozování dochází v kmeni základového slova k obměně hlásek:
- změny samohlásek (krácení, dloužení, střídání, vznik dvojhlásky, vznik, zánik
- změny souhlásek (měkčení, tvrdnutí, střídání)

Slovotvorný proces:
- k slovotvornému základu (př. škol) se připojuje slovotvorný prostředek (př. ní)
- slovotvorný základ: a/ kořen (část slova, společná všem příbuzným slovům, dále
nečlenitelný), př. běh
b/ kořen s předponou, př. východ
c/ kořen s kmenotvornou a slovotvornou příponou, př. běž-ec
- kmen: část slova, která zbude po oddělení koncovky; jednoduchý (prác-e), složený (uč- i-tel-k ...)
- slovotvorný prostředek: předpona, přípona (obsahuje koncovku)

odvozování podstatných jmen:
- příponami: př. přechylování, slova zdrobnělá (deminutiva), slova zhrubělá (augmentativa), názvy hromadné (kolektiva) - žac-tvo, jména abstraktní (abstrakta) - př. lidsk-ost
- předponami

odvozování přídavných jmen:
- příponami: př. jména vztažná, stupňování
- předponami: zesilování (velmistr), zeslabování (nehezký)

odvozování sloves:
- příponami: z podstatných jmen (zedničit), z přídavných jmen (divočet), ze sloves (nosívat), z příslovcí a citoslovcí (opozdit se, kvákat)
- předponami : např. dojít
odvozování zájmen:
- ze zájmen

odvozování příslovcí:
- příponami: z podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, sloves, příslovcí (výš)
- předponami: z předložek (nadále, dodnes, odjinud)
2. skládání (kompozice)
- spojování dvou i více slovních druhů
- vznikají slova složená, složeniny (kompozita)

typy složenin: a/ slučovací (kopulativní) - vztah souřadnosti: př. sladkokyselý
b/ určovací (determinativní) - vztah podřadnosti: př. velkoměsto
c/ vazebné (rekční) - vztah podřadnosti + slovesná vazba: př. vodovod
d/ predikační: př. hromobití
3. zkracování
- spojování 2 i více zkrácených slovních základů
- vznikají iniciálové zkratky (př. ČR), zkratková slova (př. Čedok) a zkratky frekventovaných slov a slovních spojení (př. př. Kr., MuDr.)
4. tvoření sousloví
- ustálená slovní spojení, víceslovná pojmenování mající význam jednoho slova
- ve větě tvoří významový vázaný celek, nelze nehradit synonymem

druhy sousloví: a/ substantivní: př. kyselina sírová, vrh koulí
b/ slovesná: př. dávat pozor
c/ příslovečná: př. tváří v tvář
d/ rčení (úsloví): př. páté kolo u vozu
e/ ustálená přirovnání: př. bručí jako medvěd
f/ pořekadla : př. Kupuje zajíce v pytli. / pranostiky
g/ přísloví: př. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
h/ výroky / citáty

multiverbizace: výraz tvořený jedním slovem je nahrazován souslovím
zejména v odborném slohu
př. namítnout = vznést námitku
univerbizace: víceslovné pojmenování nahrazeno výrazem kratším, jednoslovným
vznik hovorových výrazů
písemná práce - písemka
přejímání z cizích jazyků
- slova cizího původu: - zdomácnělá (př. víno)
- cizí (př. auto, charakter, anoda, biologie, flaška
- přejata z francouzštiny (bižuterie, fejeton, želé), němčiny (často nespisovná, př. flaška), italštiny (kvinteto), angličtiny (šek, byznys), z řecko-latinské SZ (telefon), slovanských jazyků (čaj, kolchoz), maďarštiny (guláš), atd.
- příčiny přejímání: rychlý rozvoj vědy a techniky, mezinárodní srozumitelnost, zmírnění nepříjemných pocitů (korpulentní), snadné tvoření odvozenin, ...
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 canadian_viagra canadian_viagra | E-mail | Web | 13. června 2014 v 7:52 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.