Úzus, norma a kodifikace v jazyce, základní příručky češtiny

23. ledna 2008 v 6:27 |  Maturitní otázky - Mluvnice/gramatika

Úzus, norma a kodifikace v jazyce, základní příručky češtiny

úzus
- ustálená jazyková zvyklost, i nesprávná, např. pane Novák (tím se liší od normy)
(jazyk - soustava společensky uznávaných, obecně přijatých konvenčních znaků a pravidel jejich užívání)
norma
- soubor uznávaných jazykových prostředků (mluvnických i slovních) a způsobů jejich užívání
- existuje v jazyce samém
- vytváří se postupně v dorozumívacím procesu
- mění se (velmi pomalu) = pružná ustálenost, ne strnulost, přesto zaručuje stabilitu, jednotnost moderního spisovného jazyka
- týká se pravopisu, výslovnosti, tvarosloví
kodifikace
- zpracování jazykové normy ("uzákonění")
- vystihuje normu, zachycuje, popisuje, vykládá ji a pečuje o ni
- slouží k poučení uživatele = nutnost dodržovat ji
- podporuje vývojové tendence (nejen zachycování stavu) - uvádí dvojtvary, vývojové varianty (starší i novější)
- kodifikace a/ pravopisné normy - jednoznačná, podrobná
b/ výslovnostní normy - méně jednotná
c/ tvaroslovné normy - volnější (dočasně vývojové varianty, dvojtvary)

Základní kodifikační příručky

1. Pravidla českého pravopisu
- výklad pravopisných pravidel s příklady v úvodní kapitole
- pravopisný slovník - slova řazena abecedně, i příbuzná slova, výslovnost, příp. tvary
a/ školní - obsahují i problematické tvary slov: Pansofia, Praha 1993
b/ akademická - širší slovní zásoba, ale slova bez tvarů: Academia, Praha 1993
2. mluvnice
- obecné poučení o jazyce, o všech částech gramatiky, o spisovné výslovnosti, pravopisu a slohu (stylu)
např. Havránek - Jedlička: Česká mluvnice, SPN, Praha 1981
Havránek - Jedlička: Stručná mluvnice česká, SPN, Praha 1990 - pro školní potřeby
Grepl - Jelínek a kol.: Příruční mluvnice češtiny, Lidové noviny, Praha 1995
Čechová a kol.: Čeština - řeč a jazyk, ISV nakladatelství, Praha 1996
3. jazykový, výkladový slovník
- obrazem současné slovní zásoby
- vychází z materiálu všech funkčních stylů
- přihlíží k mluvené frazeologiii
- abecedně řazená slova = hesla
- heslový odstavec:
- výkladová a příkladová část
- všestranné poučení o jazyce (pravopisné, ortoepické, gramatické + údaje o významu)
- výklad významu slova (u mnohoznačných slov - význam základní a ostatní významy, označeny číslicemi), k vysvětlení použito synonym, antonym, homonym - ty ve zvláštním heslovém odstavci
- určení slovního druhu, mluvnických kategorií
- tvary, v nichž se zpravidla chybuje
- ustálená slovní spojení, rčení, přísloví, příp. citát nebo příklad věty, v níž se dané slovo vyskytuje
- někdy i údaje etymologické
- slova odvozená, složená
např. Slovník spisovné češtiny (2. opravené a doplněné vydání), Academia, Praha 1994
- 1- svazkový
- 4 přílohy: - Slovotvorný přehled
- Zkratky a značky
- Rodná (křestní) jména a příjmení
- Zeměpisná jména
Slovník spisovného jazyka českého (2. nezměněné vydání), Academia, Praha 1988
- 8-mi svazkový
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Radek Radek | 2. prosince 2016 v 22:22 | Reagovat

8-mi svazkovy (na konci prispevku) je desny paskvil.
Prosim opravit na 8svazkovy nebo osmisvazkovy.
Dekuji

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.