Valenční syntax

23. ledna 2008 v 6:35 |  Maturitní otázky - Mluvnice/gramatika

Valenční syntax

- vedle tzv. tradiční syntaxe se od 80. let rozvíjí valenční syntax
- valence: schopnost slova (zvláště slovesa) vázat na sebe větné členy s určitým významem a v určitém tvaru, tj. možnost doplňovat slovo z různých stran, např. sloveso - přísudek bývá zleva doplňován podmětem, zprava předmětem
- valenční pole (VP): souhrn valenčních pozic, určovaných přísudkem (predikátem)
např. Matka peče vánočku.
- ZSV(základová větná struktura): základ věty - nejmenší část věty, která ještě zachovává smysl sdělení, lze ji vyjádřit tzv. gramatickým větným vzorcem

gramatické vzorce:
a/ konkrétní podoba ZSV - slovní:
peče
matka vánočku

b/ abstraktní podoba ZSV - zobecnění:
VP: SUBJ (matka) - VF (peče) - OBJ (vánočku)
- VF: sémantický i gramatický základ (dominující predikát), centrální větný člen, nadřazen subjektu = nemůže být vypuštěn, nevyjádřen
sloveso nevalenční - nepotřebuje doplnění (jednočlenné věty), př. Mrzne. Sněží.
sloveso jednovalenční - váže na sebe substantivum v 1. pádu, př. Otec spí.
sloveso dvojvalenční - váže na sebe 2 substantiva, v 1. a 4. pádu, př. Otec napsal dopis.
sloveso trojvalenční - váže na sebe 3 substantiva, v 1., 3. a 4. p., př. Otec daroval synovi knihu.
- základové (konstitutivní) větné členy: všechna významově nutná doplnění přísudkového slovesa (podmět, předmět, někdy i příslovečné určení), tj. doplnění, která sloveso k vyjádření významu nutně potřebuje; základové větné členy konstituují ZSV
- nezákladové (nekonstitutivní) VČ = fakultativní, často Ad: př. Chlapec velmi zlobil.
- VČ kolem VF:
a/ potencionální (nemusí být) - př. Otec spí. (VF nevyžaduje upřesnění)
b/ obligatorní (musí být) - př. Otec spálil maso. (VF vyžaduje upřesnění)
- valenční pozice:
1. levovalenční - nejdůležitější; SUBJ - substantivum nebo zájmeno (1.p.)
2. pravovaleční - komplement (=doplnění) - OBJ, ADV, ATV (atribut verbální, dopln.)

př.Dcera navštíví matku v nemocnici.
SUBJ (dcera) - VF (navštíví) - OBJ (matku) - ADV (v nemocnici)
obligatorní: OBJ (matku)
potencionální: SUBJ (dcera) a ADV (v nemocnici)
př. Chlapec doběhl (jako) první.
SUBJ - VF - ATV
př. Studenti si vybrali Petra za vedoucího.
SUBJ - VF - OBJ - ATV
př. Eva přinesla matce knihu.
SUBJ - VF - OBJ - OBJ
ze ZVS se odvozují struktury derivované: rozvíjením VČ základových (Eva přinesla včera matce zajímavé knihy ke čtení.), zmnožováním větných členů (přinesla knihy a časopisy), transformacemi (př. aktivní konstrukce v pasivní konstrukci)
př. Učitel (SUBJ - původce děje) pochválil žáka (OBJ - cíl děje). - Žák (SUBJ - cíl děje) bylpochválen učitelem (OBJ - původce děje).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 makers makers | E-mail | Web | 7. června 2016 v 23:00 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.