Zvláštnosti větného členění, odchylky od pravidelné větné stavby

23. ledna 2008 v 6:35 |  Maturitní otázky - Mluvnice/gramatika
Zvláštnosti větného členění, odchylky od pravidelné větné stavby
Zvláštnosti větného členění:
a) do věty se mluvnicky nezačleňují:
· oslovení
· citoslovce
· samostatný větný člen - výraz vytčený před větu nebo dodatečně (aditivně) připojený; ve větě původní nahrazen ukazovacím zájmenem; odděluje se čárkou (Knihy, ty mám rád)
· vsuvka (parenteze) - slovní výraz nebo věta, která s obsahem souvisí jen významově, ne mluvnicky; nezávisí na žádném větném členu, přerušuje souvislé pásmo řeči
- odděluje se čárkami, pomlčkami, závorkami; odlišují se rovnou melodií a pauzami
- výjimka: ustálené vsuvky jednoslovné (prosím, myslím, doufám, bohužel...) se čárkami neoddělují
b) do věty se mluvnicky začleňuje:
· osamělý větný člen vyjadřování postupné
Odchylky od pravidelné větné stavby
a) odchylky, které nepovažujeme za chyby:
· elipsa (výsuvka) - nevyjádření slova, které náleží do větného schématu; nebrání to však srozumitelnosti (Vlak odjíždí v deset (hodin) patnáct (minut)) - eliptická, neúplná věta
· apoziopese (nedokončená výpověď) - označuje se několika tečkami
- motivovaná (mluvčím chtěná) - přerušení výpovědi, když nenalezneme vhodnější výraz, když nechceme užít vulgární výraz
- nemotivovaná - výpověď přerušena partnerem dialogu (skočí do řeči)
· atrakce (skladební spodoba) - v ustálených vyjádřeních ( Je širší než delší.)
b) odchylky, které jsou syntaktickými chybami
· anakolut (vyšinutí z větné vazby) - začátek větné konstrukce, přerušení a přechod k jiné konstrukci ( Člověk, když není opatrný, hned se mu něco ztratí.)
· zeugma (nedbání, zanedbání dvojí vazby) - dva větné členy se spojují společnou vazbou, ač každý z nich vyžaduje jinou vazbu (Udržujte čistotu uvnitř i před budovou)
· kontaminace (směšování, křížení vazeb) - správná vazba je zaměněna s jinou, převzatou od slova podobného významu (cenit si něco + vážit si něčeho = cenit si něčeho)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.