10a Znaky demografického vývoje

17. února 2008 v 8:04 |  Maturitní otázky - Zeměpis
10a Znaky demografického vývoje
Věda, která se zabývá obyvatelstvem se nazývá demografie. Rozmístění lidí je velice nerovnoměrné. Záleží na přírodních podmínkách, společnosti, úrodné půdě, politické situaci, sociálním zajištění, blízkosti k moři, politické situaci, vyspělosti státu apod. Největší soustředěnost lidí je v z. Evropě, Indoganžské nížině, východním pobřeží USA, Číně a Indii. Nejméně osídlená je Sahara, Grónsko, vnitrozemí Austrálie, Antarktida, Himaláje. Průměrná hustota zalidnění je 40 lidí/km2. Největší hustota zalidnění je v Monaku 31000 obyv./km2. Nejmenší hustota je na Sibiři 1-2 obyv./km2i vdalších nepřístupných a nehostinných oblastech Země.
Přírůstek obyvatelstva
Dělí se na přirozený, mechanický a sociální. 1) Přirozený přírůstek slouží ke zjištění porodnosti (natality) a úmrtnosti (mortality). Určuje se v promilích ((počet mrtvých + počet narozených) : celkový počet obyvatel * 1000). Přírůstek spočítáme tak, že od porodnosti odečteme úmrtnost. Největší porodnost je v Asii a Africe (50promile), nejnižší v Evropě (10promile). Nejvyšší mortalita je v Africe (25promile), nejnižší v Evropě (11promile). Fertilita = plodnost určuje počet dětí, které se narodí jedné ženě. Největší fertilita je v Nigeru, Mali (7dětí), nejnižší v západní Evropě (1dítě). Kojeneckáúmrtnost je do jednoho roku. Novorozeneckáúmrtnost do jednoho měsíce. Dětskáúmrtnost do 15 let (Afrika 160promile, Japonsko 4promile). 2) Mechanický přírůstek je vlastně pohyb obyvatelstva. Je dán migrací, nebo-li pohybem. Emigrace = odstěhování, imigrace = přistěhování, reemigrace = člověk se vrátí tam, odkud původně přišel. Lidé migrují za prací, kvůli politické situaci ve státě, válkám, přírodním katastrofám, terorismu, sňatku. Existují 3 druhy migrace: interkontinentální (odsun afrických černochů do Ameriky), v rámci jednoho kontinentu (z Mexika do USA), vnitrostátní (přesun z vesnice do měst). Délka migrace může být trvalá, denní, sezónní. Celkový přírůstek obyvatel se vypočítá: (natalita - mortalita) + (imigrace - emigrace). Nezaměstnanost se určuje v % (lidé vedení na prac. úřadě / počet pracujících lidí * 100).
Struktura obyvatelstva podle pohlaví
Na světě se rodí o 1% více mužů než žen. Muži mají ale větší úmrtnost. Kolem 25 roku se počty vyrovnávají a začínají převažovat ženy. Ženy se dožívají vyššího věku. V muslimských zemích mají ženy horší postavení a převládají muži. Počítá se tzv. indexmaskulinity (počet mužů na 1000 žen). Grónsko - 1189 mužů/1000 žen, Indie - 1072 mužů/1000 žen. Indexfeminity určuje počet žen na tisíc mužů. U nás - 1054 žen/ 1000 mužů, Rakousko - 1160 žen/1000 mužů.
Struktura podle věku
Existují tři věkové skupiny - předproduktivní (0-15 let), produktivní (15-65 let), postproduktivní (nad 65 let). Nejvyššího věku se lidé dožívají v severní Evropě a v Japonsku. Ve vyspělých zemích je 21% důchodců, 19-20% mladých lidí, zbytek je v produktivním věku. V zaostalých zemích je 40% do 15 let a málo lidí nad 65 let. Věk se dá znázornit koláčovým grafem, nebo věkovou pyramidou. Existuje několik druhů pyramid.
Ve vyspělých zemích se lidé dožívají vyššího věku (ženy 80 let, muži 75 let). V jihovýchodní Asii a Africe se muži i ženy dožívají přibližně 50 let.Ale jsou velké rozdíly mezi státy. U nás se hranice pohybuje kolem 72 let.
Struktura podle rasy
· Europoidní - bílá rasa, 45% lidí, rozšířena v Evropě, západní Sibiři, severní Americe, jihozápadní Asii, Indii, základní znaky - světlá pleť, vlasy, různá barva očí, obličej středně široký, převážně krevní skupina A
· Mongoloidní - žlutá rasa, 40% lidí, rozšířena ve východní, jihovýchodní Asii, původní obyvatelé Ameriky, znaky - šikmé oči, širší obličej, tmavé rovné vlasy, kratší končetiny, menší vzrůst, převládá krevní skupina B
· Negroidní - černá rasa, dělí se na negroidní (Afrika, přistěhovalci v Americe) a australoidní (Austrálie, Nová Guinea), znaky - hodně tmavá pleť, australoidní jsou světlejší než negroidní, kudrnaté vlasy, masité rty, široký nos, krevní skupina 0
Dochází k míchání ras a vznikají míšenci. Mulati (černá + bílá), mestici (bílá + žlutá), zambové (černá + žlutá).
Struktura podle jazyka
Etnickáskupina lidí má společnou kulturu, jazyk, území, náboženství a území. Národy se vyvíjejí z etnických skupin. Národy nemusí mít jednu společnost ani náboženství, ale mají společný historický vývoj apod. Většina národů tvoří stát. Na světě je více než 6000 jazyků. Seskupují se do jazykovýchrodin podle toho jak jsou příbuzné. Nejrozšířenější jazykovou rodinou je indoevropská (slovanské, germánské, románské, baltské jazyky, řečtina, keltské jazyky, irština, waleština). Čínsko-keltská rodina (čínština a tibetština), semito-hamitská (arabština), uralská (ugrofinské jazyky (estonština), maďarština, finština), drávidská (jazyky v oblasti Indie), australská. Nejrozšířenějším jazykem je čínština následuje angličtina, španělština, hindština, arabština, ruština, portugalština, francouzština.
Problémové okruhy
Rychlý růst světového obyvatelstva
Do poč.19.stol.pomalý růst (poč.letopočtu 250mil.,rok 1500 460mil.,1830 1miliarda,1930 2 miliardy a paknejvětší akcelerace1960 3miliardy,1975 4 miliardy,1987 5 miliard,1999 6 miliard. Došlo k exponenciálnímu růstu počtu obyvatelstva na světě a období dosažení další miliardy se stále zkracovalo.
Znepokojení, nebezpečí přelidnění a nedostatku potravin, teď jsou tyto teorie korigovány zpomalením růstu obyvatelstva do roku 2050 na 7,7 miliardy lidí
Nerovnoměrnost růstu počtu obyvatel světa
V 19.stol a poč. 20.stol růst v Evropě a Severní Americe- hospodářský vzestup, produkce potravin a pokroky ve zdravotnictví. Od poloviny 20.stol. růst v rozvojových zemích Asie, Afriky, Lat. Ameriky je způsoben vysokou natalitou a sanitární revolucí, která znamená omezení epidemií a masové očkování a různé formy humanitární pomoci. Růst není dán ekonomickým rozvojem těchto oblastí.Značná část obyvatel trpí podvýživou 3 miliardy! a akutním hladem, kdy příjem potravin nezajišťuje základní životní funkce(půl miliardy lidí).
Prognózy -V některých zemích se již podařilo snížit porodnost osvětovými kampaněmi(J. Amerika- Brazílie, Asie-Indonésie). V Číně za pomoci drastických protipopulačních opatření. Rodiny mohou mít 1 dítě, přejí si chlapce-pokračování rodu, narozené děvče pro ně ztrácí veškerou podporu a lásku a objevuje se problém opuštěných dětí.Zásadní řešení celosvětové demografické situace může přinést jedině hospodářský a sociální vzestup rozvojových zemí.a zvyšování produkce potravin,avšak bez ekologických škod jako jsou kácení tropických lesů nebo vypalování savan.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Matt Matt | E-mail | Web | 15. listopadu 2011 v 23:47 | Reagovat

Pěknej blog

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.